Studio JP, Wijk aan Zee

Maand: februari 2018

Startweekend natuurgidsen

“Wauw, wat een verrassende en prikkelende invalshoek wist het opleidingsteam van IVN Midden Kennemerland aan het startweekend van de Natuurgidsopleiding mee te geven. Het weekend werd afgesloten onderaan het Paasduin van Wijk aan Zee. In Studio J-P gevestigd in het Badgastenkerkje werden de cursisten getracteerd op een intiem en ontroerend optreden van Jan-Paul van der Meij, Ab Winkel en Saskia Dommisse en een vertoning van hun documentaire Kind van de Natuur. Food for thought. Heel veel thought! Een mooiere start kan je niet maken.” De muziek en documentaire is terug te horen en te zien op de website van Studio J-P:
https://www.j-p.nl/2017/05/kind-van-de-natuur-documentaire/

 

Even helemaal niets 18 maart

Zondag 18 maart is er van 12:00 tot 12:30 in het badgastenkerkje: even helemaal niets. De economische wet van eeuwig doorgaande groei leert ons dat meer altijd beter is. Hierdoor raken agenda’s, snelwegen, koelkasten, varkensstallen en onze hoofden overvol. Als gevolg zie je overal de behoefte toenemen aan wat rust, ruimte en even helemaal niets.
Bestaat er wel zoiets als helemaal niets? De meeste mythologische scheppingsverhalen beginnen met een absoluut niets. Ook in 2018 geloven we dat onze wereld en alles wat er bestaat ontstaan is vanuit niets. Ofwel door een Goddelijke schepping óf door een Oerknal. Depressieve mensen en grappenmakers zullen wellicht zeggen dat ook ná de Oerknal en de evolutie nog steeds alles helemaal niets is. When you’re down to nothing God is up to something. Wie zijn of haar zelfbeeld kan vergeten, wie kan zijn als niets, die kan God aanschouwen – de waarheid. En keert daarna – zoals in zen beschreven wordt – terug naar de markt en de wereld van alledag, het leven in elk moment.

Programma 18 maart
11:15 (optioneel) korte wandeling in de duinen achter het kerkje
11:45 Inloop zaal open
12:00 Niets
12:30 Koffie, thee, ontmoeting

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledigheid, leegheid, leegte, leemte, vacuüm, geen barst, geen moer,geen fuk, niemendal, nihil, niks, noppes, nul, nul komma nul, zero.

De meeste mythologische scheppingsverhalen beginnen met “een absoluut niets”. In de Noordse mythologie heet dit bijvoorbeeld Ginnungagap of gapende leegte, en in de Griekse mythologiewordt het niets Chaos genoemd.

Als we kunnen praten en denken over niets.  Betekent dit dan dat niets eigenlijk iets is? Hoe kunnen dingen die tegengesteld zijn, toch gelijk zijn?

In muziekstukken zijn er momenten van ‘rust’waarin geen geluiden zijn. Stilte , niets. Als die ruimte er niet zou zijn, zou het één grote herrie zijn. Muziek zonder rusten wordt chaotisch en beklemmend. Met vriend9en) zonder te spreken in stilte samenzijn is net zo kostbaar en belangrijk als de rusttekens die muziek nodig heeft. De stilte die je met je vrienden deelt kan zelfs meer zeggen

Een voorbeeld van een dergelijke filosofische beschouwing is als volgt. Het feit dat hier en nu iets bestaat is een argument om de mogelijkheid van een absoluut niets uit te sluiten. Zelfs indien men een toestand veronderstelt van de meest absolute fysische leegheid, waarin geen tijd, geen energie en geen ruimte bestaan – dus minder nog dan de singulariteit die aan de oorsprong van de oerknal lag – dan nog zou men het bestaan van zuiver abstracte wetten en wiskundige principes moeten aanvaarden, zonder volgens dewelke nooit iets zou zijn kunnen ontstaan. In die optiek is bijvoorbeeld de wiskunde in haar abstractie onafhankelijk van het bestaan van wat dan ook.

