Studio JP, Wijk aan Zee

Maand: april 2020 (Pagina 1 van 2)

ECHT klankschalenconcert 14 juni

WIJK AAN ZEE – Op zondag 14 juni om 12:00 uur is er een echt, ter plekke klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. In stilte luisteren naar heerlijk ontspannende klanken van de Tibetaanse klankschalen. Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is nodig.

Reserveren klankschalenconcert 14 juni

Inloop vanaf 11:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Een financiële bijdrage naar draagkracht is welkom voor de instandhouding.
Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel.

Stoppen, kalmeren, rusten, helen

Het in stilte luisteren naar klankschalen zonder afleiding, zonder uiterlijke activiteit schept een heel gunstige conditie voor het door velen zo geliefde ‘even helemaal niets.’

Lees verder

Verdwijn & Verschijn (Voorleesconcert) 12 juni

WIJK AAN ZEE – Hoe is het je als je helemaal opgaat in muziek? In de liefde? Of in een mooi en goed geschreven verhaal? Waar ben je dan? Op vrijdag 12 juni om 20:00 leest Dorien Rijke voor in het Badgastenkerkje voor kinderen van 9-90. Muzikaal omlijst door JP van der Meij. Pak een stoel, kies een fauteuil, ga lekker languit op het bankstel of nestel je in een van de klassieke rieten strandkorven in het kerkje. Verdwijn en verschijn in de wereld van het voorlezen klank en muziek.

Inloop vanaf 19:30, er wordt geen entree gevraagd, na afloop mogelijkheid tot het geven van vrijwillige bijdrage. Reserveren is nodig, dat kan zonder inloggen via:

Reserveren Verdwijn & Verschijn 12 juni

Boekpresentatie ‘Niet je moerstaal, anderstaligen in Nederland’ 7 juni

Op zondag 7 juni om 12:00 en 13:30 wordt het nieuwe boek  Niet je moerstaal, anderstaligen in Nederland van Mariska Reijmerink  gepresenteerd in het Badgastenkerkje. Tijdens de presentatie leest Mariska uit het boek voor en zingt zij de liedjes die in het boek genoemd worden. En natuurlijk is er gelegenheid om het boek te kopen en te laten signeren.

Noordhollands Dagblad over Mariska en haar boek

Ton de Lange Noordhollands Dagblad interview Mariska Reijmerink.pdf

Ik begrijp jou

Ruim 2 miljoen inwoners van Nederland zijn elders op de wereld geboren. Voor veel van deze mensen is Nederlands niet hun moedertaal (moerstaal), ze zijn “anderstalig”. Hoe is het om anderstalig te zijn en omringd te worden door moedertaalsprekers? Tegen welke problemen loop je aan? Heeft anderstaligheid voordelen? Hoeveel impact heeft het op je leven.

Lees verder

Het leven is niet bang van het tegendeel

De  menselijke aspiratie om de evolutie te sturen is ook de aspiratie om te zijn “als God” en dus – want dit is hoe Westerlingen God zien: om dictator van de wereld te zijn. Wie ernaar streeft ‘helemaal goed’ te wezen of ‘100% gelijk’ te hebben probeert het witte gebiedje uit het zwart en het zwarte gebiedje uit het wit weg te poetsen.

De frustratie over de onhaalbaarheid van dit streven staat voor ieder die het kan zien te kijk als neiging tot rechtlijnigheid, rigiditeit, neuro-rigiditeit, één-duidigheid, groepsdenken, één enkel geluid willen laten horen , neiging tot dwingen, neiging tot het dogmatisch verkondigen van ‘echte feiten’ , gebrek aan of afwezigheid van vertrouwen en mededogen, niet herkennen van het punt van over-controle, en neiging tot diskwalificeren van het ‘dissidente’ buiten- en binnen zichzelf. Kortom de tentoonspreiding van kenmerken van onbewust denken en handelen.

Het leven zelf is tegenstrijdig alleen leugens kunnen consistent zijn

Het leven zelf is tegenstrijdig, waarom zou waarheid dan niet tegenstrijdig kunnen zijn? Alleen leugens kunnen één-stemmig zijn. Alleen leugens kunnen consequent consistent, rigide, duurzaam zijn. Waarheid kan alleen maar inconsistent zijn omdat zij alles moet bevatten wat het leven zelf bevat.

