WIJK AAN ZEE – Op VRIJdag 18 september om 19:00 uur is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje. In stilte luisteren naar de heerlijk ontspannen klanken van Tibetaanse klankschalen, handpan, tempelbel, chimes en gong is voor deelnemers een speciaal moment.

Als het niet lukt om via de onderstaande link te reserveren stuur dan even berichtje naar https://www.j-p.nl/contact/

Reserveren klankschalenconcert 18 sept

Inloop vanaf 18:30. Het concert duurt ongeveer een uur. Er wordt geen entree geheven, vrije bijdrage na afloop is hartelijk welkom. Er zijn matten en kussens aanwezig. Je mag ook je eigen mat meenemen. Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel, een bankstel of een klassieke rieten strandstoel.

In onze huidige Westerse leefstijl kan het makkelijk zo zijn dat je beter zorgt/ meer aandacht hebt voor je auto en je telefoon dan voor je lichaamgeest. Het ‘baden’ in de klank van de schalen en het even stoppen met ‘doen’ is paradoxaal genoeg bijzonder geschikt voor degene die er totaal geen tijd voor heeft. Degene die uitsluitend efficiënt en doelmatig en efficiënt wil zijn, hij of zij die altijd wel iets beters te doen heeft.

Spiritualiteit is niet daar of hier: het is overal

Mensen die denken dat zij spiritueel zijn hebben in hun ogen nogal eens een veroordelende blik. Pas op voor zulke mensen. Als er een spiritueel persoon op je pad komt maak je dan snel uit de voeten.

Een spiritueel mens is niet helemaal lekker, door en door neurotisch en zo schizofreen als de neten want zhij deelt het leven in tweeën: in materieel en spiritueel. Zo’n leven staat in het teken van verdeeldheid.

Het zelfde verschijnsel speelt zich af in het medische. Wie een medische opleiding volgt komt er al snel achter dat de geest (psychologie, psychiatrie) en het lichaam in aparte gebouwen zijn gelokaliseerd in een specialistische poging om lichaamgeest althans in theorie te scheiden.

Het leven is niet de geest, het leven is niet het lichaam, het leven is beide. Je bent niet een lichaam en een geest, je bent ‘lichaamgeest’. Dat woordje en is gevaarlijk. Er zijn tegenwoordig ook mensen die woorden niet meer als een geheel kunnen zien, zij schrijven: lichaam-ziel. Zij proberen te separeren, afstand te scheppen met een streepje. Zelfs dat streepje is gevaarlijk, laat dat achterwege. Maak ‘lichaamgeest’ of ‘materiegeest’ tot één woord, maak deze wereld en die wereld één geheel.

Niets is zo werelds als het goddelijke

Het zichtbare, het materiële, het lichaam wordt vaak geassocieerd met het ‘lagere’, het aardse, terwijl de geest daarentegen wordt geassocieerd met het element lucht. En lucht is het domein van het onzichtbare. Het domein van de adem en van de gedachten. Wanneer je de geest apart zet als iets dat zich alleen in het onzichtbare gedeelte zou moeten bevinden dan doet het meteen afbreuk aan het lichamelijke. En dat is een grote vergissing. Want niets is zo werelds en sensueel als het goddelijke. De wildheid van god is de wellust van god. Laat jouw god hier in het materiële zijn en trek het materiële omhoog en laat het binnen in jouw god. Hoe kun je dan nog spreken over spiritualiteit?

Daarom ligt het niet voor de hand de geest te kwalificeren als iets onzichtbaars

De natuur is de directe expressie van de goddelijke verbeeldingskracht. Het is de intiemste afspiegeling van gods gevoel voor schoonheid. De natuur is de spiegel van de goddelijke verbeelding en de bron van alle sensualiteit. Daarom ligt het niet voor de hand om de geest te kwalificeren als iets onzichtbaars.

Ironisch genoeg ontlenen zowel het goddelijke als de geest hun kracht en energie juist aan deze spanning tussen het zichtbare en onzichtbare. Alles in de zielswereld heeft een diepe behoefte en verlangen naar zichtbare vormen. En precies hier leeft de kracht van verbeelding.

Keltische boom van het leven:
Het ‘hogere’ en het ‘lagere’ bewegen zich in- en uit elkaar.

