“I don’t say that its true, I’ll just leave that up to you, if you don’t believe I’ll understand. You recall a girl that’s been in nearly every song. This is what I heard of course the story could be wrong, Shes the one – I’ve been told, now she’s wearing a band of gold, Peggy Sue got married not long ago..

Het eerste dat belangrijk is om te begrijpen, is dat liefde opeens is opgekomen – niet omdat jij er moeite voor deed, niet omdat ik er op gestudeerd had, ze kwam opeens op, als een geschenk van de natuur.

Nodig

Een van de grootste behoeften van een mens is dat hij, zij of het nodig is. Zolang er mensen zijn blijft liefde onze meest dierbare ervaring. Waar mensen zijn is liefde. En liefde is iets wat op aarde beschikbaar is maar niet tot de aarde behoort. Het is van een andere orde. Ze geeft je vleugels en zonder liefde heb je die niet. Maar omdat liefde zo voedt en je haar zo nodig hebt, zijn er een hoop misverstanden en problemen omheen gekomen.

Het woord “liefde” kan twee totaal verschillende betekenissen hebben

Het woord “liefde” kan twee totaal verschillende betekenissen hebben, niet alleen verschillende, maar lijnrecht tegenovergesteld. De ene betekenis is liefde als een relatie, de andere betekenis is liefde als zijns-toestand. Zo gauw liefde een relatie wordt, komen er verwachtingen, frustraties en van beide kanten pogingen de overhand te hebben. Liefde ontaardt in – laten we het beestje bij de naam noemen- een politiek spel, een machtsstrijd. Twee mensen kunnen samen heel liefdevol zijn. Hoe liefdevoller ze zijn des te kleiner is de kans dat er een relatie ontstaat. Want liefde is helemaal geen relatie. Een relatie is iets dat kunstmatig is, bedacht.

Het hele idee van trouwen is gebaseerd op wantrouwen.

Liefde is zo waardevol dat het beschermd zou moeten worden tegen allerlei vormen van vervuiling

Liefde is zo waardevol dat ze beschermd zou moeten worden tegen allerlei vormen van vervuiling, verontreiniging, vergiftiging. Een relatie vergiftigt de liefde. Ik houd bijvoorbeeld niet van het woord ‘vriendschap’ , maar ik houd veel van het woord ‘vriendelijkheid’. Vriendelijkheid is een kwaliteit in je, vriendschap wordt weer een relatie, een afspraak een contract.

Het delen zelf is de beloning

Relatie is niet het ware en liefde als zijns-toestand is een compleet ander woord. Het betekent dat je gewoon op liefdevolle wijze er bent; je maakt er geen relatie van. Je liefde is net als de geur van een bloem. Die creëert geen relatie, vraagt je niet op een bepaalde manier te leven, te gedragen, te handelen. De bloem vraagt niets, ze deelt gewoon haar geur uit. En zelfs bij dit uitdelen is er geen verlangen naar een beloning. Het delen zelf is de beloning.

Liefde staat je niet toe contractant van een ander te worden

Als liefde een essence voor je wordt, een geurende essentiële olie, dan heeft ze een geweldige schoonheid en iets dat ver boven het menselijke uitgaat. Ze heeft iets goddelijks. Als liefde een staat van zijn is, kun je er niets aan doen. Ze straalt, maar zal geen kooi voor een ander creëren, en evenmin staat ze jou toe contractant van iemand te worden. Een relatie als zodanig, is een uiterst subtiel soort psychologische slavernij. Liefde betekent dat de vrijheid onaangetast blijft: het huwelijk betekent dat je je vrijheid op moet geven. Je hebt ingestemd met vastigheid, duurzaamheid, zekerheid, en je hebt ervoor betaald met je vrijheid.

Waarom heeft het huwelijk gefaald?