Juist omdat je denkt dat het leven logisch in elkaar zit probeer je als snel de dingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Logica duldt geen tegenspraak. Logica kan geen tegenspraak tolereren. Logica kan niet anders dan aantonen dat dingen elkaar niet tegenspreken. Logica moet wel op de een of andere manier aantonen dat de dingen elkaar niet tegenspreken en als twee dingen elkaar wel tegenspreken dan kunnen zij niet waar zijn.

Wetenschap is gebaseerd op logica en kan daarom niet geheel waarachtig zijn

Eén van beide moet wel fout zijn, ze kunnen niet allebei goed zijn. Logica probeert overal datgene uit te halen wat nergens wordt tegengesproken. Wetenschap is gebaseerd op logica. Daarom kan wetenschap niet geheel en al waarachtig zijn wanneer zij het leven definieert, dat is onmogelijk. Het leven is vol tegenspraak en onlogisch. Het leven opereert via het tegendeel. Het leven is niet bang voor het tegendeel.

Het leven zelf is tegenstrijdig. Tegenstrijdigheid is waar het leven uit bestaat, is wat het leven mogelijk maakt .

Hoe paradoxaal het ook mag lijken: het doel van het leven heeft geen inhoud, geen punt. Het haast zich verder en verder en het loopt zo alles mis. En zonder die haast loopt de doelloosheid van het leven helemaal niets mis, want alleen wanneer er geen doel is en geen spoed staan de zintuigen van de mens open om de wereld op te nemen.

ONLINE klankschalenconcert 31 mei

WIJK AAN ZEE – Op zondag 31 mei om 12:00 is er vanuit het Badgastenkerkje een online- klankschalenconcert. Thuis luisteren naar de heerlijk ontspannende klank van de Tibetaanse klankschalen.
Het online concertje duurt ongeveer 40 minuten. Reserveer hieronder (zonder inloggen) en je krijgt zondagochtend even voor 12:00 via je email de link naar het concert.

Reserveren online klankschalenconcert 31 mei

Met een vrijwillige bijdrage kun je de instandhouding steunen.
NL36 RABO 0388002123 t.n.v. J.P.J. van der Meij

Hartelijk dank voor je deelname/ bijdrage en graag tot ziens in het Badgastenkerkje!

Geef ontspanning een kans

Lees verder

Respect voor het onbekende

De Tao (de manier waarop de dingen gaan) opereert in het geheim. Het heeft geen vaste vorm. Volgt geen vaststaande regels. Het is zo groot dat je nooit tot het einde kunt komen. Het is zo diep dat je het nooit helemaal kunt doorgronden. Mensen hechten alleen waarde aan dat wat bekend is. Zij weten niet hoe ze het onbekende kunnen gebruiken om tot kennis te komen. De vergissing is makkelijk gemaakt om geen verschil te zien tussen angst voor het onbekende en respect voor het onbekende.

En wie dat verschil niet kan zien gelooft dat een ieder die niet meteen aanvalt met felle lampen, vergrootglas, scalpel en breekijzer, lijdt aan een bijgelovige angst. Respect voor het onbekende is de houding van degene die in plaats van de natuur te verkrachten haar koestert en verleidt totdat zij zichzelf geeft.

Maar zelfs wat zij dan geeft is niet de kille duidelijkheid van de oppervlakte maar de warme innerlijkheid van het lichaam – een mysterie dat niet slechts een blanco afwezigheid is van kennis, maar de positieve substantie die wij Prachtig noemen.

Niet verder hoeven te zoeken

“Het hoogste wat een mens op dit gebied kan bereiken” zei Goethe, “is verwondering. Wanneer het primaire fenomeen dit teweeg brengt, laat hem dan tevreden zijn. Meer dan dit kan het niet brengen. Hij zou niet verder hoeven te zoeken naar iets wat er achter ligt: talent weet wanneer het genoeg is, hier is de limiet. “

Maar het zien van een primair fenomeen is meestal niet genoeg voor mensen. Zij denken dat ze nog steeds door moeten gaan. Net zoals een kind dat doet, die wanneer het voor het eerst kijkt in een spiegel meteen wil zien wat er aan de andere kant is.

De natuurlijke wereld onthult haar inhoud, haar volheid van verwondering wanneer respect ons belet om het op een dusdanig manier te onderzoeken dat het wordt verpulverd, uit elkaar getrokken tot een abstractie, tot iets dat los staat van de alledaagse werkelijkheid.

