Volker Hinten

WIJK AAN ZEE– Op zondag 12 september om 12 uur is er in het Badgastenkerkje Advaita en klankschalen met gecertificeerd mindfulnesscoach Volker Hinten. Volker zal het een en ander vertellen over Advaita en we doen wat eenvoudige meditatie -oefeningen waarna Jan-Paul muziek maakt met klankschalen, gong en chimes.

Reserveren Advaita en klankschalen 12 september 2021

Inloop vanaf 11:30, ervaring is niet nodig om deel te kunnen nemen, wat je wel moet kunnen is: op een stoel zitten en een spreker zonder microfoon kunnen verstaan, er wordt geen entree geheven vrije donatie na afloop is welkom, het is een zitmeditatie, we zitten op ruim opgestelde stoelen, als de behoefte er is kunnen er na afloop ervaringen worden gedeeld en vragen worden gesteld.

Levende filosofie

Advaita wordt een levende filosofie of ook wel bevrijdingsweg genoemd,
die gebaseerd is op de eigen, directe, ervaring. Volker Hinten: “Advaita gaat altijd over U. Het nodigt uit tot het stellen van vragen over kwesties die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Want hoe vanzelfsprekend is leven, wereld, eeuwigheid of uw persoon?”

Volker: In het alledaagse leven brengen we allerlei scheidingen aan,
bijvoorbeeld : ik en de ander, verlangen en afweer, subject object zoals
vrees en het gevreesde, mijn denken en mijn gevoel. Deze scheidingen
veroorzaken ook spanningen en conflicten. Volgens de advaita vedanta zijn deze scheidingen er alleen als er een beperkt standpunt wordt ingenomen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vingerwijzing-vinger-wijzend-naar-de-maan.jpg
Adavaita is als een vingerwijzing.

Opheffen eenzijdig standpunt mogelijk

We nemen onwillekeurig “de gestalt” van dit standpunt in waardoor een
eenzijdige manier van kijken ontstaat. Het is precies die eenzijdigheid
welke ons gevangen houdt in een constante stroom van onbewust
handelen, oordelen over onszelf en anderen.

Opheffing van dit standpunt is mogelijk door toenemend inzicht in je ware aard te krijgen. Namelijk in de eenheid die je werkelijk bent, helder en ontspannen. Openheid zonder scheidingen, zonder verdeeldheid. Vedanta stelt: je bent de onbegrensde, non-duale werkelijkheid van alles dat bestaat. Je staat niet apart, los van de wereld, niet los van het geheel, in tegendeel: je bént het geheel.

Het grote “niets?”

Over dit “grotere” zelf, waar we als mensheid nogal schuw over kunnen zijn, gaat het in advaita. We laten er fantasieën op los en creëren
zodoende al die wonderlijke beelden waar een geloof aan wordt geplakt.
Of we betitelen het als “het grote niets” of “hemel en God, hel en duivel.

Advaita is in deze niet meer als een vingerwijzing die helpend kan zijn
om fantasieën, gedachten, aannames e.d. als zodanig te herkennen in
plaats als feiten. Alsof je een ui pelt, laag voor laag, soms met vreugde,
soms met tranende ogen, om uiteindelijk de essentie van de ui te
herontdekken.

Namasté. ( Ik groet het licht in u)