Verbeelding vertegenwoordigt zowel het zichtbare als het onzichtbare, verbindt ze met elkaar en geeft er uitdrukking aan.

Van heilige grond naar beschermde natuur

In de Keltische wereld bijvoorbeeld had men een prachtig inzicht van hoe de zichtbare en onzichtbare wereld zich in- en uit elkaar bewogen. In het Westen van Ierland zijn er vele verhalen over spoken, geesten en elfjes die een bijzondere verbinding hadden met specifieke plekken. Deze legendes waren in de beleving van de lokale bevolking net zo natuurlijk als het landschap.

Traditioneel hield men rekening met de aanwezigheid van geesten en spirituele wezens in het landschap bijvoorbeeld door plukjes bos die groeiden in een veld nooit weg te kappen. Dit komt voort uit het idee dat zo’n bosje een geheime ontmoetingsplek kan zijn voor geesten. In Ierland worden veel plekken beschouwd als trollendomein of als feeënplek. De lokale bevolking zou nooit gaan bouwen of op een andere manier binnendringen op zulke heilige grond.

Als dit je nogal ouderwets en onzinnig in de oren klinkt kun je misschien bedenken dat we tegenwoordig opnieuw ‘heilige’ plekken proberen te creëren, we noemen het nu ‘reservaat’ , ‘nationaal park’ of ‘beschermde natuur’ en het lukt ons allerminst om van deze beschermde gebieden af te blijven. Natura 2000 is lang niet zo effectief, zo eenvoudig en doorleefd als het respect voor spoken en geesten.

Een van de vele boeken over de misleiding en vertekening van statistieken. Een klassiek standaardwerk geschreven door Darrel Huff dat nog steeds actueel is.

Statistieken en algoritmes de spoken van deze tijd

Moderne mensen houden geen rekening meer met feeën en bosgeesten. Hoewel zij graag verstandelijk, redelijk, rationeel willen zijn laten zij zich vaak sterk beïnvloeden door spoken van deze tijd die net zo ongrijpbaar zijn als een Ierse trol: statistieken, modellen, grafieken, peilingen, algoritmes, ‘cijfers‘ en veroordelende manipulatieve nieuwsberichten.

Twee grafieken die beiden precies dezelfde cijfers weergeven en toch een heel ander beeld geven. Links: de gekke vertekenende piramideweergave van het rivm en rechts een zuivere staafweergave van de getallen. Bron: rivm tweede-kamer technische briefing 25 juni 2020)

Quantumfysica bevestigt oeroud inzicht

De Keltische Tree of Life wordt vaak afgebeeld met de takken die omhoog naar de hemel reiken en de wortels die zich naar beneden uitspreiden in de aarde  De levensboom symboliseert het geloof dat hemel en aarde verbonden zijn. Spiritualiteit is niet alleen maar ver weg of daarboven. ‘Het’ is overal.

In de Keltische wereldvisie was alles met elkaar in verbinding en de fysieke wereld was de meest expliciete uitdrukking van de geest. Deze oeroude inzichten worden – hoe ongelooflijk dit ook klinkt- bevestigd door de quantumfysica. Trachten tot verdieping hiervan kun je vinden in de volgende artikelen.

Artikelen over dit onderwerp op deze site:

Zachte realiteit
Het oude idee dat de basis van de wereld bestaat uit materie, is door de wetenschap achterhaald. De dingen die we vergeten zijn kunnen we opnieuw leren. We are Reloading lost data.
‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.’
Moderne wetenschap en oude wijsheid stemmen tegenwoordig overeen in hun beschrijving van de wereld…

Wetenschap en spiritualiteit
Deze tekst is uitgesproken tijdens een medisch congres in de V.S.: Er wordt ons geleerd om wetenschap en spiritualiteit te zien als tegengestelde krachten, maar dat perspectief begint snel te veranderen. Goed zij dank.

1 met de natuur
Mediteren is eigenlijk: toelaten dat er iets gebeurt. Dwing nooit iets af. Ga geen dingen doen terwijl je boos bent. Er valt niets te forceren. In feite lijd je omdat je iets probeert te forceren. Wees vrouwelijk. Laat toe dat de dingen gebeuren…

Disclaimer