Het kan door liefde maar nooit door het denken

Om de natuur te kennen, de Tao en de ‘substantie’ waaruit dingen bestaan moeten wij het kennen zoals op archaïsche wijze een man een vrouw ‘kent’ – in de warme vaagheid van direct contact.

Zoals The Cloud of Unknowing zegt over God: “door liefde kan hij worden bereikt en vastgehouden, maar nooit door het denken.” Dit houdt tevens in, dat het ook een vergissing is om het te zien als iets dat werkelijk vaag is, zoals mist, diffuus licht of een suikerspin. Het beeld van vaagheid impliceert dat wij om de natuur buiten- en binnen onszelf te leren kennen wij elk idee los moeten laten, iedere gedachte en mening over wat het is en dan… gaan kijken.

De Tao (de manier waarop de dingen gaan) opereert in het geheim. Het heeft geen vaste vorm. Het volgt geen vaststaande regels. Het is zo groot dat je nooit tot het einde kunt komen. Het is zo diep dat je het nooit helemaal kunt doorgronden. Tegelijkertijd is de ordening van de Tao ook weer niet zó ondoorgrondelijk dat de mens het alleen maar kan zien als chaos of verwarring.

Dit ontdek je niet door logisch analyseren

Wanneer een kunstenaar /ambachtsvrouw bezig is met haar materiaal dan is de betekenis van perfectie dat zij weet hoe de natuur van het materiaal te volgen. Hoe zij bij het houtbewerken de nerf van het hout volgt en hoe zij (of hij) gebruik kan maken van de klank-eigenschappen van diverse muziekinstrumenten. De natuur van het materiaal.

Dit kun je overigens niet ontdekken d.m.v. logisch analyseren maar met kuan (China). Kuan kan worden vertaald als ‘stil aanschouwen’, of kijken naar de natuur zonder denken in de betekenis van geconcentreerde/vernauwende aandacht. Het is ook zoiets als ergens ‘feeling’ voor krijgen, de slag te pakken krijgen.

De algemene betekenis van de Tao van Kuan is dat je niet zou moeten regeren door middel van te straffen en juridische druk van wetten maar door vooruit te kijken zou je je invloed moeten gebruiken. Spirituele kracht is voor iedereen onzichtbaar. We zien de hemel die de vier seizoenen aanzet niet en toch raken de seizoenen nooit van hun koers. En ook zo zal je nooit een wijze zien die mensen loopt te dwingen en toch geven zij hem graag gehoor.

Eenvoudig, stil, open

Het gaat erom dat de dingen tot ordening komen door ze te beschouwen vanuit een gezichtspunt dat niet wordt beperkt door het ego. Want de ordening of het patroon kan niet worden waargenomen wanneer jouw kijken er naar en denken erover los van elkaar staan. Ook zul je het niet kunnen waarnemen zolang je het gene dat je bekijkt of bestudeert beschouwt als iets dat los staat van jezelf.

Kuan betekent eenvoudig: stil, open kijken en zonder te zoeken naar een specifiek resultaat. Het zien is alles wat er is. Dat houdt in een manier van observeren waarin er geen dualiteit, geen onderscheid is tussen degene die kijkt en hetgeen er gezien wordt.

Neem jezelf eens lekker…

BIJ DE NEUS.

Liedje van het Wijk aan Zeese collectief De Impulsivo’s. Muziek Ab Winkel, tekst Ab Winkel en Saskia Dommisse, video Jacky van Roetz, produktie JP van der Meij Badgastenkerkje. Met Mariette van Soest, Saskia Dommisse, Ronald ‘Lut’ Luttik, Merei Dekker en Jacky van Roetz. 

Online klankschalenconcert 24 mei

WIJK AAN ZEE – Op zondag 24 mei om 12:00 is er vanuit het Badgastenkerkje een online- klankschalenconcert. Tijdens het baden in de heerlijk ontspannende geluiden van de Tibetaanse klankschalen kun je je thuis laten meenemen op je eigen meditatieve reis.
Het online concertje duurt ongeveer 30 minuten, reserveer in 10 seconden via de link hieronder (zonder inloggen) en je krijgt zondagochtend via je email de link naar het concert.

Reserveren online klankschalenconcert 24 mei

Vrijwillige bijdrage

Met een vrijwillige bijdrage kun je de instandhouding steunen.
NL36 RABO 0388002123 t.n.v. J.P.J. van der Meij

Hartelijk dank voor je deelname/ bijdrage en graag tot ziens in het Badgastenkerkje!

Lees verder

« Oudere berichten

© 2023 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