Studio JP, Wijk aan Zee

Maand: januari 2019

Handpan concert 17 februari

WIJK AAN ZEE – Op zondag 17 februari om 12 uur is er een handpan-concert in het Badgastenkerkje. Een handpan-concert is vooral een gelegenheid om heerlijk te ontspannen en even niets te moeten – zoals de spreuk boven de ingang van een toonaangevend Wijk aan Zees hotel café restaurant al vele jaren zegt: ‘al je plannen laten varen.’

Het Badgastenkerkje

In stilte luisteren naar  handpanspel kan het ervaren van rust, vertrouwen en verbinding bevorderen. Dit kan lang na het concert door blijven werken en ook mensen in je omgeving zullen het opmerken. Geniet ervan! De concerten in het kerkje zijn mogelijk met de vrijwilligheid van artiesten, de deelnemende bezoekers, hun vrijwillige fincanciele bijdrage en de organiserende en faciliterende vrijwilligers.

In veel culturen worden mensen opgevoed met wantrouwen naar anderen en naar zichzelf. Als kind leren we al onze gedachten, gevoelens en behoeften te controleren door middel van fysieke inspanning. Dit zorgt ervoor dat kaken en handen gespannen raken, dat er gefronst wordt om te concentreren, aan het hoofd gekrabbeld om te denken en gestaard en getuurd om te zien. De adem wordt ingehouden, het middenrif of de billen worden gespannen om gevoel te blokkeren. We leren ook dat het goed en eervol is om ingespannen moeite te doen op weg naar een beloning. “Als je maar hard genoeg werkt dan dwing je het af”

Ook op het werk kan de controle dusdanig zijn dat er allerlei klachten en problemen ontstaan; gebrek aan bewegingsvrijheid, vrees om iets verkeerd te doen, te weinig tijd hebben voor het eigenlijke werk . Uiteindelijk worden ook in het “Vrije Westen” bedrijven, organisaties en landen bestuurd vanuit de vaste overtuiging dat de enige manier waarop mensen zich fatsoenlijk gedragen is door ze op allerlei manieren te controleren of te dwingen. Actuele voorbeelden hiervan zijn de enorme registratiedruk (plicht om alles wat je doet vast te rapporteren en vast te leggen) en de dwangsommen die worden opgelegd aan Harsco/Tata.

Reeds een paar honderd jaar voor het begin van onze jaartelling wees de Chinese dichter / filosoof en een van de grondleggers van het taoïsme en zenboeddhisme Chuang-tzu er op dat problemen vooral veroorzaakt worden door degenen die er naar streven zichzelf en de wereld op dwangmatige wijze te verbeteren. ‘O Vrijheid – wat een misdaden worden er gepleegd in uw naam!’ Het idealisme van de Franse, Amerikaanse en Russische revoluties heeft vroeg of laat altijd geleid tot uitingen van geweld, die worden gerechtvaardigd door te zeggen dat ze het welzijn en de vrijheid dienen van de mensen die gemolesteerd worden.

De taoïstische les die men hier al lang geleden uit trok is dat mensen die zichzelf en elkaar niet vertrouwen ellende over zich afroepen. Zou -net zoals wantrouwen onderwezen, gecultiveerd en geexploiteerd wordt- dat ook kunnen met vertrouwen? Zolang we dingen proberen te forceren, fysiek of psychisch, om de wereld en onszelf te verbeteren, verspillen we energie die gebruikt kan worden voor dingen die mogelijk zijn. Is het niet zo dat voorzitters van Veilig Verkeer Nederland herhaaldelijk met zeer hoge snelheid door de bebouwde kom raceden? Komen niet de actiefste actievoerders, die ijveren voor schonere lucht en strengere regels voor de industrie er rond voor uit dat zij stevige rokers zijn en thuis een houtkachel stoken? Werd de Noord Hollandse milieugedeputeerde, begaan met milieu en gezondheid, niet aangetroffen door het aktualiteitenprogramma Monitor, rokend in een Wijk aan Zeese bushalte en blijken de bemoeimannetjes van het homofobe Vaticaan dat eeuwenlang homofilie aan strenge banden probeert te leggen niet de grootste gay community ter wereld ?

