WIJK AAN ZEE – Op zondag 29 maart om 12:00 is er vanuit het Badgastenkerkje een online- klankschalenconcert. Tijdens het baden in de heerlijk ontspannende geluiden van de handpan, chimes en Tibetaanse klankschalen kun je je thuis laten meenemen op je eigen meditatieve reis.
Het online concertje duurt ongeveer 20 minuten.
Reserveer via de link hieronder (zonder inloggen) dan krijg je zondagochtend via email de link naar het concert.

Reserveren online klankschalenconcert 29 maart

Met een vrijwillige bijdrage steun je de instandhouding.
Hartelijk dank voor je deelname/ bijdrage en graag tot ziens in het Badgastenkerkje!

of: NL36 RABO 0388002123 t.n.v. J.P.J. van der Meij

Geef wanneer je vaak gespannen of bezorgd bent ontspanning een kans. Dit is iets heel anders dan dat je stress gaat bestrijden bijvoorbeeld d.m.v. wilskracht, alcohol of pillen. Krachtzetten = stress, pillen en drank verdoven je en verzwakken je eigen vermogen om te kunnen ontspannen (Ashton Manual) Mediteren verdooft niet maar verbindt je met de rust die er is en bevordert deze. 

Psychologische stress maakt kwetsbaar voor infectieziekten door verandering van de immuunrespons. Met een goed werkend immuunsysteem ben je beter beschermd tegen infecties en virussen. Wanneer je langdurig vertoeft in een stress/angst/zorgelijke staat, maak je het je lichaam moeilijk homeostase te bereiken. Voldoende ontspanning is essentiëel voor het functioneren van het immuunsysteem. 

Dagelijks 20 minuten diepe innerlijke rust blijkt de negatieve effecten van stress te neutraliseren. Zo blijkt o.a. uit universitair onderzoek in Utrecht. Andere studies zoals de hierna genoemde laten zien dat diverse soorten yoga en meditatie soms al na een enkele sessie belangrijke positieve veranderingen teweegbrengen in gen-expressie, bloeddruk, hartslag en de stressbestendigheid. (J.A. Dusek, H.H. Otu, A.L. Wohlhueter, et al.,"Genomic Counter-Stress Changes Induced by the Relaxation Response" PLOS ONE, vol 3, no 7. 

Ook bij mensen die bijna zeker weten toch niet te kunnen ontspannen blijkt dit wel te kunnen gebeuren bij het in stilte luisteren naar de klank van klankschalen. 

De Maakschappij en het ego,
wat is er aan de hand?

Weer een collega met een burn-out of een kennis die na een relatiebreuk anti-depressiva slikt. Kinderen die net als hoogbejaarden binnenshuis stilzitten, verslingerd aan prikkelende drankjes prikkelende games en prikkelende smaakversterkte ‘zoutjes’ worden op doktersrecept chemisch gekalmeerd. Op school is er een vervangende leerkracht omdat de juf thuis zit met loopbaanonderbreking. Wie met stressklachten-, angst-, relatie-, of  slaapproblemen hulp zoekt bij de geestelijke gezondheidszorg komt samen met 89.999 personen op een wachtlijst En hoe gaat het met de therapeuten, voelen zij misschien ook drug? Wat is er aan de hand?

Behandelplan voor gevolgen Europese droom

Psychiater  Steve Velleman (Leuven) ging opzoek naar de oorzaak, kwam tot een diagnose en stelt een behandelplan voor. We leven in een zieke samenleving – de maakschappij – en wat haar ziek maakt is het huidig mens- en wereldbeeld.

De mens als homo economicus die kost wat kost zijn zelfgestelde doelstellingen wil behalen. Deze ego-gerichte zoektocht naar status en geluk vormt de ‘Europese droom’ die voor velen een nachtmerrie wordt. De hoofdoorzaak van het huidig onbehagen in de cultuur vormt de dominantie van de rationaliteit boven de andere vermogens van de mens, zoals voelen, willen, herinneren of verbeelden.

Met zijn boek  De Maakschappij en het ego levert Steve Velleman een bijdrage aan het debat over de ultieme bestemming van de mens. Hij waagt de sprong van de mens als louter rationeel subject naar de mens die leeft vanuit de open dimensie van zijn ziel.

Zeg tegen het ik: je hebt heel grote zorgen gebaard. Ik hou niet van je... Je maakt mijn leven onmogelijk. Chögyam Trungpa

Voel je je eenzaam wanneer je alleen bent? Dan ben je in slecht gezelschap. Lao Tze

Wanneer je zeker weet dat je deugdzaam bent dan ben je het niet meer.
We willen allemaal goed zijn of beroemd. Op het moment waarop je iets of iemand wilt zijn ben je niet meer vrij. J. Krishnamurti

De grootste ego-trip is: je ego proberen kwijt te raken. De grap hiervan is natuurlijk dat het ego niet bestaat. A. Watts

Concept van de ziel actualiseren

M. Calmeijn, psychiater te Loppem bespreekt De maakschappij en het ego in een tijdschrift voor psychiatrie:

‘Het maatschappelijk bestel is gebaseerd op verhandelbare, maakbare goederen: de maakschappij. ‘We bevinden ons in het henologische tijdperk. Henologie is het zinvol spreken over het Ene.’ Met deze stellingen zet de auteur, filosoof en psychiater, de toon om na te denken over, jawel, de ziel en de zin van het leven. De filosofische inspiratie is de hoeksteen van dit boek. Tevens ontwikkelt hij zijn ideeën door verbanden te leggen met psychiatrische aandoeningen.

Daarbij wil hij het concept van de ziel actualiseren. Zonder meer origineel is zijn ‘trouvaille’ van de laatmiddeleeuwse theoloog en mysticus Meister Eckhart over de ziel: ‘de  essentie van de ziel als ontvangstruimte’. Deze inspiratie en articulatie vormt de springplank naar deel 2, ‘De zinservaring’.

De intrinsieke band tussen zin vinden en zin verliezen

Drie aspecten zijn wezenlijk in de zinservaring. Ten eerste: we ervaren de ziel als een louter Niets. Het Niets als een ‘oorspronkelijke leegte’ en ‘de mystieke kern van de menselijke existentie’ (p. 69). Ten tweede: wezenlijk aan de zinservaring is de intrinsieke band tussen zin vinden en zin verliezen. Heden ten dage wordt het eerste te veel nagejaagd en voelt men zich ‘burn-out’ als het tweede ervaren wordt. Ten derde: de kern van zijn betoog vormt de idee van de ziel als ‘wachterschap’. Dit transcendeert de zinservaring, waardoor we in het diepste van ons innerlijk aanwezig kunnen zijn. De Ene, de Liefde, is de dragende grond. Het klinkt abstract, maar is het niet. Velleman concretiseert dit: ‘De Liefde manifesteert zich in de zorg en de creativiteit’. Voor de ruimdenkende psychiater is dit zonder meer een eye-opener.

Nowadays wordt het biopsychosociale model met de existentiële dimensie verruimd. Velleman zet nog een stap verder door de Ziel als het mysterie van het bestaan in de psychiatrische theorie en praxis een plaats te geven. Zonder meer een gedurfd project.’