WIJK AAN ZEE – Op zaterdag 27 augustus kun je in het Badgastenkerkje deelnemen aan een reinigende klankmeditatie. Een uurtje dompelen en verzinken in de klanken van gongs, belletjes, tempelbel, klankschalen en tenslotte een akoestische douche met de rainstick. Een rainstick is een holle cactus gevuld met duizend kleine naaldjes, het klinkt en voelt als een weldadige regenbui, waarna we helemaal opgefrist en helder weer kunnen gaan deelnemen aan het leven van alledag.

Meditata, klankschalen meditatie, zaterdag 27 augustus,
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee
Welkom zonder reserveren
Toegang: vrij, na het concert vrije donatie

Deur open, biologische thee met lekkers: 19:30
Zorg dat je binnen bent om 19:45
De klankmeditatie duurt ongeveer tot 21:15 

De meester spreekt: “mediteren is je geest zuiveren van het stof”

De oorspronkelijke menselijke geest is als een spiegel: hij is zuiver en blijft zuiver, maar er kan wel stof op komen. De vele meditatietechnieken die er zijn hebben betrekking op hoe je je geest zuivert van het stof dat er zich van dag tot dag op verzamelt. Dat je geest stof ophoopt is alleen maar natuurlijk. Zoals een reiziger die vele wegen bewandelt en onder het stof raakt- zo’n reiziger ben jij levens lang, Je hebt lange afstanden afgelegd en je zit onder een dikke laag stof..

Al je ervaringen, je kennis, je herinneringen vormen dat stof

We vereenzelvigen ons met onze geest plus het stof. Al onze ervaringen, onze kennis, onze herinneringen, vormen dat stof. Wat je kent, geleerd en meegemaakt hebt, je hele verleden is dat stof. Je oorspronkelijke geest terugkrijgen wil zeggen: die zuiverheid terugkrijgen. Een zuiverheid onbesmet door ervaringen, door kennis, herinneringen, onbesmet door het verleden. Het hele verleden is een stoflaag, maar wij hebben ons geïdentificeerd, gedefinieerd met het verleden en niet met het altijd aanwezige bewustzijn.

Meditatietechnieken zijn manieren om je uit het verleden in het hier-en-nu te laten springen

Je opgebouwde kennis is als stof. Hier-en-nu, dit moment, ben je volkomen zuiver, maar je vereenzelvigt je niet met die zuiverheid. Jij vereenzelvigt je met je kennis, je ervaringen, het verleden, met het opgehoopte verleden. Alle meditatietechnieken zijn dus in de grond methodes om je uit dat verleden te halen en je in het hier-en-nu- te laten springen.

De zuiverheid raakt niet verloren, die kan het stof niet vernietigen, maar zij kan wel bedekt worden. Onze menselijke geest is de oorspronkelijke geest plus stof, de boeddhageest plus stof, de goddelijke geest plus stof. Als je eenmaal weet hoe je die oorspronkelijke geest aan het licht brengt, uit het stof te voorschijn haalt, heb je iets essentieels bereikt.

Het is niet meer dan natuurlijk dat zich een stoflaag vormt

De oosterse houding ten aanzien van innerlijke transformatie verschilt fundamenteel van die van het westen. Het Christendom – dat in onze cultuur nog steeds, ook bij niet-gelovigen, diepe sporen nalaat in het denken en doen- het Christendom meent dat er iets is gebeurd met het wezen van de mens zelf: de mens deugt niet, de zonde.

Mensen diskwalificeren bestaat dus niet

Het Oosten meent daarentegen dat er niets gebeurd is met het wezen- dat daarmee niets kán gebeuren. In het Oosten veroordeelt men de mens dus niet. Hij is niet verlaagd, integendeel hij blijft het goddelijke wezen dat hij is, dat hij altijd geweest is en het is niet meer dan natuurlijk dat er zich een stoflaag vormt. Stof moet zich wel ophopen. Mensen diskwalificeren bestaat dus niet er is alleen maar sprake van valse identificatie.

In het hier en nu springen

Dat is de toestand van de oorspronkelijke geest -met stof bedekt. Maar verborgen onder het stof blijft de geest zuiver. De geest kan niet onzuiver worden, dat is onmogelijk. Als dat zou kunnen dan zou er geen mogelijkheid zijn om die zuiverheid te herkrijgen. Op zich blijft de geest zuiver en wordt alleen met stof bedekt.

Jij vereenzelvigt je met je kennis, je ervaringen, het verleden, met het opgehoopte verleden. Alle meditatietechnieken zijn in de grond methodes om je uit dat verleden te halen en je in het hier-en-nu- te laten springen.

Je bent welkom.

Disclaimer