In de lezing ‘tegen de tijd’ wordt aan de hand van concrete laagdrempelige voorbeelden gekeken naar de blinde vlekken in het hedendaags denken. (Lees meer hieronder)

Badgastenkerk

Reserveren ‘Tegen de tijd’ Een kritische interculturele blik op het hedendaags denken met Hans van den Bemt zaterdag 7 januari 2023

Een eenvoudige omschrijving van filosofie is denken over het denken. Sinds het ontstaan van de filosofie in het oude Griekenland heeft het denken zich ontwikkeld. De hedendaagse mens kijkt anders naar de wereld dan de middeleeuwer of de inwoner van stadstaat Athene. Deze verandering lijkt een vanzelfsprekendheid.

We staan er niet vaak bij stil

We staan er niet vaak bij stil en als we er wel bij stilstaan wordt er meestal vanuit gegaan dat de ontwikkeling in het denken alleen maar vooruitgang is. Er is natuurlijk ook veel verbeterd. Kijk maar hoe bijvoorbeeld welvaartsniveau en levensverwachting van de mens zijn gestegen. In de loop der tijd zijn we als westerse mens echter ook wat kwijt geraakt.

In de lezing ‘tegen de tijd’ wordt aan de hand van concrete laagdrempelige voorbeelden gekeken naar de blinde vlekken in het hedendaags denken. Dat wordt gedaan aan de hand van uitstapjes naar de filosofie en het denken in andere culturen (India, China, islamitische wereld) en de eigen westerse traditie (oudheid en middeleeuwen).

De achterliggende gedachte is de vraag wat er gebeurt als we de hedendaagse crises (klimaatverandering, stijgende ongelijkheid, afnemend vertrouwen in de politiek, polarisering in de samenleving, etc.) niet zien als problemen die een praktisch-technische oplossing vragen, maar als een cultuurcrisis, een crisis in het denken. Wat als er eerst een andere blik op mens en wereld nodig is om de crisis te lijf te gaan? Wat als niet de techniek een oplossing biedt, maar een hervonden besef van het belang van rituelen en gemeenschappelijke verhalen?

In de lezing maken we een curieuze filosofische ontdekkingstocht langs het Huis der Wijsheid in Bagdad, Confucius, Gandhi, religieuze voedselvoorschriften, twee Griekse goden van tijd: Kairos en Kronos, en de solargrafie, een analoge fototechniek.

Bij deze reis in het denken komen een aantal grote vragen aan bod: Hoe beleven wij de tijd? Wat is de betekenis van de natuur voor ons? En wat nu eigenlijk een mens?

Hans van den Bemt (1975) is opgeleid als docent beeldende vorming en theoloog. Hij stond ruim 15 jaar als docent levensbeschouwing voor de klas in het voortgezet onderwijs. Momenteel werkt hij als vakdidacticus levensbeschouwing bij de Fontys Leraaropleiding in Tilburg en als docent in de minor Filosofie en Ethiek. Zijn interesse ligt vooral bij vraagstukken op het raakvlak van religie, filosofie, literatuur en kunst.

‘Tegen de tijd’ Een kritische interculturele blik op het hedendaags denken met Hans van den Bemt zaterdag 7 januari
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee
Entree: vrije donatie
Deur open, koffie, biologische thee met lekkers: 19:30
Zorg dat je 19:45 binnen bent!
Duurt ongeveer tot 21:15