83 jaar lang, vanaf de bouw in 1936 tot 2019 heeft het Badgastenkerkje gefunctioneerd met één toilet. Eerst voor Gereformeerde kerkgangers, toen kwamen er Duitse soldaten die het gebouw inpikten en na de oorlog brachten de gelovigen weer kleine- en grote boodschappen naar het kleinste kamertje van Gods huis. Vanaf 1970 werd het toilet gebruikt door personeel van aannemersbedrijf J. van der Meij. Vanaf 1980 ook door muzikanten, die de muziekstudio bezochten. En vanaf 2017 de vele optredende artiesten en hun publiek. Vandaag worden de twee nieuwe toiletten in gebruik genomen. Met hartelijke dank en respect aan Aad, die de complete productie heeft bedacht en uitgevoerd. Dit betekent een vlottere doorstroming. In de pauze geen file meer bij de w.c. Om de hygiëne te verbeteren en ook de genderkwestie niet te vergeten zijn beide toiletten beschikbaar voor alle bezoekers. Zijn in de toiletten bordjes opgehangen waarin heren worden aangespoord om te gaan zitten. Het bordje is ontworpen door Stichting Stop Staand Plassen:

Heren, gaat u zitten

Staand plassen is een vreemde, vieze en zelfs ongezonde gewoonte. Lees de diverse columns in Trouw er maar op na waarin dit ook  wordt bevestigd door diverse medici. Ook ‘Het Grote Poetsboek’ besteedt aandacht aan dit onhygiënische fenomeen.

Sommige mannen zijn zich hier echter niet van bewust. Of vinden zittend plassen niet stoer. Tot ze een keer met blote benen hebben staan plassen en de soms haast onzichtbare druppeltjes op hun benen hebben gevoeld … Dan komen ze erachter dat ze meermalen per dag het toilet en zichzelf bevuilen.

De macht der gewoonte speelt een grote rol. Iets wat je van kleins af aan gewend bent, kun je veranderen. Veranderen doe je altijd. Veranderen doe je altijd nu. 

Fijne momenten en bij voorbaat dank.

Directie en schoonmaker Badgastenkerkje