Op zondag 16 juni om 12:00 is er een meditatie met mindfulness-coach Volker Hinten. Zitten in aandacht waarbij we de focus leggen op gedachten, geluiden, emoties en lichamelijk ongemak. Daar komt een spiritueel aspect bij, namelijk leg je identificatie op lichaam, denken en voelen, of op de stilte waarin dit alles opkomt?
Inloop vanaf 11:30. Aanvang 12:00. Deelname vrij. Na afloop vrijwillige bijdrage welkom voor instandhouding van evenementen en locatie.

Volker Hinten

JIJ BENT.

Wat is er als het geluid weg is? Wat is er als ik weg ben? Wat is er als geluiden geen verstoringen zijn? Het antwoord is stilte. Stilte is constant. Stilte is eeuwig. Ik werd er in geboren. Ik leef erin. Ik maak lawaai erin. En ik zal erin sterven. Dus wat ben ik.? Ben ik het geluid? Ben ik de stilte? Of… ben ik beide? Ik ben dus in eerste instantie de stilte. In tweede instantie de geluiden. In tweede instantie de geluiden omdat de geluiden tijdelijk zijn. Dus ik ben de stilte die zich uitdrukt in geluiden en terugkeert in zichzelf. De stilte. Dus als ik zeg ik ben een geluid, Is dat waar. Maar als ik zeg ik ben stilte, is dat meer waar. Als ik zeg ik ben een persoon, Is dat waar. Maar als ik zeg ik ben de eeuwigheid, de stilte, de in grond, het alles, is dat meer waar. Dus om in Meister Eckhart zijn woorden te spreken, zou je kunnen zeggen dat God zichzelf steeds opnieuw baart in ons, als ons.
Dat kost geen enkele moeite, want het gebeurt vanzelf en ook na het schijnbare sterven. Dus de keuze is identificatie met wat je denkt dat je bent, man, vrouw, je beroep, vader, moeder, tante, je aandoening, trauma enz. Of identificatie met dat wat je werkelijk bent, als INgrond.

De meditatie die we op 16 juni in het kerkje gaan doen, zal hieraan raken.

Lees ook het artikel Kind van de Natuur of bekijk de gelijknamige docu die aandacht besteedt aan het verschijnsel dat mensen neigen om zichzelf te zien als afgescheiden van de natuur, de wereld, de grond die ze draagt en voedt. Dat de wereld nog vaak gezien wordt als een extern gebied dat veroverd moet worden, een gebied waar je je in begeeft zonder het besef dat je er uit voortkomt, er volledig van afhankelijk bent, dat de wereld je draagt, dat je deel bent, één bent met het proces van de wereld.

De Amerikaanse Psychiater/ auteur Mark Epstein zegt in zijn boek Gedachten zonder denker:  “Het meest onthullende bij een eerste meditatieretraite (nadat we gezien hebben hoe weinig controle we over onze geest hebben) is, hoe de ervaring van pijn wijkt voor één van vredigheid, als men er lang genoeg contante en kalme aandacht aan schenkt. Als de reacties op de pijn – afschuw, verontwaardiging, angst, gespannenheid, enzovoort – van de pure gewaarwording worden gescheiden, zal de gewaarwording opeen gegeven moment ophouden pijn te doen.”

In het Westen neemt de belangstelling voor de klassieke Oosterse spirituele tradities sterk toe. Een bekend voorbeeld is het boeddhisme. Minder bekend is de advaita vedanta die drieduizend jaar terug ontstaan is in India. Volker Hinten is maatschappelijk werker voor GGZ Mentrum Amsterdam, gecertificeerd mindfulness trainer, HBO+ hypnotherapeut. Kreeg onderricht non-dualiteit bij A Smit en Dr. D. Tiemersma en volgde seminars met Ramesh Balsekar in Bombay.

Volker heeft een meditatiegroep in Castricum en geeft mindfulness voor mensen met (beginnende) dementie en mantelzorgers