 

Het niets is niet leeg

Onderzoekers zeggen dat ze “puur niets” gemanipuleerd hebben en dat ze hebben kunnen vaststellen dat die manipulatie een invloed had op de kwantumfluctuaties. Het niets is volgens de kwantumfysica immers niet leeg: een kwantumvacuüm zit vol met kwantumenergie en met deeltjes en antideeltjes die gedurende een zeer korte tijd verschijnen en dan weer verdwijnen. Die geven vreemde signalen af, en die signalen worden kwantumfluctuaties genoemd. Belangrijk hierbij is dat de onderzoekers zeggen dat ze een manier gevonden hebben om de kwantumwereld te observeren en te onderzoeken zonder hem te verstoren.

Nu even niet.
Even helemaal niets.

Spreuken

Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.
Galileo Galilei. Italiaans natuurkundige 1564-1642

Spaken komen samen in een naaf, maar de lege ruimte maakt de kar bruikbaar. Een pot bestaat uit klei, maar de lege ruimte maakt de pot bruikbaar. Balken en stenen vormen een huis, maar de lege ruimtemaakt het huis bruikbaar. Alleen het niets is bruikbaar.
Lao-Tse, Chinees filosoof +/- 600 v.C.

Wanneer genoeg te weinig is, is niets genoeg.
Epicus, Grieks filosoof c.341-270 BC
 

Iets uit niets

De lege ruimte kon dus energie bevatten. Intussen was ook duidelijk geworden dat het niets iets kon voortbrengen, en dat dit iets kon uitgroeien tot een heus heelal. Probeer dat maar eens te bevatten. Kijk een naar een lichtspotje.  Dit licht is ook uit het niets ontstaan. De lichtdeeltjes zaten niet in of achter de elektronen verstopt. Nee, ze waren er zojuist nog niet. Ze zijn in het spotje ontstaan. Uit het niets.

 

‘Nothing’s gonna change my world’ – John Lennon in Across the universe

 

Wat wij niet weten of begrijpen dat noemen we niets. Omdat we er niets over weten. We weten niet of we weinig weten of veel. Want we hebben geen idee hoeveel er totaal te weten is.

 

 

 

 

 

‘Dragersdeeltjes’

Ook de atomen in die moleculen zijn haast eindeloos leeg. Tussen minuscule atoomkernen en de nog minusculere elektronen die daar omheen bewegen, zit (relatief) een gigantische afstand. Een waterstofatoom bestaat daardoor voor 99,9999999999996 procent uit lege ruimte. Stoelen, tafels, borden, jurken en mensen – al het ‘iets’ bestaat zo voor het leeuwendeel uit niets.

Klankschalen concert op 4 maart

 

JP v.d. Meij en Maroucha Zandstra, foto’s: Judith Teeling

Op zondag 4 maart is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje.  Met Marouscha Zandstra: klankschalen, ting-sha en zang, Jan-Paul van der Meij: klankschalen, gong, piano.

Marouscha verzorgt op diverse locaties in de regio Kennemerland graag bezochte
klankschalensessies, onder anderen bij Sauna Waterakkers in Heemskerk  Jan-Paul is muzikant die naast piano en gitaar  tegenwoordig ook ook graag  didgeridoo, melodica en klankschalen laat klinken.

Trilling

Stoelen zijn aanwezig. Liggend luisteren bevordert de beleving. Neem een matje en evt. kussentje mee als je  tijdens het concert wilt liggen.

De trillingen van de schalen verplaatsen zich door de lucht en ook door het water zoals te zien is in deze video Het idee is dat de golven zich voortzetten in het menselijk lichaam dat voor ongeveer 70% bestaat uit water. Tijdens het concert kun je de weldadige en helende eigenschappen van deze klanken ervaren.  Marouscha: “Bij het begin van de sessie wens ik de deelnemers een goede reis.  Want het is een soort avontuur. Alles wat los mag komen stroomt vrij en laat gaan.”