“Het is voor compulsieve wereldverbeteraars moeilijk te zien dat de grote economische,- sociale,- en milieuproblemen van de wereld niet kunnen worden opgelost met alleen maar inspanning en techniek. De buitenstaander kan niet zomaar binnenvallen zoals Sinterklaas en alles even rechtzetten – in het bijzonder het soort outsider die wij zijn, die vergeten is dat hij een geheel is met de wereld. Zo iemand zal altijd ervaren worden als een bemoeimannetje en indringer. Waar hij precies heen wil dat weet hij eigenlijk niet en daarom weet iedereen dat hij telkens weer meer wil in ruil voor zijn kadootjes. Want als je weet wat je wilt en daarmee tevreden kunt zijn dan ben je te vertrouwen. Maar als je dat niet weet dan zijn je verlangens grenzeloos en is het totaal onduidelijk hoe ze met jou om moeten gaan. Iemand die niet weet hoe te genieten kan door niets tevreden worden gesteld. Ik zeg niet dat Europese en Amerikaanse bedrijven gerund worden door inhalige boeven die leven op kosten van iedereen. Het punt wordt duidelijk -alleen als je er naar kunt kijken met zorg en mededogen-, dat veel van de machtigste en rijkste mensen miserabele bedrogenen zijn, gevangen in een tredmolen, die – een zeldzame uitzondering daargelaten- geen flauw idee hebben van hoe om te gaan en te genieten van geld. De onthutsende waarheid is dat onze beste inspanningen voor burgerrechten, internationale vrede, bescherming van natuurlijke voorraden , instandhouding van de natuur en hulp voor de hongerenden in de wereld- hoe urgent ze ook zijn, eerder  kapot maken dan dat ze helpen  wanneer ze met de huidige mentaliteit worden uitgevoerd. 
Zeker zullen ze de korte opleving van energie en hoop geven die pepmiddelen zoals methedrine bij  vermoeidheid en uitputting  kunnen geven. Maar vrede kan alleen  maar gemaakt worden door degenen die vredig zijn en liefde kan alleen worden 
getoond door hen  die liefhebben. Geen werk van liefde kan opbloeien vanuit schuld, angst of een leeg hart. Net zoals plannen voor de toekomst niet gemaakt kunnen worden door degenen die niet de capaciteit hebben om nu te leven.” 

De echte en verbazingwekkende rust van mensen als Lao Tse (Chinese dichter/filosoof) bestaat in hun bereidheid en welwillendheid schaamteloos datgene te doen wat er van nature opkomt in alle omstandigheden. Het ongelooflijke resultaat hiervan zou zijn dat zo iemand vele malen socialer en beschaafder is dan de persoon die op rigoureuze wijze probeert te leven volgens wetten en leuzen.

Namasté (ik groet het licht in u)

Het concert duurt ongeveer 40 minuten. Reserveren is niet nodig. Inloop vanaf 11.30.

“de poffertjespan” ; handpan die zondag in het badgastenkerkje zal klinken

De Dorpstamtam

Vandaag lanceert WaZ3 het liedje De Dorps-tamtam. Tekst: Jan de Wildt, muziek: Ab Winkel. Het vrolijke nummer over geroddel, gebabbel, geneuzel, gezwam, wordt al een tijdje gezongen door het Wijk aan Zees mannenkoor WazManK en krijgt nu dus een uitvoering van WaZ3: Ab Winkel, JP van der Meij en Saskia Dommisse. Speciale gasten zijn: Raggende Manne-zanger Bob Fosko die speciaal hiervoor naar Wijk aan Zee afreisde en de Beverwijkse muzikant Lut Luttik bas. Dank aan de diverse bewoners en bezoekers van Wijk aan Zee en de dames van Tata Chess tournooileiding voor jullie spontane medewerking aan het filmpje. We maken samen muziek.  Het gerucht is de melodie. Contrapunten komen vanzelf. Life is like a piece of music :-)


Advaita meditatie met Volker Hinten 10 februari

WIJK AAN ZEE– Op zondag 10 februari om 12 uur is er in het Badgastenkerkje: advaita en meditatie met Volker Hinten. Volker zal spreken over advaita, er kunnen hem vragen gesteld worden en we doen wat meditatie-oefeningen. Toegang: een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van de EVENEmoMENTJES . Inloop vanaf 11:30

Volker Hinten

In het Westen neemt de belangstelling voor de klassieke Oosterse spirituele tradities sterk toe. Een bekend voorbeeld is het boeddhisme. Minder bekend is de advaita vedanta die drieduizend jaar terug ontstaan is in India. Volker Hinten is maatschappelijk werker voor GGZ Mentrum Amsterdam, gecertificeerd mindfulness trainer, HBO+ hypnotherapeut. Kreeg onderricht non-dualiteit bij A Smit en Dr. D. Tiemersma en volgde seminars met Ramesh Balsekar in Bombay.

Volker heeft een meditatiegroep in Castricum en geeft mindfulness voor mensen met (beginnende) dementie en mantelzorgers  Hij is te horen als voice-over in de in de IJmond gefilmde docu Kind van de natuur over vervalsing en echtheid in kunst en natuur.

Advaita wordt een levende filosofie of ook wel bevrijdingsweg genoemd, die gebaseerd is op de eigen, directe, ervaring. Volker Hinten: “Advaita gaat niet over voorschriften, belijdenissen, religies, politiek, organisaties en is ook niet het gele hesje van de spiritualiteit. Advaita gaat altijd over U. Het nodigt uit, daagt uit tot het stellen van vragen over die zaken die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Want hoe vanzelfsprekend is het leven, de wereld, de eeuwigheid of uw persoon?”

