WIJK AAN ZEE – Op DONDERdag 20 augustus om 19:00 uur is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. In stilte luisteren naar de heerlijk ontspannende klanken van Tibetaanse klankschalen, handpan, chimes en gong is voor deelnemers een speciaal moment. Plekje reserveren:

Reserveren klankschalenconcert 20 augustus

Inloop vanaf 18:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Er wordt geen entree geheven je vrije bijdrage wordt gewaardeerd. Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

Andere mensen..

Je ziet jezelf zoals ik echt ben

… Andere mensen zijn bang om zichzelf te zijn.

Hun leven bestaat uit toneelspelen. Om redenen die te maken hebben met overleven hebben zij van kind af aan geleerd dat de enige manier om aanmoediging, bevestiging, beloning of liefde te krijgen is om je zo te gedragen als je opvoeders willen.

Zij beelden als het ware een gecultiveerd personage uit. Net zoals een acteur dat kan doen. Zij voeren het gedrag op waarvan zij denken dat hun omgeving het zal waarderen of acceptabel vinden. Het is kunstmatig, artificieel, bedacht. En een van de meest waarachtige, edele taken van iemands bestemming is de mogelijkheid om zichzelf te zijn.

Toen je pas geboren was was je een met alles. Gaandeweg heb je het ego-kunstje geleerd. Heb je van anderen geleerd dat je een individu bent. Heb je van anderen geleerd wie je bent.

Wanneer je zover komt dat je jezelf kunt accepteren en jezelf mag dan heb je geleerd om niet bang te zijn voor je eigen natuur. Op dat moment kom je in het ritme van je ziel en dan ben je op eigen grond. Op dat moment ben je gedegen, betrouwbaar, authentiek. Op dat moment ben je evenwichtig.

Mediteren is toelaten dat dingen gebeuren. Om te kunnen leven moet ik vertrouwen hebben. Moet ik mezelf toevertrouwen aan het totaal onbekende. Ik moet mezelf toevertrouwen aan een natuur die geen baas heeft. Want een baas is een systeem van wantrouwen.

Dit is de keus: vertrouw je het, of vertrouw je het niet? Als je ‘het’ vertrouwt zou je teleurgesteld kunnen worden. En ‘het’ is jijzelf, je eigen natuur en alle natuur om je heen. Je zou je best een keer kunnen vergissen maar als je het totaal niet vertrouwt dan beknel je jezelf. Je bouwt jezelf in, met reglementen, voorschriften, wetten en controleurs. En wie houdt de bewakers in de gaten en wie controleert big brother om te voorkomen dat die iets doms zal doen?

Je bent niet gelukkig omdat je wilt kiezen voor dit of voor dat en omdat je het ene of het andere wilt uitsluiten. Oftewel omdat je probeert niet compleet, niet heel te zijn. Dan ben je het deel dat probeert het geheel te zijn.

Het leven is maar heel kort en wij hebben een speciale bestemming die op ons wacht om te worden ontplooid. Door die schuchterheid om onszelf te zijn proberen we deze bestemming te omzeilen. Dit is precies hoe we verzeild raken in een soort spirituele hongersnood.

Het is zo armzalig om je levenslang uit te putten met het uitbeelden van een bedacht personage om maar te voldoen aan verwachtingen van…

Andere mensen..

… Andere mensen zijn bang om zichzelf te zijn. Hun hele leven bestaat uit toneelspelen.

Disclaimer