Sinds maart 2018 worden er in het Badgastenkerkje regelmatig klankschalenconcerten gegeven. Voor deelnemers is dit een speciale gelegenheid. Jezelf een moment gunnen van diepe ontspanning.

Het concert duurt ongeveer een uur. Toegang vrij. Met een vrijwillige bijdrage na afloop kun je een steentje bijdragen aan de instandhouding. Je bent van harte welkom bij een of meer van de concerten.

Concerten oktober/november 2019

Kind in grote klankschaal

Inloop vanaf 20:00

Vrijdag 4 oktober 20:30
Vrijdag 11 oktober 20:30
Vrijdag 18 oktober 20:30
Vrijdag 25 oktober 20:30
Donderdag 31 oktober 20:30
Vrijdag 8 november 20:30
Donderdag 14 november 20:30
Vrijdag 22 november 20:30
Vrijdag 29 november 20:30

In stilte luisteren naar de klanken die rijk zijn aan boventonen is een eenvoudige, aangename manier om diepe ontspanning en verbinding te ervaren. Deelnemers melden na een sessie vaak een weldadig gevoel van rust in het hoofd en ruimte in het lichaam. Er zijn diverse soorten stoelen aanwezig en een aantal matten. Je kunt ook zelf een mat en evt. kussen meenemen als je liggend wilt luisteren.

In onze huidige Westerse leefstijl kan het makkelijk zo zijn dat je beter zorgt voor je auto en je telefoon dan voor je lichaam en geest. Hoeveel mensen die het heerlijk vinden achter het stuur te zitten van een glimmende auto, voelen zich net zo prettig in hun eigen lijf? Op dezelfde wijze waarop je je woning inricht en onderhoudt, kun je ook voor jezelf het nodige doen. Of laten.

In stilte luisteren naar klankschalen is even stoppen met doen, wat iets totaal anders is dan niets doen. Niets doen is veel moeilijker dan iets doen want zodra je moeite gaat doen om niets te doen ben je aan het inspannen en dat heeft niets te maken met mediteren. Dit maakt -paradoxaal genoeg- een klankschaalconcert heel geschikt voor iemand die er totaal geen tijd voor heeft of iemand die altijd iets beters te doen heeft dan niets. Je mag jezelf toestemming geven een uurtje helemaal niets te hoeven doen.

Zonder egocentrisch te zijn, zou je nooit uit het oog hoeven te verliezen dat je zelf de belangrijkste persoon in je leven bent. De wereld (be)staat niet los van jou en jij kan niet bestaan zonder de wereld. Jouw evenwicht beïnvloedt het evenwicht in je omgeving. Het straalt af naar je huisgenoten, collega’s, huisdieren, vrienden, buren.

Zen meditatie is je beleving laten zijn zoals die is, wat het ook is. Zonder er aan te sleutelen. Je best doen om positief te denken heeft niets met mediteren te maken. Als je mediteert hoef je ook niet je ‘negatieve’ gedachten tegen te houden. Ook hoef je niet je best te gaan doen om kalm te zijn. Dat is alleen maar meer geploeter om vooruit te komen. Je laat gewoon even de dingen zijn zoals ze al zijn. Ook wanneer ze verwarrend of lastig zijn.

Conflicten, ruzies, oorlogen, neiging tot uitsluiting, neiging tot dwingen, komen voort uit in het verleden aangeleerde patronen, en ideeën. Als je goed oplet, zul je merken dat het steeds mechanisch werkt en dat het bepaald wordt door wat je al weet. Alles wat je geleerd – en meegemaakt hebt: het bekende.

Is er een deel van onze hersenen waar het denken en geheugen zich niet mee bemoeit? Proberen te zien of er in de geest een ruimte bestaat die niet is aangetast door het bekende, dat is mediteren.

We sporen onszelf en elkaar voortdurend aan om op te schieten, vol te houden, aan maatstaven en regels te voldoen of er juist aan te ontsnappen, er uit te halen wat er in zit, onszelf te verbeteren, voet bij stuk te houden of te veranderen… Bij een klankschaalconcert hoef je geen moeite te doen. Mediteren is niet -doen.

Is mediteren zweverig? Zoals , huizenprijzen, rentetarieven, beurskoersen, of zoals met een vliegtuig de lucht in gaan? Nee, meditatie-oefeningen laten je niet wegzweven naar verre exotische oorden, ze sluiten juist aan op basisfuncties zoals onze ademhaling, het ruiken en het gehoor. Meditatie-oefeningen maken je opmerkzaam voor wat er is, de realiteit: het heden en dat wat er zich nu aandient.

Disclaimer

Zoals mediteren niet-doen is, is een disclaimer niet-claimen. Ieder klankschaalconcert wordt aangekondigd met een nieuw artikel dat vaak filosofische overwegingen bevat. Het kan zijn dat deze soms stellig overkomen. Als dat zo is, is het niet om je van dit of dat te overtuigen maar omwille van de duidelijkheid.