Waarom heeft het huwelijk gefaald? Ten eerste hebben we het huwelijk tot een onnatuurlijk niveau verheven. We hebben geprobeerd het huwelijk tot iets permanents te maken, tot iets heiligs, zonder ook maar iets van heiligheid af te weten, zonder ook maar iets van het onsterfelijke af te weten. Onze bedoelingen waren goed, maar we begrepen te weinig, onvoldoende. Dus het huwelijk is niet iets hemels geworden, het is juist een hel geworden. In plaats van iets heiligs is het iets oneerbiedigs geworden.

Het huwelijk is een manier om tegen de veranderingen in het leven in te gaan en iets duurzaams te creëren

Verandering houdt alles nieuw, fris. De dag dat het huwelijk verdwijnt, zal het leven van zowel man als vrouw gezonder worden, en zeker ook langer dan je je kunt voorstellen. Je kunt je misschien niet indenken wat dat met het huwelijk te maken heeft. Het huwelijk is een manier om tegen de veranderingen in het leven in te gaan en iets duurzaams te creëren. Beide partners raken verveeld, hun belangstelling voor het leven neemt af, hun belangstelling moet wel afstompen, anders zijn er voortdurend conflicten. Wie wil er zo leven?

Huwelijksceremonie Herman Brood en Xandra

Hermanus Brood, verklaart gij… etc. etc. etc. tot uw wettige echtgenote? En getrouw alle plichten te vervullen welke de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Wat is daarop, Hermanus Brood, jouw antwoord?
(stilte… …) Nou.. je overvalt me wel een beetje..
Wat betekent het huwelijk voor jou Herman?
Het huwelijk… het huwelijk… eehhh, helemaal niets.

Het huwelijk is net de hele wereld in het klein

Zonder huwelijk zou er geen ellende zijn – en ook geen gelach. Het zou zó stil zijn … het zou Nirvana op aarde zijn. Het huwelijk houdt duizenden dingen in stand: religie, maatschappij, naties, oorlogen, literatuur, film, wetenschap, eigenlijk is alles gebaseerd op de institutie van het huwelijk.

Het is allemaal nodig zodat je volwassen kunt worden

Leer iets van het huwelijk. Het huwelijk is net de hele wereld in het klein: het leert je heel veel. Alleen de doorsnee mensen leren er niets van. Anders laat het je zien dat je niet weet wat liefde is, dat je niet weet hoe je met anderen kunt relateren, dat je niet weet hoe je kunt communiceren, dat je niet weet hoe je je met anderen kunt verbinden, dat je niet weet hoe je met elkaar kunt leven. Het huwelijk is een spiegel: het laat je je gezicht van alle kanten zien. En het is allemaal nodig zodat je volwassen kunt worden. Maar iemand die er altijd aan vast blijft houden, blijft onvolwassen. Je moet er ook bovenuit kunnen gaan.

In feite betekent het huwelijk dat je nog niet in staat bent alleen te zijn

In feite betekent het huwelijk dat je nog niet in staat bent alleen te zijn: je hebt de ander nodig. Zonder de ander lijkt alles zinloos en met de ander voel je je ongelukkig. Het huwelijk is echt een dilemma! Als je alleen bent voel je je ongelukkig; ben je samen, dan voel je je ongelukkig. Het leert je jouw realiteit onder ogen te zien; dat er iets diep van binnen getransformeerd moet worden, zodat je gelukkig kunt zijn als je alleen bent en je gelukkig kunt zijn als je samen bent. Dan is het huwelijk geen huwelijk meer, dan ben je niet meer van elkaar afhankelijk. Dan is het delen, dan is het liefde. Dan geeft het je vrijheid en jij geeft de vrijheid die nodig is voor de groei van de ander.”

