Dorien Rijke – ‘voorleesoma’ – leest in het Badgastenkerkje voor kinderen van 9-90, muzikaal begeleid door JP van der Meij. Geen elitaire leesclub, maar ouderwetse huiselijkheid met een vleugje mysterie. Slow tv met een danig tempo.

Griekse mythen en sagen zijn verhalen waarin de oude Grieken hun gedachten en gevoelens uitdrukten over het ontstaan en voortbestaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden, het kwaad, ziekten, natuurverschijnselen en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht.

De mythe van Orpheus voorgelezen door Dorien Rijke

Onze huidige cultuur is doordrenkt van Griekse mythologie

Nog steeds zijn deze mythes wereldberoemde verhalen. Over de Minotaurus en het labyrint van Knossos, de doos van Pandora, Daedalus en Icarus, de op zichzelf verliefde Narcissus , de mythe van Europa en de mythe van Aphrodite godin van schoonheid en de liefde en vele andere.

Veel uitdrukkingen en spreekwoorden in onze taal zijn afkomstig uit de Griekse mythologie. Bijvoorbeeld: de Achilleshiel (zwakke plek) tantaluskwelling (het gene dat je graag wilt is dichtbij maar buiten bereik), de doos van Pandora, (De nieuwsgierige Pandora kan zich op een dag niet meer inhouden en besluit de bijzondere doos te openen. Uit de doos vliegen alle rampen die de mensheid sinds die tijd teisteren, zoals hongersnood, ziekte, aardbevingen en oorlog. Het onheil verspreidt zich bliksemsnel onder de mensen, die tot die tijd vrij van problemen en ziekten hadden geleefd), Oedipuscomplex, (moedercomplex),  een Odyssee, (zware tocht), een Muze (die wéét je) en een orakel (weet je ook).

Ook kregen heel wat planeten, sterren en andere hemellichamen namen uit de Griekse mythologie bijvoorbeeld  Uranus. Het woord planeet komt van het oud Griekse planetes en betekent zwerver.

Medische wereld en mythologie 

Resultaten van een dokter zijn werk zijn zo ongewis dat een arts in zijn beroep juridisch geen prestatieverplichting heeft maar een zogenoemde inspanningsverbintenis: ieder individu is een vrijheid, een ongekende, onontdekte vrijheid. Onmogelijk te voorspellen.

Esculaap in het logo van de WHO

Zoals de medische wereld met de esculaap graag refereert aan de mythologische wereld kun je ook kijken naar de weg die de mens aflegt in sprookjes, mythen, de bijbel en ook in de realiteit.

Mythen, sprookjes in alle culturen en periodes beschrijven in drie fasen de gang die de mens gaat op weg naar zelfverwezenlijking, menswording. Hij doorloopt drie vormen van bewustzijn: die van intuïtie, verstand en wijsheid. De mens gaat op zoek naar wijsheid, gesymboliseerd in de grootmoeder, maar aangekomen in het bos, gaat hij allerlei bloemen plukken en raakt verdwaald, zo verdwaald dat hij meent in de wolf de wijsheid te zien, doordat die zich voordoet als grootmoeder.