Prachtige rimpelingen

Jan-Paul: “Een paar maanden geleden hoorde ik toevallig in een winkel iemand spelen op een klankschaal. Het geluid sprak mij meteen aan. Niet lang daarna ben ik op zoek gegaan naar  klankschalen. Ik heb inmiddels gespeeld voor vrienden, bekenden, voor dementerende bejaarden en voor huisdieren. Die komen graag vlakbij de schalen liggen. Ze vinden het heerlijk. Bij mensen zie je zomaar gebeuren dat hoofdpijn na een sessie is verdwenen. Als ik speel op een schaal waar water in zit dan zie je prachtige rimpelingen en spetterende figuren ontstaan.”

Klankbad in Badgastenkerkje

Vóór het concert wordt de mogelijkheid geboden om een klankbad te ervaren. Met je voeten in een grote klankschaal.

Luisteren en de kracht van klokken, bellen en schalen

Carillon Agathakerk, Beverwijk

Sinds de vijftiende eeuw kwam het voor dat  kerkklokken werden geroofd om oorlog te faciliteren. De instrumenten van bezinning werden dan in de geschutsgieterij omgesmolten tot wapentuig. Schattingen gaan ervan uit dat in de Eerste Wereldoorlog rond 65.000 klokken werden omgesmolten, in de Tweede Wereldoorlog  rond 45.000 uit Duitsland en uit de bezette gebieden nog eens 35.000.

Klokken of bellen worden in allerlei culturen op de wereld gebruikt om mensen, samen te brengen en harmonie te vergroten zowel innerlijk als met elkaar.  Bij een klok worden alle boventonen apart gestemd. Dat gaat tegenwoordig meestal via een computer. De beroemde klokkengieters Pieter en François Hemony stemden hun klokken met behulp van een stavenspel waarop zandkorrels lagen die door de resonantie bij de juiste toonhoogte begonnen te bewegen in Chladni-patronen. Sinds de bel werd weggeschonken begin jaren 1970, luidt het  Badgastenkerkje geen klok meer. Met de intrede van klankschalen nu doet het geklingel weer intrede.

Veel Aziatische gezinnen hebben tenminste één bel in huis. In het Boeddhisme  beschouwt men het geluid van de bel als de stem van Boeddha. De bel wordt in heel veel Aziatische huishoudens  ingezet om de aandacht te richten op rustig ademen en de geest te kalmeren, in je lichaam thuis te komen en voor jezelf te zorgen. Dat kunnen wij ook in Wijk aan Zee. Stop met denken. Stop met praten. Kom terug bij je adem. En luister. Wie leert luisteren naar zichzelf kan luisteren naar een ander.

Wanneer je mindful luistert naar jezelf kun je merken dat je niet één enkele stem, niet een zomaar uit het niets komend afgescheiden ik hoort.  Je kunt diepe verbondenheid ontdekken met alle mensen die er vóór jouw waren en ervoor gezorgd hebben dat jij er nu bent. Zij die in ons aanwezig zijn omdat ze zich  in ons hebben voortgeplant kunnen zo ook  meegenieten van de vrede die wij ervaren in het huidige moment.  Als je niet alleen luistert  met je oren en met je verstand, door alle cellen in je lichaam uit te nodigen naar de bel te luisteren kunnen vrede en vreugde  tot tot iedere cel doordringen.

De directeur Medical Oncology and Integrative Medicine bij het Cornell Cancer Prevention Center in New York, Dr. Mitchell Gaynor, werkt veel met klankschalen.
Hij zegt: “Wanneer we accepteren dat geluid een vibratie is en we weten allemaal dat vibratie ieder deel van ons fysieke zijn aanraakt, dan begrijpen we dat geluid niet alleen gehoord wordt via de oren maar met iedere cel in ons lichaam. Een van de redenen waarom geluid op lichamelijk niveau kan genezen is omdat het ons emotioneel en spiritueel zo diep raakt en verandert. Geluid kan disbalans helen op ieder niveau van fysiologisch functioneren en kan een positieve rol spelen in de behandeling van nagenoeg iedere medische aandoening.”