Het huwelijk kan verdwijnen en het zal verdwijnen en liefde kan weer opbloeien

Het huwelijk zal verdwijnen, het zou moeten verdwijnen. Nu komt er een punt in de geschiedenis van de mensheid dat het huwelijk kan verdwijnen. Het is nu al uit de tijd, heeft te lang voortbestaan en hoofdzakelijk ellende veroorzaakt. Het huwelijk kan verdwijnen en liefde kan weer opbloeien. Je zou met onzekerheid en in vrijheid moeten leven. Dát is wat je noemt: Smart.

Het huwelijk veroorzaakt zoveel ongeluk dat je wel moet mediteren

Religie bestaat niet vanwege God of voor God; religie bestaat vanwege het huwelijk. Het huwelijk veroorzaakt zoveel ongeluk dat je wel moet mediteren; meditatie is een gevolg ervan. Als er geen huwelijk is, wie neemt dan de moeite om te mediteren? Waarvoor? Je zult al gelukkig zijn!

Intimiteit is niet formeel

Het huwelijk is een manier om intimiteit te vermijden. Het is een truc om een formele relatie te maken. Intimiteit is niet formeel. Het is prachtig als er vanuit intimiteit een huwelijk ontstaat, maar als je hoopt dat er vanuit het huwelijk intimiteit zal ontstaan, hoop je tevergeefs. Natuurlijk is het zo dat veel mensen, miljoenen mensen het huwelijk boven intimiteit hebben verkozen – want intimiteit is groei en het is pijnlijk.

De liefde en de wet: twee tegengestelde verschijnselen

Het huwelijk is iets tegennatuurlijks. Het huwelijk is opgelegd, het is een menselijke uitvinding – wel degelijk vanuit noodzakelijkheid opgelegd, maar zelfs het noodzakelijke ervan is nu uit de tijd. Het was een noodzakelijk kwaad in het verleden, maar nu kan het losgelaten worden. En het zou losgelaten moeten worden: men heeft er genoeg onder geleden, meer dan genoeg. Het is een akelige institutie, gewoon omdat liefde niet gelegaliseerd kan worden. De liefde en de wet zijn twee tegengestelde verschijnselen.

Je trouwt bij gebrek aan beoordelingsvermogen
Je gaat scheiden bij gebrek aan geduld
Je gaat hertrouwen bij gebrek aan geheugen

Liefde is niet betrouwbaar en jij wilt iets dat permanent is

Mensen lijken er zich totaal niet bewust van te zijn wat het huwelijk voor verschijnsel is – voor beide kanten destructief. Liefde is creatief, huwelijk is destructief. Maar liefde is niet betrouwbaar: op dit moment kan er liefde zijn en het volgende moment kan het verdwijnen. En je wilt iets dat permanent is; je raakt geobsedeerd door dingen die permanent zijn. Je wilt zekerheid, veiligheid, je wilt ergens aan vasthouden. Liefde is dus niet betrouwbaar, vandaar dat men het huwelijk in het leven heeft geroepen.

Een plastic bloem blijft altijd bestaan

Het huwelijk is een plastic bloem. Liefde is een echte roos, maar een echte roos is ‘s ochtends prachtig en tegen de avond is ze vergaan. Niemand kan voorspellen wanneer ze vergaat, wanneer de bloemblaadjes zullen vallen. Alleen al een harde windstoot en ze vergaat, de hete zon en ze vergaat. Maar een plastic bloem blijft altijd bestaan: als het gaat regenen, als de zon gaat schijnen, wat er ook gebeurt, de plastic bloem zal blijven bestaan. Eigenlijk is plastic het enige in de wereld dat permanent, duurzaam is.

Peggy Sue Got Married – Buddy Holly

Peggy Sue got married, please don’t tell – no no no, Don’t say that I told you so, I just heard a rumor from a friend. I don’t say that its true, I’ll just leave that up to you, if you don’t believe I’ll understand. You recall a girl that’s been in nearly every song. This is what I heard of course the story could be wrong. Shes the one – I’ve been told, now she’s wearing a band of gold, Peggy Sue got married not long ago..

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer