Dit hier is zeker niet de eerste of de laatste keer dat het volgende opgemerkt wordt en mogelijk heb je er in de huidige gang van zaken zelf ook het nodige van gemerkt: de mens onthecht en is bezig de verbinding met zichzelf, met elkaar en de aarde kwijt te raken. En daarbij hoort ook een opdracht om weer te verbinden en te hechten.

Wat doen wortels als ze weer op zoek gaan naar elkaar? En naar verbinding en hechting met de aarde gaan zoeken? Dan gaan ze zowel verbreden als verdiepen. Dus zoals de bomen willen hechten en verbinden met elkaar en met de aarde kunnen wij verbreden en verdiepen. Deze alinea’s worden hoe kan het ook anders opgedragen aan Jacky de Vrijstaat Roetz (Roots= wortelstelsel)

Omdraaiing van de moraliteit

In 1872 schreef de schrijver Samuel Butler het boek Erewhon. Het woord erewhon lijkt een omdraaiing te zijn van nowhere (nergens) maar dat gaat niet helemaal op want de letters wh zijn niet -of juist nog een keertje extra- omgedraaid dus is het eigenlijk een anagram. (woord gemaakt uit de letters van een ander woord)

In Erewhon zie je dat er een omdraaiing van de moraliteit plaatsvindt. Wat er – in het kort- in dit boek gebeurt is dit:

In Erehwon is een jonge avonturier die op zoek gaat naar de welvaart en naar nieuwe rijkdom in aanraking gekomen met een indiaan. Die hem vertelt over een geheime vallei waar mysterieuze zaken gebeuren. Er is niemand die naar deze vallei durft toe te gaan. In deze vallei leeft een volk- zegt men. De indiaan brengt hem tot aan de rand van een nauwe doorgang en verlaat hem.

Het boek Erewhon

En deze avonturier besluit om die doorgang door te gaan en vervolgens te komen in een land waar bijzonder aantrekkelijke mensen wonen. De schoonheid van deze mensen is ongeëvenaard. En hij ziet deze mensen en denkt wát een samenleving. Hij ziet nergens afval. Hij ziet nergens onvrede. Alles lijkt perfect. Hij komt er echter achter dat in deze samenleving bepaalde zaken anders geregeld zijn.

Alle vormen van technologie in een museum

Alle vormen van technologie bijvoorbeeld zijn vernietigd en liggen in een museum. Dit na een vreselijke voorspelling dat de technologie de mensheid zou vernietigen. Ook treft hij het volgende aan: zieke mensen gaan in plaats van naar een ziekenhuis naar de gevangenis. Fysiek zieke mensen worden naar gevangenissen gebracht. Mensen die crimineel gedrag vertonen die worden echter naar een ziekenhuis gebracht om behandeld te worden voor hun criminele gedrag.

Als je nu kijkt naar de samenleving die nu is ontstaan dan hadden wij tot enkele jaren geleden de onschuldspresumptie ten aanzien van crimineel gedrag. Dat betekent iemand is onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is.

Langzaam aan is in onze samenleving die onschuldspresumptie aan het verdwijnen. Namelijk met invoering van om te beginnen de verplichte identificatiewet, dat iedereen zich altijd en overal moet kunnen identificeren en dat partijen zoals de politie kunnen vragen om het identiteitsbewijs ook zonder dat er voldaan is aan het verdachte-criterium. Het verdachte-criterium uit artikel 67 van het Wetboek van strafvordering.

Wijsheid komt niet van boven het komt van benee

Mensbeeld langzaam aangetast

Dus ook als mensen niet verdacht zijn kunnen zij staande worden gehouden en gesommeerd zich te identificeren. Hebben zij hun identificatie niet bij zich dan zijn ze strafbaar. Dus er geldt ook een draagplicht. Daarnaast is er tegenwoordig een heel netwerk van camera’s inclusief gezichtsherkenning, kentekenherkenning, allerhande SMART(= controle) -technologie en mogelijk straks ook stemherkenning die alle bewegingen van alle mensen in onze samenleving kan traceren. Nu, sinds de coronacrisis hebben we een variant erbij namelijk dat je ziek bent tenzij het tegendeel bewezen is.

De onschuldspresumptie die zo belangrijk is voor je mensbeeld die wordt dus langzaam aangetast.

Van ‘meeste mensen deugen’ naar ‘u bent ziek en verdacht of schuldig’

Zowel het opschuiven van de onschuldspresumptie als het opschuiven van de gezondheidspresumptie dus u bent gezond tenzij iemand kan aantonen dat u ongezond bent, wat nu dus is omgedraaid, net zoals in Erehwon waar de moraliteit meteen is omgedraaid dat zijn nadelige, schadelijke ontwikkelingen ten aanzien van je mensbeeld. De onschuldspresumptie gaat uit van het goede in de mens. De schuldigheidspresumptie gaat uit van het slechte in de mens. Misschien dat Rutger Bregman met zijn boek De meeste mensen deugen hier iets over kan zeggen.

Als wij op dit pad doorgaan waarbij wij dus zeggen u bent ziek tenzij u kunt aantonen dat u gezond bent dan draaien wij de samenleving om op een verschrikkelijke manier die fantastisch lijkt -utopisch zelfs- maar dystopisch is. Daarom is het boek Erehwon uit 1872 relevant voor onze hedendaagse samenleving.

Netflix: Assasin’s Creed

Als je dit toepast op een iets moderner literair werk dan kijk je op Netflix naar de film Assasin´s Creed Want in Assasin´s Creed verschijnen – daar wordt wel meer over gesproken in het kader van het feit dat zij de bankiers, de juristen, vaak ook de medici en vooral ook de regeringsleiders en tegenwoordig de technici van onze samenleving hebben geïnfiltreerd en ze zelfs domineren namelijk de Tempeliers – een bepaald afdeling van de Tempeliers.

Want mensen zeggen weleens: de Rooms Katholieke kerk is goed of fout, de Vrijmetselarij is goed of fout, de Tempeliers zijn goed of fout, denk dan even met enkele duizenden jaren geschiedenis en over en weer infiltratie kun je niet meer vaststellen dat de ene organisatie volledig goed of volledig fout is. Je kan ook blij zijn dat er bepaalde mensen geïnfiltreerd zijn. Goede mensen op slechte plekken en slechte mensen op goede plekken en dat bepaalde daden ook niet meer zo eenduidig te duiden zijn als ‘goed’ of ‘kwaad’.

De appel van de vrije wil

We kunnen één ding vaststellen: de andere leed toebrengen keuren we af. En dan kom je bij Asassin’s Creed waar de Tempeliers zeggen: wij brengen leed toe omdat we geweld kunnen en willen uitbannen uit de mens. Het enige dat ze daar voor moeten doen om de boosaardigheid uit de mens uit te bannen is de vrije wil van de mens af te nemen. Deze film die ook spreekt over de appel van de vrije wil wat heel goed zou kunnen duiden op de Pijnappelklier dat mag je zelf invullen.

Waar van de vrije wil gezegd wordt: die is God gegeven. De God gegeven vrije wil die is verbonden met de Pijnappelklier. De mythologie zegt over de Pijnappelklier, maar zelfs ook de medische wetenschap zegt dat de Pijnappelklier in staat is om contact te maken met het Onstoffelijke oftewel de Intuïtie van de mens.

Daarom zie je de Pijnappelklier dan ook levensgroot op de obelisk staan recht voor de Sint Pieter op het St Pietersplein in Rome. Daarom kom je de afbeelding van de Pijnappel ook weer tegen in Germaanse cultussen maar ook in cultussen van de Babyloniërs en de Assiriërs en ook de Egyptenaren.

Tweespletenexperiment

Die Pijnappel die staat voor de appel die het verbond maakt tussen de mens en het “Goddelijke” of het “Onstoffelijke” voor de mensen die de term God wat ingewikkeld vinden en die zeggen: maak het eens natuurkundig: het Fysische en het Metafysische. Klik hiervoor even op deze link om te kijken naar het zogenoemde Double Slit experiment, in het Nederlands: het Tweespletenexperiment.

Een experiment waarbij men Fotonen afvuurt die zich anders gaan gedragen zodra er iemand naar kijkt, zodra iemand het waarneemt. En laat die Pijnappelklier nou precies ook het Derde Oog heten omdat die de mogelijkheid heeft om iets waar te nemen wat met de ogen niet waar te nemen is.

Dus als men zegt ik geloof het pas als ik het zie dan bedoelt men zien met de ogen. Als je dan ziet dat in Assassin’s Creed gesproken wordt over de appel van de vrije wil en dat die afgenomen moet worden zodat de mens geen gewelddadigheid meer zal vertonen, dus geen vrije wil meer heeft en volledig gecontroleerd in een utopie moet gaan leven. Dat lijkt misschien prachtig. Dat lijkt misschien een nobel streven. Tegelijkertijd is dat dus het definitieve einde van het zien en het weten van de mens van zijn echte oorsprong en de vrije wil om het goede te doen.

Willen we echt naar een wereld waarin de mens als een slecht wezen wordt afgespiegeld

Want we gaan naar een wereld toe met de ziekheids-presumptie en de schuldigheids-presumptie waarin de mens als een slecht wezen wordt afgespiegeld die alleen tot het goede gebracht kan worden als we de mens dwingen met wetten en controlemechanismen. Maar wetten en controlemechanismen kunnen nooit gedragen moraliteit overwinnen.

Alleen als de mens uit vrije wil kiest om een ander te helpen of om een ander te hand te reiken of om als hij of zij iets fout heeft gedaan, namelijk vergissen is menselijk Errare Humanum Est, die fout toe te geven en te zeggen: ik zat daar fout wilt u mij astublieft vergeven? Vergeef ons onze schuld zoals wij ook een ander zijn schuld vergeven. Alleen dan kan de mens uit zijn armzalige staat ooit weer verlost worden. Verplichting en controle onderdrukken alleen maar de neiging van de mens om vrij te zijn.

In de film Assasin’s Creed is een scene waarbij de grootmeester van de Tempeliers zegt: het project om de appel van de vrije wil te vinden en te vernietigen is onnodig want we hebben al gewonnen. Want mensen geven meer om hun levensstandaard dan om hun vrijheden. Als je nu de samenleving in kijkt dan is het zo dat de mensen zolang ze hun levensstandaard kunnen behouden en Netflix films kunnen kijken, kennelijk die films echt niet begrijpen.

Pijnappelklier

Want ze geven meer om die levensstandaard van hun natje hun droogje, straks misschien weer een beetje reizen en luisteren naar de verhalen van de overheid, de staatspropaganda over de Green Deal terwijl we nog nooit zo vervuilend zijn geweest als nu. Zolang ze dat hebben geeft men helemaal niet meer om de vrijheden, geeft men helemaal niet meer om het verbond met het goede (of zo je wilt God)

Één ding over de medische werking van de pijnappelklier: nanodeeltjes, zware metalen, kunnen door de bloed-brein barriëre heen. Nanodeeltjes aluminium gaan direct naar de Pijnappelklier om die te beschadigen.

Aluminum and Glyphosate Can Synergistically Induce Pineal Gland Pathology: Connection to Gut Dysbiosis and Neurological Disease: https://www.slideshare.net/jomcarvalh…

En als dan gezegd wordt: goed goed het zit in de lucht het zit in ons voedsel maar het zijn acceptabele hoeveelheden dan meet men dat met weefsel genomen uit de arm, uit een been, uit een orgaan. Het lichaam is echter anders qua werking en qua opname van mineralen en metalen.

Zo weet uw lichaam als u hoofdpijn heeft dat als u iets neemt tegen de hoofdpijn dat de stofjes die daar in zitten direct naar de juiste plaats getransporteerd worden. Zo weet het lichaam ook dat als het Nanodeeltjes metalen tegenkomt dat het dat direct naar het brein stuurt; de eerste en meest voorkomende bijwerking van bepaalde injecties is hoofdpijn. Soms een dag, soms drie weken. Afhankelijk van de gevoeligheid van degene die deze injectie toegediend krijgt.

Dat wat we niet zien met onze ogen maar wel weten

Een opmerking over metalen in het drinkwater en in bepaalde naalden en injecties is: bestudeer nog eens goed de appel van de vrije wil, ons door God gegeven oftewel onze verbinding met het universum, met het Metafysische. Dat wat we niet zien met onze ogen maar wel weten. Dat wat onze gedragen moraliteit ingeeft. Dat datgene wat een utopie lijkt dat dat soms een dystopie is. Als we die willen blijven herkennen en if we would like to keep man kind. Dus de mensheid te behouden en ook om de vriendelijke mens te behouden.

Kind-ness: als wij de mens als kind / het kind als mens willen behouden

En het Engelse woord kindness is verbonden met ons woord kind. Als wij de mens als kind willen behouden namelijk onschuldig, onschuldig geboren. In plaats van door bepaalde kerken en tegenwoordig door de nieuwe kerk, de kerk van de geldgod, vooruitgestuwd door onze zogenoemde democratische regering, dat wij schuldig zijn. De mens komt onschuldig op aarde. En de Erfzonde en dat verhaal er omheen is absoluut waar want wij leven in een duale wereld waarin goed en kwaad bestaan maar vergeet niet dat als u het kwaad uitroeit, dan roeit u ook het goede uit. De woorden van Freddy Mercury (Mercury dat puur toevallig kwik betekent) : Who wants to live forever when love must die?

Blijf veilig en blijf je vooral veilig voelen, in iemands ogen bent u onschuldig en gezond. x

Disclaimer