WIJK AAN ZEE – Op VRIJdag 28 augustus om 19:00 uur is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. In stilte luisteren naar de heerlijk ontspannende klanken van Tibetaanse klankschalen, handpan, tempelbel, chimes en gong is voor deelnemers een speciaal moment. Reserveer je plekje:

Reserveren klankschalenconcert 28 augustus

Inloop vanaf 18:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Er wordt geen entree geheven, vrije bijdrage na afloop is hartelijk welkom. Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

Vrij mens hoeft niet ‘hogerop’ te zoeken wat overal aanwezig is..

Veel mensen maken de vergissing dat zij het geluk dat zij hier op aarde niet kunnen vinden ‘hogerop’ gaan zoeken in de bovenzintuiglijke wereld. Daarbij zoeken zij naar een mysterieus ‘kosmisch bewustzijn’ dat hen moet bevrijden van de (eentonige of moeilijke) ervaringen van het leven van alledag. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat de Grote Verlichting niet een fantastische, bijzondere bewustzijnstoestand is die ver van de normale ervaringen vandaan staat.

En ware veiligheid kunnen we nooit buiten onszelf vinden. Velen proberen de druk van onze chaotische tijd te ontvluchten. Men zou kunnen zeggen dat de vlucht een soort kenteken van deze tijd is. Verslavingen, verstrooiing (oeverloos entertainment) klakkeloosheid, metvrees en mijdingsdrang geven diverse pogingen van ontvluchting en afkoppeling aan.

Thuis

Het zoeken buiten onszelf leidt op den duur naar leegte en geestelijk afsterven. Het kan vergeleken worden met een doodlopende straat, waarin men niet verder komt. Uiteindelijk wordt iedereen op zichzelf teruggeworpen. Wanneer we bij onszelf thuis zijn gekomen, kunnen we ook bij elkaar werkelijk thuis zijn.

Drie essentiële ingrediënten van geluk zijn: vrijheid, dankbaarheid en een gevoel van verwondering. Deze drie elementen kunnen aanwezig zijn in de meest alledaagse omstandigheden. De vrije mens hoeft geen magiër, ziener of ‘mysticus’ te zijn die in onbeschrijfbare bewustzijnstoestanden verkeert.

Verlichting is iedere denkbare bewustzijnstoestand en toestand van onbewustheid (hoewel zij in een toestand van onbewustheid niet kan worden gezien). Maar mensen laten zich gemakkelijk misleiden door de symbolische vormen waarin verlicht zijn wordt uitgedrukt.

Een Zen boeddhist zou het zo kunnen zeggen

Als politieke gezondheid is: je realiseren dat een beknotting en inperking met wetten en dwang wordt toegestaan en opgelegd door de bevolking zelf dan is filosofische gezondheid: je realiseren dat ons ware zelf de natuurlijke mens is, de spontane Tao, waarvan we nooit afwijken en niet kunnen afwijken. In psychologische zin is deze realisatie een totale zelfaanvaarding die net als politieke vrijheid aanwezig is als constante achtergrond van iedere gedachte, elk gevoel, en alles wat we doen, hoe inperkend dit ook mag zijn. “Een volk krijgt de stuurders die het verdient.”

Deze zelfaanvaarding gaat samen met de onderliggende integriteit, oprechtheid en gemoedsrust die binnen een wijs of verlicht persoon in ieder tumult of iedere verstoring blijft bestaan. Een Zen boeddhist zou het zo kunnen zeggen: “Je gewone geest  is de Tao, de gewone geest in de betekenis van jouw actuele, gegeven staat van bewustzijn, hoe deze ook mag zijn. Want verlichting of overeenstemming met de Tao blijft uit zo lang je het ziet als een specifieke toestand die bereikt moet worden en waar testen voor bestaan en standaarden om het succes te meten. Het is geen doel om na te streven. Het is veel eerder de vrijheid om de klungel te zijn die je bent.

We hebben deze vrijheid in het vrije Westen nog nooit toegestaan

In het ‘vrije Westen’ hebben we altijd erkend (althans in theorie) dat waarlijk moreel handelen alleen kan plaatsvinden vanuit vrijheid. Toch hebben wij deze vrijheid nog nooit toegestaan, nooit onszelf alles laten zijn wat wij zijn en te zien dat in wezen alle winst en verlies, alle goede en slechte dingen in ons leven net zo natuurlijk en ‘perfect’ zijn als de bergtoppen en dalen van een gebergte. Want wanneer wij God, het Juiste, het Ware of Correcte zien als een goedheid die het kwaad buitensluit dan maken we het onszelf onmogelijk om onszelf geheel en al te aanvaarden. Wat niet overeenstemt met God’s wil, de Richtlijnen of de wil van het hoofd(bestuur) is in strijd met de aard van het wezen van ZIJN en mag dan onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd worden.

Onze vrijheid is daarom zo georganiseerd met zulke catastrofale beloningen en bestraffingen dat het helemaal niets met vrijheid te maken heeft. Het lijkt veel meer op een totalitaire staat waar je mag stemmen tegen de regering maar altijd met het risico dat je naar een concentratiekamp wordt gestuurd. In plaats van zelfaanvaarding is de basis van ons doen en denken tot nu toe altijd bijgelovige angst geweest. Een metafysische vrees om helemaal verkeerd en tot op het bot fout te zijn.

THE IMAGE OF GOD IS FOUND ESSENTIALLY AND PERSONALLY IN ALL MANKIND. EACH POSSESSES IT WHOLE … IN THIS WAY WE ARE ALL ONE, INTIMATELY UNITED IN OUR ETERNAL IMAGE.

EN DAAROM MOETEN WIJ ONS LEVEN GRONDVESTEN OP EEN PEILLOZE AFGROND OM ZO TE ONTDEKKEN DAT WAT WIJ ZIJN NIET zijn WAT WIJ BEHOREN ZIJN MAAR WAT WIJ VRIJ ZIJN OM TE ZIJN.

― JAN VAN RUYSBROECK (1293 OF 1294-1381)

De Grote Verlichting is de bewustzijnstoestand die je op dit moment hebt. Je kunt deze enkel als zodanig herkennen wanneer je er niet meer van wegvlucht en haar de vrijheid geeft om zich te openbaren. Deze overwegingen kunnen ons net als meditatieoefeningen en klankschalenmeditatie misschien een stukje begeleiden te worden.. wat we al zijn.

Disclaimer