Volker Hinten

WIJK AAN ZEE– Op ZONdag 6 december om 12 uur is er in het Badgastenkerkje Advaita en klankschalen met Volker Hinten. Volker zal spreken over advaita en we doen wat meditatie-oefeningen waarna Jan-Paul muziek maakt met klankschalen, gong en chimes.


Reserveren Advaita en klankschalen met Volker 6 december

Inloop vanaf 11:30, duur: ongeveer 75 minuten, er wordt geen entree geheven met een vrijwillige bijdrage kun je iets teruggeven, het is een zitmeditatie, we zitten op ruim opgestelde stoelen.

Kunt u er nog wijs uit worden? Nee? Dan zit u goed!

In het Westen neemt de belangstelling voor de klassieke Oosterse spirituele tradities sterk toe. Een bekend voorbeeld is het boeddhisme. Minder bekend is de advaita vedanta die drieduizend jaar terug ontstaan is in India. Volker Hinten is gecertificeerd mindfulness trainer. Kreeg onderricht non-dualiteit bij A Smit en Dr. D. Tiemersma en volgde seminars met Ramesh Balsekar in Bombay.

Volker heeft een meditatiegroep in Castricum en geeft mindfulness voor
mensen met (beginnende) dementie en mantelzorgers
 Hij is te horen als
voice-over in de in de IJmond gefilmde docu Kind van de natuur over
vervalsing en echtheid in kunst en natuur.

Levende filosofie

Advaita wordt een levende filosofie of ook wel bevrijdingsweg genoemd,
die gebaseerd is op de eigen, directe, ervaring. Volker Hinten: Advaita gaat altijd over U. Het nodigt uit tot het stellen van vragen over kwesties die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Want hoe vanzelfsprekend is leven, wereld, eeuwigheid of uw persoon?

Volker: “In het alledaagse leven brengen we allerlei scheidingen aan,
bijvoorbeeld : ik en de ander, verlangen en afweer, subject object zoals
vrees en het gevreesde, mijn denken en mijn gevoel. Deze scheidingen
veroorzaken ook spanningen en conflicten. Volgens de advaita vedanta zijn deze scheidingen er alleen als er een beperkt standpunt wordt ingenomen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vingerwijzing-vinger-wijzend-naar-de-maan.jpg
Adavaita is als een vingerwijzing.

Opheffen eenzijdig standpunt mogelijk

We nemen onwillekeurig “de gestalt” van dit standpunt in waardoor een
eenzijdige manier van kijken ontstaat. Het is precies die eenzijdigheid
welke ons gevangen houdt in een constante stroom van onbewust
handelen, oordelen over onszelf en anderen.

Opheffing van dit standpunt is mogelijk door toenemend inzicht in je ware aard te krijgen. Namelijk in de eenheid die je werkelijk bent, helder en ontspannen. Openheid zonder scheidingen, zonder verdeeldheid. Vedanta stelt: je bent de onbegrensde, non-duale werkelijkheid van alles dat bestaat. Je staat niet apart, los van de wereld, niet los van het geheel, in tegendeel: je bént het geheel.”

Het grote “niets?”

Over dit “grotere” zelf, waar we als mensheid nogal schuw over kunnen zijn, gaat het in advaita. We laten er fantasieën op los en creëren
zodoende al die wonderlijke beelden waar een geloof aan wordt geplakt.
Of we betitelen het als “het grote niets” of “hemel en God, hel en duivel.

Advaita is in deze niet meer als een vingerwijzing die helpend kan zijn
om fantasieën, gedachten, aannames e.d. als zodanig te herkennen in
plaats als feiten. Alsof je een ui pelt, laag voor laag, soms met vreugde,
soms met tranende ogen, om uiteindelijk de essentie van de ui te
herontdekken.

Kunt u er nog wijs uit worden? Nee? Dan zit u goed!


Namasté. ( Ik groet het licht in u)

Respect voor het onbekende