In het Badgastenkerkje in Wijk aan Zee wordt wekelijks een klankschalenconcert gegeven. Geplande concerten Voor deelnemers een speciale gelegenheid. Tijdens het baden in de heerlijk ontspannende geluiden van de handpan, chimes en Tibetaanse klankschalen kun je je laten meenemen op je eigen meditatieve reis. Er klinken diverse soorten klankschalen, handpan, chimes, gong, tempelbel, ting-sha en/of didgeridoo.

Het concert duurt ongeveer een uur. Een financiële bijdrage naar draagkracht is welkom na afloop. Je bent van harte welkom bij een of meer van de concerten. Reserveren is gewenst.

In stilte luisteren naar de klanken die rijk zijn aan boventonen is een eenvoudige, aangename manier om diepe ontspanning en verbinding te ervaren. Deelnemers melden na een sessie vaak een weldadig gevoel van rust in het hoofd en ruimte in het lichaam. Er zijn diverse matten, kussens en stoelen aanwezig. Je mag ook je eigen mat en evt. kussen meenemen.

Klankschaalconcerten maart-april

Alle fysieke concerten vanaf 23 maart zijn voorlopig gecanceld.

Online klankschalen concerten


Online klankschalenconcert 12 april
Online klankschalenconcert 19 april
Online klankschalenconcert 26 april
Online klankschalenconcert 3 mei

In onze huidige Westerse leefstijl kan het makkelijk zo zijn dat je beter zorgt voor je auto en je telefoon dan voor je lichaam/geest.

Hoeveel mensen die het heerlijk vinden achter het stuur te zitten van een glimmende auto, voelen zich net zo prettig in hun eigen lijf?

In stilte luisteren naar klankschalen is even stoppen met doen, wat iets totaal anders is dan niets doen. Zodra je moeite gaat doen om niets te doen ben je aan het inspannen en dat heeft niets te maken met mediteren. Dit maakt -paradoxaal genoeg- een klankschaalconcert heel geschikt voor iemand die er totaal geen tijd voor heeft, iemand die uitsluitend efficiënt en doelmatig en efficiënt moet zijn, iemand die altijd wel iets beters te doen heeft.

Adem eens diep in. Of uit.. Gewoon hier en nu. Adem. En zeg tijdens het uitblazen hè hè…..pfffffffffff….

De telefoon mag best eventjes uit. Je mag jezelf toestemming geven een uurtje helemaal niets te hoeven doen.


Zonder egocentrisch te zijn, zou je nooit uit het oog hoeven te verliezen dat je zelf de belangrijkste persoon in je leven bent. De wereld (be)staat niet los van jou en jij kan niet bestaan zonder de wereld. Jouw evenwicht beïnvloedt het evenwicht in je omgeving. Het straalt af naar je huisgenoten, collega’s, huisdieren, vrienden, buren..

Zen meditatie is je beleving laten zijn zoals die is, wat het ook is. Zonder er aan te sleutelen. Je best doen om positief te denken heeft niets met mediteren te maken. Als je mediteert hoef je ook niet je 'negatieve' gedachten tegen te houden. Ook hoef je niet je best te gaan doen om kalm te zijn. Dat is alleen maar meer geploeter om verder te komen. Je laat gewoon even  de dingen zijn zoals ze al zijn. In al hun wonderbaarlijkheid en ook wanneer ze verwarrend of lastig zijn.

Mediteren is toestaan dat dingen gebeuren. Het levert een enorme psychische verlichting op wanneer het bewuste ego afstand heeft gedaan van de onnodige en impertinente gedachte dat het verantwoordelijk is voor het aansturen van en zich bemoeien met alles wat er om zich heen gebeurt.

Conflicten, ruzies, oorlogen, neiging tot uitsluiting, neiging tot dwingen, komen voort uit herhalende in het verleden aangeleerde patronen, en ideeën. Als je goed oplet, zul je merken dat het steeds mechanisch werkt en dat het bepaald wordt door wat je al weet. Alles wat je geleerd – en al meegemaakt hebt: het bekende.

Is er een deel van onze hersenen waar het denken en geheugen zich niet mee bemoeit? Proberen te zien of er in de geest een ruimte bestaat die niet is aangetast door het bekende, dat is mediteren.

