Studio JP, Wijk aan Zee

Maand: mei 2020 (Pagina 1 van 3)

Vrij mens hoeft niet ‘hogerop’ te zoeken wat overal aanwezig is..

Veel mensen maken de vergissing dat zij het geluk dat zij hier op aarde niet kunnen vinden ‘hogerop’ gaan zoeken in de bovenzintuiglijke wereld. Daarbij zoeken zij naar een mysterieus ‘kosmisch bewustzijn’ dat hen moet bevrijden van de (eentonige of moeilijke) ervaringen van het leven van alledag. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat de Grote Verlichting niet een fantastische, bijzondere bewustzijnstoestand is die ver van de normale ervaringen vandaan staat.

Het wereldse en het goddelijke zijn niet twee afzonderlijke dingen, niet twee afzonderlijke werelden, maar twee manieren om naar het zelfde te kijken, twee manieren van waarneming, twee benaderingen van een en het zelfde.

Tantra zegt hierover: ga niet weg. Het goddelijke is hier, nu , vlakbij. Sta open en kijk naar dit, en dat zorgt wel voor zichzelf. Wanneer je je overgeeft zul je ontdekken dat er geen god is- of dat jijzélf degene bent aan wie je je hebt overgegeven. God is gewoon een foefje.

Thuis

Drie essentiële ingrediënten van geluk zijn: vrijheid, dankbaarheid en een gevoel van verwondering. Deze drie elementen kunnen aanwezig zijn in de meest alledaagse omstandigheden. De vrije mens hoeft geen magiër, ziener of ‘mysticus’ te zijn die in onbeschrijfbare bewustzijnstoestanden verkeert.

Verlichting is iedere denkbare bewustzijnstoestand en toestand van onbewustheid (hoewel zij in een toestand van onbewustheid niet kan worden gezien). Maar mensen laten zich gemakkelijk misleiden door de symbolische vormen waarin verlicht zijn wordt uitgedrukt.

Een Zen boeddhist zou het zo kunnen zeggen

Als politieke gezondheid is: je realiseren dat een beknotting en inperking met wetten en dwang wordt toegestaan en opgelegd door de bevolking zelf dan is filosofische gezondheid: je realiseren dat ons ware zelf de natuurlijke mens is, de spontane Tao, waarvan we nooit afwijken en niet kunnen afwijken. In psychologische zin is deze realisatie een totale zelfaanvaarding die net als politieke vrijheid aanwezig is als constante achtergrond van iedere gedachte, elk gevoel, en alles wat we doen, hoe inperkend dit ook mag zijn. “Een volk krijgt het bestuur dat het het verdient en toelaat”

Deze zelfaanvaarding gaat samen met de onderliggende integriteit, oprechtheid en gemoedsrust die binnen een wijs of verlicht persoon in ieder tumult of iedere verstoring blijft bestaan. Een Zen boeddhist zou het zo kunnen zeggen: “Je gewone geest  is de Tao, de gewone geest in de betekenis van jouw actuele, gegeven staat van bewustzijn, hoe deze ook mag zijn. Want verlichting of overeenstemming met de Tao blijft uit zo lang je het ziet als een specifieke toestand die bereikt moet worden en waar testen voor bestaan en standaarden om het succes te meten. Het is geen doel om na te streven. Het is veel eerder de vrijheid om de koekenbakker te zijn die je bent.

We hebben deze vrijheid in het vrije Westen nog nooit toegestaan

In het ‘vrije Westen’ hebben we altijd erkend (althans in theorie) dat waarlijk moreel handelen alleen kan plaatsvinden vanuit vrijheid. Toch hebben wij deze vrijheid nog nooit toegestaan, nooit onszelf alles laten zijn wat wij zijn en te zien dat in wezen alle winst en verlies, alle goede en slechte dingen in ons leven net zo natuurlijk en ‘perfect’ zijn als de bergtoppen en dalen van een gebergte.

Want wanneer wij God, het Juiste, het Ware of het Correcte zien als een goedheid die het kwaad buitensluit dan maken we het onszelf onmogelijk om onszelf geheel en al te aanvaarden. Wat niet overeenstemt met God’s wil, de Richtlijnen of de wil van het hoofd(bestuur) is in strijd met de aard van het wezen van ZIJN en kan dan onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd worden.

Onze vrijheid is daarom zo georganiseerd met zulke catastrofale beloningen en bestraffingen dat het helemaal niets met vrijheid te maken heeft. Het lijkt veel meer op een totalitaire staat waar je mag stemmen tegen de regering maar altijd met het risico dat je naar een concentratiekamp wordt gestuurd. In plaats van zelfaanvaarding is de basis van ons doen en denken tot nu toe altijd bijgelovige angst geweest. Een metafysische vrees om helemaal verkeerd en tot op het bot fout te zijn.