Veel Nederlanders hebben al de kracht van zingende schalen ervaren. De klank van klankschalen kan:

  • helpen verstillen, malende gedachten stoppen
  • harmoniseren
  • een ontspannen, weldadig slaapje oproepen
  • je in diepe ontspanning brengen
  • energie doen herleven
  • het vermogen om te focussen bevorderen
  • een inzicht oproepen, je dichterbij een oplossing brengen
  • hoe groter de weerstand die je overwint om mee te gaan met de klank, des te krachtiger de werking die je kunt verwachten
  • Creatief denken bevorderen

 

Programma zondag 4 maart

11:15 Korte wandeling in de duinen achter het kerkje
11:45 Inloop
12:00 Klankbad
12:15  Klankschalenconcert
13:00  (+/-) Koffie, thee, koek en ontmoeting

Deelname: vrijwillige bijdrage in de kosten

 

Stafdsfoto februari 2018

Jan-Paul van der Meij maakte zijn voorlaatste foto als Stadsfotograaf, die hij vergezeld liet gaan door een korte overpeinzing.

Stadsfoto Beverwijk februari 2018

De ceremoniële eerstesteenlegging symboliseert het begin van de bouw en wordt vaak verricht door een belangrijk of bekend persoon. De laatstesteenlegging van de nieuwe Bree, die plaatsvond op een dag in december, symboliseert het einde van de verbouwing van de straat. De laatste steen als het laatste stukje van een puzzel werd gelegd door een anonieme stratenmaker. Hij heeft aan de straat gewerkt in de brandende zon, op waaierige en natte dagen en ten slotte ook nog in de sneeuw. Hij heeft vragen van talloze nieuwsgierigen beantwoord, hij heeft zich laten fotograferen, als een aap in Artis achter een hek. Hij is bijna altijd vriendelijk gebleven. Kun je je het gevoel van zo’n man voorstellen tijdens het leggen van die laatste steen?

Hier is jullie nieuwe Bree
Die geef ik nu een kus
Doe d’r iets moois mee
Ik ga op naar de volgende klus

Lied en video Troostend Licht

WaZ3 maakte het lied Troostend Licht  bij de fototentoonstelling Troostend Licht in het Badgastenkerkje.

Tekst en muziek: WaZ3, video: WaZ3 en Ronald van Tunen
Special guest: David van Aalderen – viool
Opname: Badgastenkerkje Wijk aan Zee

Troostend Licht

Je bent mijn allerbeste vriend
Dat is tenminste wat je zegt
Je kunt meestal zien
Of het me goed gaat of slecht

Soms schijnt de zon in mijn hart
En voel ik geen gewicht
Ben ik open als een boek
En naar buiten toe gericht

Maar dan weer is het donker
En voel ik elk gewicht
Ben ik gesloten als een oester
En zoek ik troostend licht

In het donker zie je dingen
Die het daglicht niet laat zien
Verandert lelijk in prachtig
Maakt de nacht een vriendin

In het licht kijk ik oneindig
Totdat het mij verbindt
Met weer even klein zijn
Mag ik spelen als een kind

Met m’n ogen dicht voel ik
Hoe de zon m’n huid verwarmt
De wind heel zachtjes fluistert
Dat de wereld mij omarmt

Maar dan weer is het donker
En voel ik elk gewicht
Ben ik gesloten als een oester
En zoek ik troostend licht

‘Troostend Licht’ 11 februari

Tentoonstelling en verkoop foto’s van Saskia Dommisse en Ronald van Tunen

Zondag 11 februari
Opening met akoestische muziek speciaal voor de expo gemaakt 11:30- 11:45
11:45 Tentoonstelling geopend

Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee

Troostend Licht

In een donkere periode zochten Ronald van Tunen (Heemskerk) en Saskia Dommisse ( Wijk aan Zee) naar licht. Zonder dit van elkaar te weten maakten allebei bijna elke dag een foto van licht en deelden die op social media met hun vrienden. Wederzijdse vriend Ab Winkel merkte op dat hun foto’s hetzelfde thema hebben: troostend licht. Het idee voor een expositie was geboren. Een selectie van de foto’s is op zondag 11 februari in het badgastenkerkje te zien en meteen ook te koop. De foto’s geven mysterieuze, magische impressies van zonlicht, maanlicht en kunstlicht in de winterse IJmond. De expo wordt live geopend met speciaal voor vandaag gemaakte muziek.

Ronald:
“De wereld is mooi als je het kan zien. Dat is mij gelukt, tussen alle moeilijke dingen door. Geniet van het troostende licht, ook al is het soms (letterlijk) bijna niet te zien. Achter de donkerste wolken schijnt steeds de zon!”

Saskia:
“Om me heen kijken met aandacht bracht me rust. De schoonheid van de natuur, een ander perspectief, het felle licht en ook het donker. In het licht kijken verblindt je, terwijl je in het donker dingen ziet die het daglicht niet laat zien. Het kleine en het grote en alles ertussenin. Wetende dat alles met elkaar verbonden is. Vertrouwen in een nieuw begin.”

Toegevoegd 16-2:

Lied Troostend Licht door WaZ3 gemaakt voor deze tentoonstelling

Verslag bezoek Henk Westbroek en Martin Groenewold

Op 4 februari waren zanger/ presentator/ socioloog/ kroeguitbater/ schrijver/ spreker Henk Westbroek en schrijver/zanger/journalist/ wielrenner Martin Groenewold te gast in het Badgastenkerkje.

Zij werden aangekondigd op rijm door Charles Duijff. Ab Winkel interviewde Martin over de totstandkoming van de biografie HENK.  Er werden passages voorgelezen uit de biografie HENK, Henk beantwoordde vragen en vertelde verhalen over belevenissen in zijn leven. Klaas van Amersfoort Wijk aan Zees makelaar in ruste las een gedeelte uit het boek over het lied Een eigen huis (alles kan een mens gelukkig maken) Robin de Ruiter en Jan-paul van der Meij speelden het lied ‘Waar in ik woon’ van en met Martin Groenewold.

https://www.facebook.com/roetzmagazine/videos/1875880579119924

v.l.n.r. Robin de Ruiter en Jan-Paul van der Meij, Henk Westbroek, Martin Groenewold

Kaaskenner  Henk Westbroek en de aanwezigen bij de boekpresentatie genieten van een kaasproeverij aangeboden door kaasspecialist Bourgondisch lifestyle 

Zondagmiddag 4 februari 2018 bezochten zanger en songwriter Henk Westbroek  en de schrijver van zijn recent verschenen biografie Martin Groenewold het Badgastenkerkje in Wijk aan Zee. De bijeenkomst vond plaats in de intieme studioruimte van zanger en multi-instrumentalist Jan-Paul van der Meij.
Het gezelschap hing onmiddellijk aan de lippen van Westbroek, die zeer smakelijk kan vertellen over vele anekdotes en gebeurtenissen die hij meemaakte.  Ik leerde Henk vanmiddag kennen als een empathische persoonlijkheid met het hart op de tong. Hij besteedt oprecht aandacht aan de vragen die je hem stelt en weet snel en compact een antwoord te formuleren. Hij heeft eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Henk vertelde de aanwezigen ondermeer over zijn ervaringen met partijgenoten tijdens zijn politieke carrière bij de Utrechtse Politieke Partij Leefbaar Utrecht. Maar het zou te ver voeren al deze smakelijke verhalen in dit artikel te beschrijven. Ik beveel de biografie over Henk Westbroek van harte bij u aan. Het levensverhaal van Henk, gedetailleerd beschreven door Martin Groenewold, eindredacteur bij Dagblad van het Noorden. ( verder lezen..

© 2023 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