WIJK AAN ZEE – Op zondag 15 maart om 12:00 uur is er in het Badgastenkerkje een klankschalenconcert. Tijdens het baden in de heerlijk ontspannende geluiden van o.a. de handpan, chimes, gong en Tibetaanse klankschalen kun je je laten meenemen op je eigen meditatieve reis. Wil je als je komt alsjeblieft even reserveren via het formuliertje hieronder? Kan zonder inloggen, duurt 10 seconden:

Reserveren klankschalenconcert 15 maart

Klein-‘schalig’ evenement, inlopen kan vanaf 11:30, er is verse thee, het concert duurt ongeveer een uur. Er zijn een aantal matten en kussens om op te liggen en er zijn stoelen, je mag ook je eigen mat/kussen/dekentje meenemen. Een vrijwillige donatie na het concert is welkom en nodig voor de instandhouding.

Je weet hoe stress voelt maar wat is het?

Wanneer we zeggen: “Ik voel me gestrest”, dan weten we hoe het voelt en we weten dat dit gevoel ‘stress’ heet. Maar zou je ook kunnen zeggen wat stress precies is?

In het boeddhisme wordt hierop een duidelijk antwoord gegeven:

Stress ontstaat wanneer we niet instemmen met de werkelijkheid zoals die is. Stress ontstaat wanneer wij het niet bij de nuchtere constatering kunnen laten dat een ervaring prettig is, of neutraal, of onprettig.

Verzet

Stress begint wanneer je je verzet tegen wat je meemaakt. Stress ontstaat wanneer je iets anders wilt, dan hetgeen er is. Stress krimpt aan wanneer je wilt forceren dat iets prettigs langer duurt. (In-spanning) En net zo begint stress wanneer je probeert om iets onprettigs niet te ervaren, weg te drukken, weg te denken.

Suggestie: luister naar deze chimes (soort belletjes) tijdens het lezen.


Het is een gegeven dat er zich prettige-, onprettige- en neutrale ervaringen voordoen in het leven. Wat stress doet groeien is niet het onprettige, ongemakkelijke of onverwachte maar onze houding van niet-instemmen, het anders-willen-hebben, het meer-willen-hebben en het onder controle willen hebben van onze ervaring.

De stressmakers op een rijtje: 

- Wat je prettig vindt langer willen laten duren. Fijne dingen willen vasthouden, grijpen, controleren.

- Wat je niet prettig vindt vrezen, afkeuren, afweren of er tegen vechten, proberen te negeren.

- Geen interesse hebben voor ervaringen die je als neutraal ervaart. Niet meer open zijn. Afwenden, afwezig of afhaken.

Al deze reacties leiden er natuurlijk toe dat we minder contact hebben met hoe de werkelijkheid op dit moment is. Door onze hoop, vrees, of gebrek aan interesse raken we verwijderd van wat er werkelijk speelt en stroomt in ons leven. Vastzitten, vertoeven in het verleden of in de toekomst, afwezig zijn dat is de bron van melancholie, bang zijn, hunkeren en stress.

Fijne dingen willen vasthouden, onprettige dingen afweren

Pijn

De Amerikaanse Psychiater/ auteur Mark Epstein zegt in zijn boek Gedachten zonder denker:  “Het meest onthullende bij een eerste meditatieretraite (nadat we gezien hebben hoe weinig controle we over onze geest hebben) is, hoe de ervaring van pijn wijkt voor één van vredigheid, als men er lang genoeg contante en kalme aandacht aan schenkt. Als de reacties op de pijn – afschuw, verontwaardiging, angst, gespannenheid, enzovoort – van de pure gewaarwording worden gescheiden, zal de gewaarwording opeen gegeven moment ophouden pijn te doen.”

Staar de ware emotie in het gezicht en aanvaard de les die deze emotie je te leren heeft. Als in: wat heb je nu werkelijk nodig?

Mark Epstein signaleert dat de westerse mens zeer emotioneel behoeftig is en zich incompleet voelt, een fundamenteel, chronisch gebrek ervaart. Dat zou volgens hem komen omdat onze eigenwaarde initieel afhangt van de aandacht van twee mensen: onze ouders. Als je dan weet dat nogal vaak één ouder ontbreekt binnen dit steeds meer gefragmenteerde model, dan is het niet verrassend dat er zoveel gefragmenteerde mensen rondlopen, die bang zijn van hun eigen emoties, niet precies weten wat ze voelen, wat ze willen, alleen weten dat ze iets willen, dat er iets ontbreekt, typisch voor onze tijden zijn de ‘borderliners’.

Mark Epstein noemt dat gevoel, dat gemis, de ‘basale tekortkoming’.
Verdiepend artikel op deze website: Ode aan de moeder

Onderzoek je intenties

De boeddhistische psychologie wijst ons op het volgende: onderzoek je intenties. Onderzoek of je bedoelingen verbonden zijn met openheid, mildheid en vriendelijkheid. Dat is een heilzame intentie. Een intentie die oorzaak is voor welzijn en geluk. Onderzoek of de intentie waarmee je denkt, praat en handelt verbonden is met vasthouden, afweren of afhaken? Dit zijn onheilzame intenties die leiden tot een leven met lijden en ongelukkig zijn.

