Vertrouw gerust, maar vertrouw niet op feiten. Hoewel ze logisch en zelfbevestigend lijken vormen ze mogelijkerwijs de wortel van al het kwaad (als je in kwaad gelooft) Hier zijn twee voorzorgsmaatregelen om problemen te voorkomen:

  • Richt je nooit in de eerste plaats op feiten om antwoorden te vinden,
  • Laat daarnaast je leven er niet door bepalen.

Vraag eerst iemands mening, dan weet je een stuk beter waar al die feiten vandaan komen

Feiten doen zich voor als werkelijkheid, terwijl ze in feite niet meer zijn dan hardnekkige groepsopvattingen. De deugnieten.

Vertrouw niemand die zegt zich uitsluitend te baseren op feiten. Vraag eerst naar de mening, dan weet je een stuk beter waar al die feiten plots vandaan komen.

Bijvoorbeeld : Voorstanders en tegenstanders van de doodstraf werd gevraagd te reageren op twee (overigens fictieve) onderzoeken. De eerste studie concludeerde dat de doodstraf effectief is tegen misdaad, het andere onderzoek concludeerde van niet.  Je zou misschien verwachten dat dit twijfel oproept. Oprechte, vruchtbare, twijfel.

Twijfel, classic IJmondpop-liedje van de groep Madmill

Feiten staan niet los van jou

Maar er ontstond geen twijfel, integendeel: beide groepen waren naderhand nog overtuigder van hun eigen gelijk. Bevangen door hun eigen hang naar stelligheid en hun huiver om zo nodig een stukje te zweven. De proefpersonen geloofden simpelweg de informatie die paste bij hun standpunt, de rest werd onbetrouwbaar geacht.

Als de scheidsrechter fluit in het nadeel van de thuisploeg is iedereen verontwaardigd, behalve het tribunevak voor mensen die vinden dat de uitploeg moet winnen. Dat is niet te verklaren door de feiten, want iedereen ziet dezelfde wedstrijd. Toch dreunen supporters moeiteloos de feiten op waaruit blijkt dat hun ploeg moet winnen. Buitenspel. Meer balbezit. Onterechte strafschop. Dat kan allemaal kloppen, maar we weten waar die feiten vandaan komen.

We vinden de feiten die passen bij onze mening

Vergeet daarom wanneer je ‘onafhankelijk’ -´extern´, ´ongekleurde´ feiten zoekt niet degene die aan het onderzoeken is. Laat deze niet buiten beschouwing.

Onthul de waarnemer van de waarnemingen:

Mediteer. :-)