THE IMAGE OF GOD IS FOUND ESSENTIALLY AND PERSONALLY IN ALL MANKIND. EACH POSSESSES IT WHOLE … IN THIS WAY WE ARE ALL ONE, INTIMATELY UNITED IN OUR ETERNAL IMAGE.

EN DAAROM MOETEN WIJ ONS LEVEN GRONDVESTEN OP EEN PEILLOZE AFGROND OM ZO TE ONTDEKKEN DAT WAT WIJ ZIJN NIET zijn WAT WIJ BEHOREN ZIJN MAAR WAT WIJ VRIJ ZIJN OM TE ZIJN.

― JAN VAN RUYSBROECK (1293 OF 1294-1381)

De Grote Verlichting is de bewustzijnstoestand die je op dit moment hebt. Je kunt deze enkel als zodanig herkennen wanneer je er niet meer van wegvlucht en haar de vrijheid geeft om zich te openbaren. Deze overwegingen kunnen ons net als meditatieoefeningen en klankschalenmeditatie misschien een stukje op weg helpen te worden wie we al zijn.

Disclaimer

Aanverwante artikelen op deze website

‘Op verhaal’ Dorien leest voor 14 augustus

WIJK AAN ZEE – Kun je nog herinneren hoe het is om op te gaan in een goed geschreven graag voorgelezen verhaal? Op vrijdag 14 augustus kan ieder van 9-90 ‘op verhaal’ komen in het Badgastenkerkje. Daar leest Dorien Rijke om 19:00 uur enkele zeer korte verhalen (ZKV’s) voor. In het niets tussen de verhalen in laat JP van der Meij zacht piano, handpan en chimes (soort belletjes) klinken.

Inloop vanaf 18:30, vrije bijdrage voor de instandhouding is welkom, duur: ongeveer 45 minuten. Reserveren kan zonder inloggen via:

Reserveren ‘Op verhaal’ 14 augustus

Pak een stoel, fauteuil, bankstel of nestel je in een van de originele rieten strandkorven in het kerkje. Kun je nog herinneren hoe heerlijk het is om helemaal op te gaan in een goed geschreven, graag voorgelezen verhaal? Kom op! kom op verhaal!

Advaita en klankschalen met Volker Hinten 9 augustus

WIJK AAN ZEE– Op ZONdag 9 augustus om 12 uur is er in het Badgastenkerkje: Advaita en meditatie met Volker Hinten. Volker zal spreken over advaita en we doen wat meditatie-oefeningen terwijl Jan-Paul handpan en klankschalen laat klinken. Ook is er mogelijkheid om samen in gesprek te gaan of vragen te stellen over Advaita.

Inloop vanaf 11:30, duur: ongeveer een uur, er wordt geen entree geheven, je vrije bijdrage is welkom, er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

Reserveren Advaita en klankschalen met Volker Hinten 9 augustus

Kunt u er nog wijs uit worden? Nee? Dan zit u goed!

Lees verder

Klankschalenconcert 2 augustus

WIJK AAN ZEE – Op ZONdag 2 augustus om 12:00 uur is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. In stilte luisteren naar de heerlijk ontspannende klanken van Tibetaanse klankschalen, handpan, chimes en gong is voor deelnemers een speciaal moment. Reserveren:

Reserveren klankschalenconcert 2 augustus

Inloop vanaf 11:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Er wordt geen entree geheven je bijdrage is welkom voor de instandhouding. Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

Spiritualiteit is overal

Lees verder

Sido Martens 26 juli

WIJKAAN ZEE – Op zondag 26 juli om 12:00 speelt Sido Martens in het Badgastenkerkje. Natuurlijk zal er bij de muziek ook aandacht zijn voor zijn pas verschenen boek De Weemoeder.

Inloop vanaf 11:30. Er wordt geen entree geheven. Vrije bijdrage voor de instandhouding is welkom.

Reserveren Sido Martens 26 juli

Als langharige tiener viel Sido Martens op in Friesland als gitarist in een duo met Piet Kok en in de folkgroepen Hello en Farmers Union.