Voor het klankschaalconcert wordt de opname studio in het Badgastenkerkje ingericht als meditatie ruimte.

In meditatie beweeg je je bewustzijn (aandacht) van je denkende, analyserende brein naar je limbisch brein. Anders gezegd: je zet van tijd tot tijd je neo-cortex en al zijn neurologische activiteiten -waaronder analytisch denken, vooruitdenken, voorspellend denken, rationaliseren, redeneren- op een laag pitje.

In de praktijk blijkt dat ‘gewone’ mensen, niet gestudeerde- ongeoefende mensen, onervaren mensen, jong of oud prima in staat zijn om te mediteren. Niet zelden direct bij de eerste keer.

Meditatie brengt ons van overleven naar creëren, van afgescheiden zijn naar verbondenheid, van onbalans naar evenwichtigheid, van noodtoe-stand naar groei-en-herstel-stand en van beperkende emoties van angst, boosheid en frustratie naar de ontplooiende emoties van vreugde, vrijheid en liefde. In feite bewegen wij in meditatie van vastklampen aan het bekende naar het omarmen van het onbekende.

Het “Vrije Westen” is een hoog-risico gebied om terecht te komen in de cultus van het Heilige Moeten. We sporen onszelf en elkaar voortdurend aan om op te schieten, vol te houden, méér te willen, te winnen, aan maatstaven en regels te voldoen of er juist aan te ontsnappen, er uit te halen wat er in zit, onszelf te verbeteren, voet bij stuk te houden of te veranderen… Bij een klankschaalconcert hoef je geen moeite te doen. Mediteren is even stoppen met doen. Mediteren is niet-doen.

Is mediteren zweverig? Zoals huizenprijzen, beurskoersen, ruimtevaart, of zoals met een vliegtuig de lucht in gaan? Meditatie-oefeningen laten je niet wegzweven naar verre exotische oorden, ze sluiten juist aan op basisfuncties zoals onze ademhaling, het ruiken en het gehoor. Meditatie-oefeningen maken je opmerkzaam voor wat er is, de realiteit: het heden en dat wat er zich nu aandient.

Disclaimer

Zoals mediteren niet-doen is, is een disclaimer niet-claimen: Ieder klankschaalconcert wordt aangekondigd met een nieuw artikel met praktische / filosofische inzichten.  Het zou misschien kunnen dat deze wat stellig overkomen. Als dat zo overkomt, is het niet om je van dit of dat te overtuigen maar omwille van de duidelijkheid.
Integendeel: laat je niets aanpraten. Ga niet zomaar af op kennis die je aangereikt- en aangeleerd krijgt maar op je eigen contact en je eigen directe ervaring. Krijg 'feeling voor wat je echt nodig hebt,  'feeling' voor je taken,  'feeling' voor het leven.  Voel!
Toen je als kindje geboren werd was je een voelend wezen: je voelde de dingen. Je was nog geen denkend wezen. Je kende je naam niet. Je was natuurlijk, zoals ieder ander levend wezen in de natuur. Om redenen die met overleven te maken hebben kon je alleen bevestiging, aanmoediging, beloning en liefde krijgen als je bepaalde regels volgde.  Die regels werden je opgelegd, ze zijn niet natuurlijk, ze zijn ook niet universeel.  Niet overal hetzelfde.  Je natuurlijke wezen werd vervangen en het onnatuurlijke , het onechte werd er overheen gelegd. Met belonen, dreigen, straffen en beloven. Dat onechte is je denken. Je gevoel en je denken zijn twee verschillende dingen geworden. Je denkdeel en je gevoelsdeel zijn gescheiden, en jij vereenzelvigt je met het denkdeel en niet met het gevoelsdeel. En voelen is echter dan denken.
Alleen een voelend hart kan je het gevoel en de richting geven van je werkelijke behoeften. Jean Paul Sartre heeft eens gezegd dat elke belofte vals is. Je kunt niets beloven want je bent in jezelf verdeeld, geen geheel. Slechts een deel van jou belooft en als dat deel het heft  niet meer in handen heeft en een ander deel van je heeft de leiding overgenomen, wat doe je dan?  Wie zal de belofte nakomen? Zo ontstaat huichelarij want als je blijft proberen de belofte na te komen en net doet alsof je die nakomt, wordt alles onecht.
   Je bent welkom.