JP v.d. Meij en Maroucha Zandstra, foto’s: Judith Teeling

Op zondag 4 maart is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje.  Met Marouscha Zandstra: klankschalen, ting-sha en zang, Jan-Paul van der Meij: klankschalen, gong, piano.

Marouscha verzorgt op diverse locaties in de regio Kennemerland graag bezochte
klankschalensessies, onder anderen bij Sauna Waterakkers in Heemskerk  Jan-Paul is muzikant die naast piano en gitaar  tegenwoordig ook ook graag  didgeridoo, melodica en klankschalen laat klinken.

Trilling

Stoelen zijn aanwezig. Liggend luisteren bevordert de beleving. Neem een matje en evt. kussentje mee als je  tijdens het concert wilt liggen.

De trillingen van de schalen verplaatsen zich door de lucht en ook door het water zoals te zien is in deze video Het idee is dat de golven zich voortzetten in het menselijk lichaam dat voor ongeveer 70% bestaat uit water. Tijdens het concert kun je de weldadige en helende eigenschappen van deze klanken ervaren.  Marouscha: “Bij het begin van de sessie wens ik de deelnemers een goede reis.  Want het is een soort avontuur. Alles wat los mag komen stroomt vrij en laat gaan.”

Prachtige rimpelingen

Jan-Paul: “Een paar maanden geleden hoorde ik toevallig in een winkel iemand spelen op een klankschaal. Het geluid sprak mij meteen aan. Niet lang daarna ben ik op zoek gegaan naar  klankschalen. Ik heb inmiddels gespeeld voor vrienden, bekenden, voor dementerende bejaarden en voor huisdieren. Die komen graag vlakbij de schalen liggen. Ze vinden het heerlijk. Bij mensen zie je zomaar gebeuren dat hoofdpijn na een sessie is verdwenen. Als ik speel op een schaal waar water in zit dan zie je prachtige rimpelingen en spetterende figuren ontstaan.”

Klankbad in Badgastenkerkje

Vóór het concert wordt de mogelijkheid geboden om een klankbad te ervaren. Met je voeten in een grote klankschaal.

Luisteren en de kracht van klokken, bellen en schalen

Carillon Agathakerk, Beverwijk

Sinds de vijftiende eeuw kwam het voor dat  kerkklokken werden geroofd om oorlog te faciliteren. De instrumenten van bezinning werden dan in de geschutsgieterij omgesmolten tot wapentuig. Schattingen gaan ervan uit dat in de Eerste Wereldoorlog rond 65.000 klokken werden omgesmolten, in de Tweede Wereldoorlog  rond 45.000 uit Duitsland en uit de bezette gebieden nog eens 35.000.

Klokken of bellen worden in allerlei culturen op de wereld gebruikt om mensen, samen te brengen en harmonie te vergroten zowel innerlijk als met elkaar.  Bij een klok worden alle boventonen apart gestemd. Dat gaat tegenwoordig meestal via een computer. De beroemde klokkengieters Pieter en François Hemony stemden hun klokken met behulp van een stavenspel waarop zandkorrels lagen die door de resonantie bij de juiste toonhoogte begonnen te bewegen in Chladni-patronen. Sinds de bel werd weggeschonken begin jaren 1970, luidt het  Badgastenkerkje geen klok meer. Met de intrede van klankschalen nu doet het geklingel weer intrede.

Veel Aziatische gezinnen hebben tenminste één bel in huis. In het Boeddhisme  beschouwt men het geluid van de bel als de stem van Boeddha. De bel wordt in heel veel Aziatische huishoudens  ingezet om de aandacht te richten op rustig ademen en de geest te kalmeren, in je lichaam thuis te komen en voor jezelf te zorgen. Dat kunnen wij ook in Wijk aan Zee. Stop met denken. Stop met praten. Kom terug bij je adem. En luister. Wie leert luisteren naar zichzelf kan luisteren naar een ander.

Wanneer je mindful luistert naar jezelf kun je merken dat je niet één enkele stem, niet een zomaar uit het niets komend afgescheiden ik hoort.  Je kunt diepe verbondenheid ontdekken met alle mensen die er vóór jouw waren en ervoor gezorgd hebben dat jij er nu bent. Zij die in ons aanwezig zijn omdat ze zich  in ons hebben voortgeplant kunnen zo ook  meegenieten van de vrede die wij ervaren in het huidige moment.  Als je niet alleen luistert  met je oren en met je verstand, door alle cellen in je lichaam uit te nodigen naar de bel te luisteren kunnen vrede en vreugde  tot tot iedere cel doordringen.

De directeur Medical Oncology and Integrative Medicine bij het Cornell Cancer Prevention Center in New York, Dr. Mitchell Gaynor, werkt veel met klankschalen.
Hij zegt: “Wanneer we accepteren dat geluid een vibratie is en we weten allemaal dat vibratie ieder deel van ons fysieke zijn aanraakt, dan begrijpen we dat geluid niet alleen gehoord wordt via de oren maar met iedere cel in ons lichaam. Een van de redenen waarom geluid op lichamelijk niveau kan genezen is omdat het ons emotioneel en spiritueel zo diep raakt en verandert. Geluid kan disbalans helen op ieder niveau van fysiologisch functioneren en kan een positieve rol spelen in de behandeling van nagenoeg iedere medische aandoening.”

Veel Nederlanders hebben al de kracht van zingende schalen ervaren. De klank van klankschalen kan:

  • helpen verstillen, malende gedachten stoppen
  • harmoniseren
  • een ontspannen, weldadig slaapje oproepen
  • je in diepe ontspanning brengen
  • energie doen herleven
  • het vermogen om te focussen bevorderen
  • een inzicht oproepen, je dichterbij een oplossing brengen
  • hoe groter de weerstand die je overwint om mee te gaan met de klank, des te krachtiger de werking die je kunt verwachten
  • Creatief denken bevorderen

 

Programma zondag 4 maart

11:15 Korte wandeling in de duinen achter het kerkje
11:45 Inloop
12:00 Klankbad
12:15  Klankschalenconcert
13:00  (+/-) Koffie, thee, koek en ontmoeting

Deelname: vrijwillige bijdrage in de kosten