Zie je dat deze rivier, dit beekje, je toespreekt, het vertelt je iets over beweging. Het is levenskracht gereflecteerd door het water, en terwijl het langs je heen stroomt vertelt het water ook over waarheid. Je wordt omgeven door waarheid. Je bent omgeven door je leermeesters, ja de docenten zijn in de natuur, in de bomen, in het gras dat teder beweegt in de wind.

Zie je dat beweging iets heel anders is dan activiteit ?

Zie je dat beweging is iets heel anders is dan activiteit? Als je rondloopt in een bozige haast, dingen overhoop gaat halen, als je aan het forceren bent, geneigd bent tot commanderen, met je voeten loopt te stampen, dan is dat activiteit.

Beweging is heel anders. Beweging is meer een actie die komt vanuit het hart en de ziel van je lichaam. Het beweegt de wereld in als een expressie van kracht.

Wind waait door het gras over de bosweide

Wandeling Beek tot Bron Beverwijk

Disclaimer