WIJK AAN ZEE – Op vrijdag 13 september om 20:30 is er in het Badgastenkerkje een klankschalenconcert. Nestel je in een klassieke rieten strandkorf, op een stoel, of luister liggend (zelf mat meenemen) naar de klank van de honderden jaren oude schalen.

Klankschalenconcert Wijk aan Zee: fijn dat u er bent

In stilte luisteren naar klankschalen is een eenvoudige manier om te mediteren. Mediteren is worden wat je bent, niet worden wat je probeert te zijn, of wat je hoort te zijn. Meditatie is beleven ‘wat is.’ Een klankconcert zou je daarom een natuurexcursie in de oorspronkelijke natuur kunnen noemen.

De ene cultuur ziet natuur als iets buiten jezelf dat je los ervan bestudeert. Als kennis die je krijgt van iemand anders door middel van educatie. Een andere cultuur ziet natuur als iets dat je ervaart van binnen uit. Iets dat je beleeft in de stilte. Een klankschalenconcert is een gelegenheid om stil te worden. Stilte kun je niet vinden door je best te doen of er naar te streven. Rust ontstaat als een bijproduct. 

Inloop vanaf 20:00, toegang vrij. Je kunt bijdragen aan de instandhouding van de concerten met een vrijwillige donatie.

Je bent van harte welkom
bij een of meer klankschaalconcerten in het Badgastenkerkje