Innerlijke criticus onderzoeken

Let op: keur onheilzame intenties -wanneer je deze in jezelf herkent-niet af. Dit is een in stinkertje. Het ego kan slim zijn. Het weet dat jij het ene beter vindt dan het andere en kan je aansporen om je eigen intenties te bekritiseren. Laat je door je ego niet verleiden je eigen intenties af te gaan kraken. Het gaat er niet om over goed of fout te oordelen. We doen een onderzoek naar wat ons helpt en wat ons ondermijnt om een vrij en vervuld leven te leiden. Pas het onderzoek ook op je innerlijke criticus doe. Dat stemmetje dat je kunt herkennen in gedachten zoals: “Jij bent niet mild, zie je nou wel hoe vaak jouw intenties negatief zijn?”

Onderzoek ook de innerlijke criticus: is zijn intentie ondersteunend of ondermijnend? Laat je niet verleiden met hem inhoudelijk in discussie te gaan. Inhoudelijk heeft hij misschien zelfs gelijk. Onderzoek of de intentie van zijn kritiek je ondersteunt of onderuit haalt.

De moeilijkheid zit ‘m in het feit dat je misleid wordt door je eigen bedrog. Wie anderen geweldloosheid probeert op te dringen is gewelddadig. Als je jezelf tot geweldloosheid dwingt dan is dat gewelddadig.

Kijk

Wees authentiek. Authentiek zijn wil zeggen je ware geestestoestand begrijpen en inzien. Het gaat niet om ideeën of principes. Wat is je geestestoestand? Ben je agressief? Ben je kwaad?
Wees authentiek, houd je aan de feiten. Maak onderscheid tussen de feiten en jouw interpretaties. Gooi je interpretaties overboord en zie wat je bent.

Zie de feiten onder ogen en wees niet bang. Er zit ook veel lelijks. Als je bang bent zul je er nooit iets aan kunnen veranderen. En als het er is, aanvaard dat dan als een feit; onderzoek het. Dring door tot de kern van de zaak. Kijk waarom het er is, hoe jij meehelpt het in stand te houden. Hoe je het voedt, hoe je het beschermt, hoe het tot zo’n grote boom is uitgegroeid.

Hoe reageer je wanneer iemand je kwetst. Zie je eigen lelijkheid je agressie, je woede, zie hoe je het allemaal koestert en helpt groeien. Je moet eerst weten wat het is het hele mechanisme. Voordat je het kunt laten schieten, loslaten, moet je weten wat het is.

Van alle kanten

Je kunt het onmiddellijk loslaten zonder iets te onderdrukken. Wanneer je een feit van alle kanten hebt bekeken is er nooit sprake van onderdrukking. Als je het prettig vindt laat je het voortbestaan; als je het niet prettig vindt laat je het los. Onderzoek de feiten. Als je dat met hart en ziel doet dan kun je alles laten schieten.

Iedereen voelt zich schuldig. Dat betekent niet dat iedereen ook schuldig is. Iedereen laat zich door anderen ellende op de hals halen. De een zegt dat iets goed is en een ander zegt dat het slecht is en ze blijven je maar hun ideeën opdringen. Je ouders doen het zus en de maatschappij doet het zo en op een dag volg jij alleen nog maar ideeën van anderen. Je wordt schizofreen. Je doet iets en je gelooft in het tegenovergestelde. Zo ontstaan schuldgevoelens. Je bent een ‘strateeg’ geworden. En een ‘strategisch’ stemmer. Je zegt eenvoudigweg ‘de juiste’ dingen. Je voert gepast gedrag op.

Ze zeggen dat woede slecht is. Iedereen zegt dat, maar niemand vertelt je ooit hoe je erachter kunt komen wat woede eigenlijk is.

De innerlijke criticus kan ook meer ontspannen zijn, neutraler. Je bent dan minder in de greep van gevoelens van superioriteit of minderwaardigheid. Je uit je dan gemakkelijk. Je kunt doorgaans zonder spanning of angst delen wat er binnen je leeft. Je kunt goed afstemmen op je omgeving zonder het contact met jezelf te verliezen. En je raakt niet gauw uit evenwicht als een ander je confronteert, beledigt of beschuldigt. Je wordt soepeler. Ontspannen. Letterlijk en figuurlijk minder hardnekkig.

Het is een grote uitdaging om hiervoor verantwoording te nemen

We zijn geneigd om ons gevoel van kracht of onmacht afhankelijk te zien van omstandigheden buiten ons: je hebt succes en je voelt je krachtig, of je wordt tegengewerkt en je voelt je gefrustreerd. Al is er objectief een aanleiding voor frustratie buiten, het ervaren van frustratie gebeurt in jezelf. Het is een grote uitdaging om hiervoor verantwoording te nemen.

In de ervaring van frustratie of onmacht zit jouw levensenergie die snakt naar bevrijding. Laat je aandacht haar bevrijdende werk doen. In meditatie kunnen wij dit oefenen. Wees getuige van wat onaangenaam is en van wat aangenaam is. Herken de verleidingen van de criticus en laat je verrassen door je ontdekkingen. Wees open en ruimhartig naar alles wat je daarbij ervaart.

Je levende ervaring ontmoeten

Wat ervaar je in jezelf wanneer je de buitenwereld als oorzaak van je gevoelens loslaat? Wat ervaar jij in je lijf, in je energie?
Wat beweert je innerlijke criticus? Hoe is het om de overtuiging van de innerlijke criticus naast je neer te leggen en opnieuw je levende ervaring te ontmoeten?

Welkom in het nu.