Helder, ontspannen

In de Westerse wereld worden onze keuzemogelijkheden vaak ingeperkt tot: vóór of tegen. Een modern denkende geest kan zich bijna niet voorstellen dat je naar het leven kunt kijken zonder een mening, zonder een uitleg of overtuiging. Als er al zo’n manier van kijken bestaat, dan kan dat toch alleen zijn in het hoofd van een halve gare? De bekende Engelse filosoof, hoogleraar Alan Watts zegt hierover: “Wij leven in de waan dat de wereld en het universum op orde gehouden wordt door de wijze waarop de menselijke geest indeelt, benoemt en categoriseert. We zijn bang dat wanneer we ons daar niet met de grootste vasthoudendheid aan blijven vastklampen dat alles in chaos ten onder zal gaan. Kennis, denken, taal en logica zijn essentieel, zij vormen één helft van de geestelijke gezondheid. Maar een persoon of samenleving die maar half geestelijk gezond is, is krankzinnig (“half gaar” red.) De andere helft van geestelijke gezondheid ligt eenvoudig in het zien en ervaren van het onbekende. Iedere revolutionaire, vernieuwende denker weet dat hij voorbij het denken moet gaan. Hij weet ook dat bijna al zijn beste ideeën in hem opkomen op het moment waarop het denken is opgehouden.”

Volker: “In het alledaagse leven brengen we allerlei scheidingen aan: ik en het andere, ik en de ander, mijn verlangen en het verlangde, mijn vrees en het gevreesde, mijn denken en mijn gevoel. Deze scheidingen leveren spanningen, conflicten en zij maken het lijden veel groter dan het is. Volgens de advaita vedanta zijn deze scheidingen er alleen als er een beperkt standpunt wordt ingenomen. Opheffing van dit standpunt is mogelijk door inzicht in de ware aard van de mens te krijgen: een zijn dat helder en ontspannen is, een openheid zonder scheidingen zonder tweeheid. Vedanta stelt: je bent de onbegrensde, non-duale werkelijkheid van alles dat bestaat. Je staat niet apart, los van de wereld, niet los van het geheel, in tegendeel: je bént het geheel.”

Het grote niets
Over dit “grotere” zelf, waar we als mensheid nogal schuw over kunnen zijn, gaat het in advaita. We laten er fantasieën op los en creëren zodoende al die wonderlijke beelden waar een geloof aan wordt geplakt. Of we betitelen het als “het grote niets” of “hemel en God, hel en duivel. Advaita is daarbij ook nog eens enorm paradoxaal aangezien de overtuigingen en zekerheden waarvan je bevrijd denkt te zijn , dan steeds weer opploepen als bewijs dat ook advaita niet absoluut is, en niet kán zijn. En tóch is er een enorm verschil, als dag en nacht, tussen het moment dat je het door dacht te hebben, en het moment dat je het door hebt.

Maar ja, als al mijn  gehechtheden, zekerheden, overtuigingen op het spel staan ? Advaita is ook niet voor iedereen, ook niet voor speciale mensen of aparte mensen, advaita is uiteindelijk voor iedereen, voor speciale én aparte mensen.

Kunt u er nog wijs uit worden? Nee? Dan zit u goed!

Namasté. ( Ik groet het licht in u)

Ik ben hetgene dat weet dat ik ben


Volker Hinten

Wat ik zo bijzonder vind aan mindfulness is de werkzaamheid die deze methode biedt om op een milde, eenvoudige en aandachtige wijze, de kwaliteit van leven te doen toenemen. De toepasbaarheid van deze methode bestrijkt alle levensgebieden (thuis, werk, zingeving, relaties, opvoeding, ziekte etc.) en is voor iedereen toegankelijk.

Donna Musica 3 februari

Op zondag 3 februari om 12 uur speelt Donna Musica in het Badgastenkerkje.

Sandra Kox – viool, Evelien Dubbeldam – cello en Hendrik-Jan Bosma piano,  spelen licht-klassieke muziek uit o.a. de barok, romantiek en tango’s. Zij vinden het niet alleen leuk om bekende klassieke muziek voor viool en cello te bewerken en uit te voeren maar zij maken ook graag uitstapjes naar andere muziekstijlen. In 2018 speelde de Donna’s in het Badgastenkerkje samen met zanger/gitarist/componist Rob van der Plas.

Hendrik-Jan Bosma, Sandra Kox, Evelien Dubbeldam. Foto Wout Folmer

Het concert op 3 februari zal live worden opgenomen. Onderdeel van het concert is een nieuwe uitvoering van het lied De Zee gecomponeerd door Auke Hofstra  In een klassiek arrangement van  Hendrik-Jan Bosma en gezongen door Jan-Paul van der Meij.

Inloop vanaf 11.30
Vrije toegang. Voor de instandhouding van de muziek is een vrijwillige financiële bijdrage welkom.
Badgastenkerkje
Julianaweg 75
1949AP Wijk aan Zee

© 2024 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