WIJK AAN ZEE – Op zondag 17 februari om 12 uur is er een handpan-concert in het Badgastenkerkje. Een handpan-concert is vooral een gelegenheid om heerlijk te ontspannen en even niets te moeten – zoals de spreuk boven de ingang van een toonaangevend Wijk aan Zees hotel café restaurant al vele jaren zegt: ‘al je plannen laten varen.’

Het Badgastenkerkje

In stilte luisteren naar  handpanspel kan het ervaren van rust, vertrouwen en verbinding bevorderen. Dit kan lang na het concert door blijven werken en ook mensen in je omgeving zullen het opmerken. Geniet ervan! De concerten in het kerkje zijn mogelijk met de vrijwilligheid van artiesten, de deelnemende bezoekers, hun vrijwillige fincanciele bijdrage en de organiserende en faciliterende vrijwilligers.

In veel culturen worden mensen opgevoed met wantrouwen naar anderen en naar zichzelf. Als kind leren we al onze gedachten, gevoelens en behoeften te controleren door middel van fysieke inspanning. Dit zorgt ervoor dat kaken en handen gespannen raken, dat er gefronst wordt om te concentreren, aan het hoofd gekrabbeld om te denken en gestaard en getuurd om te zien. De adem wordt ingehouden, het middenrif of de billen worden gespannen om gevoel te blokkeren. We leren ook dat het goed en eervol is om ingespannen moeite te doen op weg naar een beloning. “Als je maar hard genoeg werkt dan dwing je het af”

Ook op het werk kan de controle dusdanig zijn dat er allerlei klachten en problemen ontstaan; gebrek aan bewegingsvrijheid, vrees om iets verkeerd te doen, te weinig tijd hebben voor het eigenlijke werk . Uiteindelijk worden ook in het “Vrije Westen” bedrijven, organisaties en landen bestuurd vanuit de vaste overtuiging dat de enige manier waarop mensen zich fatsoenlijk gedragen is door ze op allerlei manieren te controleren of te dwingen. Actuele voorbeelden hiervan zijn de enorme registratiedruk (plicht om alles wat je doet vast te rapporteren en vast te leggen) en de dwangsommen die worden opgelegd aan Harsco/Tata.

Reeds een paar honderd jaar voor het begin van onze jaartelling wees de Chinese dichter / filosoof en een van de grondleggers van het taoïsme en zenboeddhisme Chuang-tzu er op dat problemen vooral veroorzaakt worden door degenen die er naar streven zichzelf en de wereld op dwangmatige wijze te verbeteren. ‘O Vrijheid – wat een misdaden worden er gepleegd in uw naam!’ Het idealisme van de Franse, Amerikaanse en Russische revoluties heeft vroeg of laat altijd geleid tot uitingen van geweld, die worden gerechtvaardigd door te zeggen dat ze het welzijn en de vrijheid dienen van de mensen die gemolesteerd worden.

De taoïstische les die men hier al lang geleden uit trok is dat mensen die zichzelf en elkaar niet vertrouwen ellende over zich afroepen. Zou -net zoals wantrouwen onderwezen, gecultiveerd en geexploiteerd wordt- dat ook kunnen met vertrouwen? Zolang we dingen proberen te forceren, fysiek of psychisch, om de wereld en onszelf te verbeteren, verspillen we energie die gebruikt kan worden voor dingen die mogelijk zijn. Is het niet zo dat voorzitters van Veilig Verkeer Nederland herhaaldelijk met zeer hoge snelheid door de bebouwde kom raceden? Komen niet de actiefste actievoerders, die ijveren voor schonere lucht en strengere regels voor de industrie er rond voor uit dat zij stevige rokers zijn en thuis een houtkachel stoken? Werd de Noord Hollandse milieugedeputeerde, begaan met milieu en gezondheid, niet aangetroffen door het aktualiteitenprogramma Monitor, rokend in een Wijk aan Zeese bushalte en blijken de bemoeimannetjes van het homofobe Vaticaan dat eeuwenlang homofilie aan strenge banden probeert te leggen niet de grootste gay community ter wereld ?

“Het is voor compulsieve wereldverbeteraars moeilijk te zien dat de grote economische,- sociale,- en milieuproblemen van de wereld niet kunnen worden opgelost met alleen maar inspanning en techniek. De buitenstaander kan niet zomaar binnenvallen zoals Sinterklaas en alles even rechtzetten – in het bijzonder het soort outsider die wij zijn, die vergeten is dat hij een geheel is met de wereld. Zo iemand zal altijd ervaren worden als een bemoeimannetje en indringer. Waar hij precies heen wil dat weet hij eigenlijk niet en daarom weet iedereen dat hij telkens weer meer wil in ruil voor zijn kadootjes. Want als je weet wat je wilt en daarmee tevreden kunt zijn dan ben je te vertrouwen. Maar als je dat niet weet dan zijn je verlangens grenzeloos en is het totaal onduidelijk hoe ze met jou om moeten gaan. Iemand die niet weet hoe te genieten kan door niets tevreden worden gesteld. Ik zeg niet dat Europese en Amerikaanse bedrijven gerund worden door inhalige boeven die leven op kosten van iedereen. Het punt wordt duidelijk -alleen als je er naar kunt kijken met zorg en mededogen-, dat veel van de machtigste en rijkste mensen miserabele bedrogenen zijn, gevangen in een tredmolen, die – een zeldzame uitzondering daargelaten- geen flauw idee hebben van hoe om te gaan en te genieten van geld. De onthutsende waarheid is dat onze beste inspanningen voor burgerrechten, internationale vrede, bescherming van natuurlijke voorraden , instandhouding van de natuur en hulp voor de hongerenden in de wereld- hoe urgent ze ook zijn, eerder  kapot maken dan dat ze helpen  wanneer ze met de huidige mentaliteit worden uitgevoerd. 
Zeker zullen ze de korte opleving van energie en hoop geven die pepmiddelen zoals methedrine bij  vermoeidheid en uitputting  kunnen geven. Maar vrede kan alleen  maar gemaakt worden door degenen die vredig zijn en liefde kan alleen worden 
getoond door hen  die liefhebben. Geen werk van liefde kan opbloeien vanuit schuld, angst of een leeg hart. Net zoals plannen voor de toekomst niet gemaakt kunnen worden door degenen die niet de capaciteit hebben om nu te leven.” 

De echte en verbazingwekkende rust van mensen als Lao Tse (Chinese dichter/filosoof) bestaat in hun bereidheid en welwillendheid schaamteloos datgene te doen wat er van nature opkomt in alle omstandigheden. Het ongelooflijke resultaat hiervan zou zijn dat zo iemand vele malen socialer en beschaafder is dan de persoon die op rigoureuze wijze probeert te leven volgens wetten en leuzen.

Namasté (ik groet het licht in u)

Het concert duurt ongeveer 40 minuten. Reserveren is niet nodig. Inloop vanaf 11.30.

“de poffertjespan” ; handpan die zondag in het badgastenkerkje zal klinken