Lees verder

‘Op verhaal’ Dorien leest voor 24 juli

WIJK AAN ZEE – Luisterboeken zijn lekker. En live voorlezen zit in de lift. Op vrijdag 24 juli om 19:00 leest Dorien Rijke voor in het Badgastenkerkje. Voor ieder van 9-90 die ‘verhaal wil halen’ of ‘op verhaal’ wil komen. Thema vanavond: De Macht van de Liefde. Inloop vanaf 18:30, er wordt geen entree geheven, vrijwillige bijdrage voor de instandhouding is welkom. Duur: ongeveer 45 minuten. Reserveren kan zonder inloggen via:

Reserveren ‘Op verhaal’ 24 juli

Pak een stoel, fauteuil, bankstel of nestel je in een van de originele rieten strandkorven in het kerkje. Kun je nog herinneren hoe heerlijk het is om helemaal op te gaan in een goed geschreven, graag voorgelezen verhaal? Kom op en kom lekker op verhaal!

Vanavond leest Dorien: De mythe van Pygnalion, De mythe van Narkissos, De mythe van Helena, De mythe van Orfeus.

Dorien Rijke leest voor in
het Badgastenkerkje voor kinderen van 9-90

Spiritualiteit is overal

Mensen die denken dat zij spiritueel zijn hebben in hun ogen nogal eens een veroordelende blik. Pas op voor zulke mensen. Als er een spiritueel persoon op je pad komt maak je dan snel uit de voeten. Een spiritueel mens is niet helemaal lekker, door en door neurotisch en zo schizofreen als de neten want zij of hij deelt het leven in tweeën: in materieel en spiritueel. Zo’n leven staat in het teken van verdeeldheid.

Het zelfde verschijnsel speelt zich af in het medische. Wie een medische opleiding volgt komt er al snel achter dat de geest (psychologie, psychiatrie) en het lichaam in aparte gebouwen zijn gelokaliseerd in een specialistische poging om lichaamgeest althans in theorie te scheiden.

Maak van deze wereld en die wereld één geheel

Het leven is niet de geest, het leven is niet het lichaam, het leven is beide. Je bent niet een lichaam en een geest, je bent ‘lichaamgeest’. Dat woordje en is gevaarlijk. Er zijn tegenwoordig ook mensen die woorden niet meer als een geheel kunnen zien, zij schrijven: lichaam-ziel. Zij proberen te separeren, afstand te scheppen met een streepje. Zelfs dat streepje is gevaarlijk, laat dat achterwege. Maak ‘lichaamgeest’ of ‘materiegeest’ tot één woord, maak deze wereld en die wereld één geheel.

Niets is zo werelds en sensueel als het goddelijke

Het zichtbare, het materiële, het lichaam wordt vaak geassocieerd met het ‘lagere’, het aardse, terwijl de geest daarentegen wordt geassocieerd met het element lucht. En lucht is het domein van het onzichtbare. Het domein van de adem en van de gedachten. Wanneer je de geest apart zet als iets dat zich alleen in het onzichtbare gedeelte zou moeten bevinden dan doet het meteen afbreuk aan het lichamelijke. En dat is een grote vergissing. Want niets is zo werelds en sensueel als het goddelijke. De wildheid van god is de wellust van god. Laat jouw god hier in het materiële zijn en trek het materiële omhoog en laat het binnen in jouw god. Hoe kun je dan nog spreken over spiritualiteit?

Daarom ligt het niet voor de hand de geest te kwalificeren als iets onzichtbaars

De natuur is de directe expressie van de goddelijke verbeeldingskracht. Het is de intiemste afspiegeling van gods gevoel voor schoonheid. De natuur is de spiegel van de goddelijke verbeelding en de bron van alle sensualiteit. Daarom ligt het niet voor de hand om de geest te kwalificeren als iets onzichtbaars.

Ironisch genoeg ontlenen zowel het goddelijke als de geest hun kracht en energie juist aan deze spanning tussen het zichtbare en onzichtbare. Alles in de zielswereld heeft een diepe behoefte en verlangen naar zichtbare vormen. En precies hier leeft de kracht van verbeelding.

Keltische boom van het leven:
Het ‘hogere’ en het ‘lagere’ bewegen zich in- en uit elkaar.

Verbeelding vertegenwoordigt zowel het zichtbare als het onzichtbare, verbindt ze met elkaar en geeft er uitdrukking aan.

Van heilige grond naar beschermde natuur

In de Keltische wereld bijvoorbeeld had men een prachtig inzicht van hoe de zichtbare en onzichtbare wereld zich in- en uit elkaar bewogen. In het Westen van Ierland zijn er vele verhalen over spoken, geesten en elfjes die een bijzondere verbinding hadden met specifieke plekken. Deze legendes waren in de beleving van de lokale bevolking net zo natuurlijk als het landschap.

