WIJK AAN ZEE – Op DONDERdag 8 oktober om 19:00 uur is er een kleinschalig klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. Wist je dat stress enorm verslavend kan zijn? We leven in een tijd waarin druk, dringendheid en drama makkelijk chronisch worden. Met 20 minuten diepe ontspanning per dag kun je de negatieve effecten van stress goeddeels voorkomen. In stilte luisteren naar klankschalen is een eenvoudig en prettige manier om diep ontspannen te zijn. Breek met de gewoonte om het niet te doen of uit te stellen. Gewoon doen! :-)

Reserveren klankschalenconcert 8 okt

Inloop vanaf 18:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Er wordt geen entree geheven, vrije bijdrage na afloop is hartelijk welkom. Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

Het leven opereert via het tegendeel

De  menselijke aspiratie om de evolutie te sturen is ook de aspiratie om te zijn “als God” en dus – want dit is hoe Westerlingen God zien: om dictator van de wereld te zijn. Wie ernaar streeft ‘helemaal goed’ te wezen of ‘100% gelijk’ te hebben, alles wat hem niet zint en wat hij niet begrijpt uit te roeien, probeert het witte gebiedje uit het zwart en het zwarte gebiedje uit het wit weg te poetsen.

De frustratie over de onhaalbaarheid van dit streven staat voor ieder die het kan zien te kijk als neiging tot rechtlijnigheid, rigiditeit, neuro-rigiditeit, één-duidigheid, groepsdenken, één enkel geluid willen laten horen , neiging tot dwingen, neiging tot het dogmatisch verkondigen van ‘echte feiten’ , gebrek aan of afwezigheid van vertrouwen en mededogen, niet herkennen van het punt van over-controle, en neiging tot diskwalificeren van het ‘dissidente’ buiten- en binnen zichzelf. Kortom de tentoonspreiding van kenmerken van onbewust denken en handelen.

Het leven zelf is tegenstrijdig alleen leugens kunnen consistent zijn

Het leven zelf is tegenstrijdig, waarom zou waarheid dan niet tegenstrijdig kunnen zijn? Alleen leugens kunnen één-stemmig zijn. Alleen leugens kunnen consequent consistent, rigide, duurzaam zijn. Waarheid kan alleen maar inconsistent zijn omdat zij alles moet bevatten wat het leven zelf bevat.

Juist omdat je denkt dat het leven logisch in elkaar zit probeer je als snel de dingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Logica duldt geen tegenspraak. Logica kan geen tegenspraak tolereren. Logica kan niet anders dan aantonen dat dingen elkaar niet tegenspreken. Logica moet wel op de een of andere manier aantonen dat de dingen elkaar niet tegenspreken en als twee dingen elkaar wel tegenspreken dan kunnen zij niet waar zijn. Één van beide moet wel fout zijn, binnen logica kunnen ze niet allebei goed zijn

Wetenschap is gebaseerd op logica en kan daarom niet geheel waarachtig zijn

Logica probeert overal datgene uit te halen wat nergens wordt tegengesproken. Wetenschap is gebaseerd op logica. Daarom kan wetenschap niet geheel en al waarachtig zijn wanneer zij het leven definieert, dat is onmogelijk. Het leven is vol tegenspraak en onlogisch. Het leven opereert via het tegendeel. Het leven is niet bang voor het tegendeel.