De geest, je denkproces, dat ego is maar een fragment van je totale wezen en dat fragment probeert alleenheerser te zijn. Dat kan niet. Een fragment kan niet de touwtjes in handen hebben, dat moet mis gaan. Daarom is er zoveel frustratie in het leven. Het zal je nooit lukken, je probeert het onmogelijke. Een fragment kan de leiding niet hebben, het geheel is groter en machtiger.

Het meest positieve wat je kunt doen is resoluut nee zeggen

Het is geen bewijs van gezondheid om goed aangepast te zijn aan een door en door zieke maatschappij.

Het meest positieve wat je kunt doen is resoluut nee zeggen en niet het uitspreken van een positieve bewering. Het is heel belangrijk om dit in te zien. De meesten van ons accepteren een positief dogma of een positieve geloofsovertuiging zo gemakkelijk omdat we zeker willen zijn, omdat we erbij willen horen, gehecht willen zijn, afhankelijk willen zijn. De positieve opstelling schept verdeeldheid en veroorzaakt dualiteit.

Dan begint het conflict tussen deze opstelling en andere. Maar nee zeggen tegen alle waarden, alle moraal en alle geloof, kan, omdat het geen grenzen heeft, nergens mee in tegenstelling zijn.

Een positieve uitspraak brengt per definitie scheiding teweeg en scheiding betekent verzet. Wij zijn daaraan gewend, het is onze conditionering. Dat alles verwerpen is niet immoreel, integendeel, nee zeggen tegen alle verdeeldheid is de hoogste vorm van moraal.

Als ik één ding kan is het liefhebben – Waz 3 en Frank Kraaijeveld live in het Badgastenkerkje

Maar hoe weet je dan wat goed en wat kwaad is?

Alles afwijzen wat de mens heeft bedacht, al zijn waarden verwerpen, heel zijn ethiek, al zijn goden, betekent in een geestestoestand verkeren waarin geen dualiteit is en dus geen verzet of conflict tussen tegengestelden. Deze toestand kent geen tegengestelden en is zelf ook niet het tegengestelde van iets anders.

Vraag: Maar hoe weet je dan wat goed en wat kwaad is? Of is er niet zoiets als goed en kwaad? Wat weerhoudt mij ervan een misdaad of zelfs een moord te plegen? Als ik er geen normen op na houdt, wat dan zal me dan van God weet wat voor misstappen weerhouden?

Tegen alles nee zeggen is: jezelf verloochenen en jezelf is het geconditioneerde schepsel dat voortdurend achter het geconditioneerde goede aanjaagt

Tegen alles in nee zeggen betekent jezelf verloochenen en jezelf is het geconditioneerde schepsel dat voortdurend achter het geconditioneerde goede aanjaagt. De meesten van ons komt nee zeggen voor als een leegte, omdat het enige handelen dat wij kennen plaatsvindt in de kerker van onze conditionering, onze angst en onze ellende. Van daaruit kijken we naar het nee zeggen en stellen het ons voor als de een of andere vreselijke toestand van vergetelheid of leegheid.

Vrij

Voor iemand die al de stellige beweringen van de maatschappij, religie, cultuur en moraal heeft verworpen, is wie nog in de kerker van de aanpassing aan de maatschappij zit de lijdende mens. Resoluut nee zeggen is de toestand van verlichting die werkzaam is in al het doen en laten van een mens die vrij van het verleden is. Het is het verleden, met zijn tradities en zijn gezag, dat afgewezen moet worden. Nee zeggen betekent vrij zijn en de vrije mens is degene die leeft, liefheeft en weet wat het betekent om te sterven.

Als je weet wie je ten diepste bent dan klamp je je niet meer aan iemand anders vast

De belangrijkste oorzaak van wanorde in onszelf is het zoeken naar waarheid die door iemand anders wordt beloofd.

J.K. (1895-1986)

Bestrijd je gehechtheid niet. Probeer alleen maar te begrijpen waarom er gehechtheid is. En weet wat de diepliggende oorzaak is: omdat jij niet bent is er gehechtheid. Je eigen Zelf is van binnen zo afwezig dat je je aan van alles vastklampt om je veilig te voelen.

Omdat je dan met anderen kunt delen zonder voorwaarden, je deelt gewoon omdat je vol zit, zoveel hebt dat het overstroomt, die overstroming dat is liefde

Als je geworteld bent in je Zelf, als je weet wie je bent, als je weet wat dit wezen in jou en dat bewustzijn in jou is, dan klamp je je niet meer aan iemand anders vast. Dat wil niet zeggen dat je niet zult liefhebben. In feite kun je dan pas liefhebben, omdat je dan met anderen kunt delen- zonder voorwaarden, zonder verwachtingen. Je deelt gewoon omdat je vol zit – omdat je zoveel hebt dat het overstroomt. Die overstroming van je Zelf is liefde. B.S.R.

Disclaimer