Traditioneel hield men rekening met de aanwezigheid van geesten en spirituele wezens in het landschap bijvoorbeeld door plukjes bos die groeiden in een veld nooit weg te kappen. Dit komt voort uit het idee dat zo’n bosje een geheime ontmoetingsplek kan zijn voor geesten. In Ierland worden veel plekken beschouwd als trollendomein of als feeënplek. De lokale bevolking zou nooit gaan bouwen of op een andere manier binnendringen op zulke heilige grond.

Als dit je nogal ouderwets en onzinnig in de oren klinkt kun je misschien bedenken dat we tegenwoordig opnieuw ‘heilige’ plekken proberen te creëren, alleen zonder iets over te weten over het heilige, we noemen deze plekken nu ‘reservaat’ , ‘nationaal park’ of ‘beschermde natuur’ en het lukt ons allerminst om van deze beschermde gebieden af te blijven. Natura 2000 is lang niet zo effectief, zo eenvoudig en doorleefd als het respect voor spoken en geesten.

Een van de vele boeken over de misleiding en vertekening van statistieken. Een klassiek standaardwerk geschreven door Darrel Huff dat nog steeds actueel is.

Statistieken en algoritmes de spoken van deze tijd

Moderne mensen houden geen rekening meer met feeën en bosgeesten. Hoewel zij graag verstandelijk, redelijk, rationeel willen zijn laten zij zich vaak sterk beïnvloeden door spoken van deze tijd die net zo ongrijpbaar zijn als een Ierse trol: statistieken, modellen, grafieken, peilingen, algoritmes, ‘cijfers‘.

Twee grafieken die beiden precies dezelfde cijfers weergeven. Links: de gekke (vertekenende) pyramide weergave van het rivm die een veel ernstiger beeld suggereert dan de staafweergave rechts. Bron: rivm tweede-kamer technische briefing 25 juni 2020)

Quantumfysica bevestigt oeroud inzicht

De Keltische Tree of Life wordt vaak afgebeeld met de takken die omhoog naar de hemel reiken en de wortels die zich naar beneden uitspreiden in de aarde  De levensboom symboliseert het geloof dat hemel en aarde verbonden zijn. Spiritualiteit is niet alleen maar ver weg of daarboven. ‘Het’ is overal.

In de Keltische wereldvisie was alles met elkaar in verbinding en de fysieke wereld was de meest expliciete uitdrukking van de geest. Deze oeroude inzichten worden – hoe ongelooflijk dit ook klinkt- bevestigd door de quantumfysica. Trachten tot verdieping hiervan kun je vinden in de volgende artikelen.

Artikelen over dit onderwerp op deze site:

Zachte realiteit
Het oude idee dat de basis van de wereld bestaat uit materie, is door de wetenschap achterhaald. De dingen die we vergeten zijn kunnen we opnieuw leren. We are Reloading lost data.
‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.’
Moderne wetenschap en oude wijsheid stemmen tegenwoordig overeen in hun beschrijving van de wereld…

Wetenschap en spiritualiteit
Deze tekst is uitgesproken tijdens een medisch congres in de V.S.: Er wordt ons geleerd om wetenschap en spiritualiteit te zien als tegengestelde krachten, maar dat perspectief begint snel te veranderen. Goed zij dank.

1 met de natuur
Mediteren is eigenlijk: toelaten dat er iets gebeurt. Dwing nooit iets af. Ga geen dingen doen terwijl je boos bent. Er valt niets te forceren. In feite lijd je omdat je iets probeert te forceren. Wees vrouwelijk. Laat toe dat de dingen gebeuren…

Disclaimer

Klankschalenconcert 22 juli

WIJK AAN ZEE – Op WOENSdag 22 juli om 20:00 uur is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. In stilte luisteren naar de heerlijk ontspannende klanken van Tibetaanse klankschalen, handpan, chimes en gong. Reserveren is gewenst:

Reserveren klankschalenconcert 22 juli

Inloop vanaf 19:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Er wordt geen entree geheven een bijdrage naar draagkracht is welkom voor de instandhouding. Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

Meditatie, dankbaarheid en tumor-suppressie

Lees verder

Impulsivo’s : Als de zon schijnt

Het lied Als de zon schijnt gezongen en gespeeld door het Wijk aan Zees collectief De Impulsivo’s. Productie: Vrijstaat Roetz en studio JP in het Badgastenkerkje.

Met medewerking van: Flint, Noël, Annemarie, Lut, Mariëtte, Jacky, JP, Annemarieke, Fons, Saskia, Ab, Merei en de mensen in Wijk aan Zee die spontaan playbackten in de video.

Oorspronkelijk heet het lied Buona sera, Mrs. Campbell dat op single werd uitgebracht in 1969 gezongen door Jimmy Roselli. André van Duin maakte het bekend in ons land in 1983.

« Oudere berichten

© 2024 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