In het Badgastenkerkje in Wijk aan Zee wordt wekelijks een klankschalenconcert gegeven. Voor deelnemers is dit een speciale gelegenheid. Jezelf een moment gunnen van diepe ontspanning. Er klinken diverse soorten klankschalen, piano, handpan, chimes, gong en/of didgeridoo.

Het concert duurt ongeveer een uur. Een financiële bijdrage naar draagkracht is welkom na afloop. Je bent van harte welkom bij een of meer van de concerten.

In stilte luisteren naar de klanken die rijk zijn aan boventonen is een eenvoudige, aangename manier om diepe ontspanning en verbinding te ervaren. Deelnemers melden na een sessie vaak een weldadig gevoel van rust in het hoofd en ruimte in het lichaam. Er zijn diverse soorten stoelen aanwezig en een aantal matten. Je kunt ook zelf een mat en evt. kussen meenemen als je liggend wilt luisteren.

Klankschaalconcerten januari / februari

Kindje in grote klankschaal

Inloop: 30 minuten voor aanvang

Woensdag 15 januari 20:30
Woensdag 22 januari 20:30
Woensdag 29 januari 20:30
Donderdag 6 februari 20:00
Zondag 9 februari 12:00
Donderdag 13 februari 20:00
Donderdag 20 februari 20:00
Donderdag 27 februari 20:00

In onze huidige Westerse leefstijl kan het makkelijk zo zijn dat je beter zorgt voor je auto en je telefoon dan voor je lichaam/geest.

Hoeveel mensen die het heerlijk vinden achter het stuur te zitten van een glimmende auto, voelen zich net zo prettig in hun eigen lijf?

In stilte luisteren naar klankschalen is even stoppen met doen, wat iets totaal anders is dan niets doen. Zodra je moeite gaat doen om niets te doen ben je aan het inspannen en dat heeft niets te maken met mediteren. Dit maakt -paradoxaal genoeg- een klankschaalconcert heel geschikt voor iemand die er totaal geen tijd voor heeft of voor iemand die altijd iets beters te doen heeft. Je mag jezelf toestemming geven een uurtje helemaal niets te hoeven doen.

Adem eens diep in. Gewoon hier en nu. En zeg tijdens het uitblazen hè hèeèhhhhh…pfffffffffff….

Zonder egocentrisch te zijn, zou je nooit uit het oog hoeven te verliezen dat je zelf de belangrijkste persoon in je leven bent. De wereld (be)staat niet los van jou en jij kan niet bestaan zonder de wereld. Jouw evenwicht beïnvloedt het evenwicht in je omgeving. Het straalt af naar je huisgenoten, collega’s, huisdieren, vrienden, buren..

Zen meditatie is je beleving laten zijn zoals die is, wat het ook is. Zonder er aan te sleutelen. Je best doen om positief te denken heeft niets met mediteren te maken. Als je mediteert hoef je ook niet je ‘negatieve’ gedachten tegen te houden. Ook hoef je niet je best te gaan doen om kalm te zijn. Dat is alleen maar meer geploeter om vooruit te komen. Je laat gewoon even de dingen zijn zoals ze al zijn. Ook wanneer ze verwarrend of lastig zijn.

Conflicten, ruzies, oorlogen, neiging tot uitsluiting, neiging tot dwingen, komen voort uit in het verleden aangeleerde patronen, en ideeën. Als je goed oplet, zul je merken dat het steeds mechanisch werkt en dat het bepaald wordt door wat je al weet. Alles wat je geleerd – en al meegemaakt hebt: het bekende.

Is er een deel van onze hersenen waar het denken en geheugen zich niet mee bemoeit? Proberen te zien of er in de geest een ruimte bestaat die niet is aangetast door het bekende, dat is mediteren.

Het “Vrije Westen” is een hoog-risico gebied om terecht te komen in de cultus van het Heilige Moeten. We sporen onszelf en elkaar voortdurend aan om op te schieten, vol te houden, aan maatstaven en regels te voldoen of er juist aan te ontsnappen, er uit te halen wat er in zit, onszelf te verbeteren, voet bij stuk te houden of te veranderen… Bij een klankschaalconcert hoef je geen moeite te doen. Mediteren is stoppen met doen. Mediteren is niet-doen.

Is mediteren zweverig? Zoals , huizenprijzen, rentetarieven, beurskoersen, ruimtevaart, of zoals met een vliegtuig de lucht in gaan? Nee, meditatie-oefeningen laten je niet wegzweven naar verre exotische oorden, ze sluiten juist aan op basisfuncties zoals onze ademhaling, het ruiken en het gehoor. Meditatie-oefeningen maken je opmerkzaam voor wat er is, de realiteit: het heden en dat wat er zich nu aandient.

Disclaimer

Zoals mediteren niet-doen is, is een disclaimer niet-claimen: Ieder klankschaalconcert wordt aangekondigd met een nieuw artikel met praktische / filosofische inzichten.  Het zou kunnen dat deze soms stellig overkomen. Als dat zo is, is het niet om je van dit of dat te overtuigen maar omwille van de duidelijkheid.
Integendeel: laat je niets aanpraten. Ga niet zomaar af op kennis die je aangereikt- en aangeleerd krijgt maar op je eigen contact en je eigen directe ervaring. Krijg' feeling.' voor het leven, feeling voor je taken. Voel!
Toen je als kindje geboren werd was je een voelend wezen: je voelde de dingen. Je was nog geen denkend wezen. Je was natuurlijk, zoals ieder ander levend wezen in de natuur. Om redenen die met overleven te maken hebben kon je alleen bevestiging en liefde krijgen als je bepaalde regels volgde.  Die regels werden je opgelegd, ze zijn niet natuurlijk, ze zijn ook niet universeel. Je natuurlijke wezen werd vervangen en het onnatuurlijke , het onechte werd er overheen gelegd. Met belonen, dreigen, straffen en beloven. Dat onechte is je denken. Je gevoel en je denken zijn twee verschillende dingen geworden. Je denkdeel en je gevoelsdeel zijn gescheiden, en jij vereenzelvigt je met het denkdeel en niet met het gevoelsdeel. En voelen is echter dan denken.
Alleen een voelend hart kan je het gevoel en de richting geven van je werkelijke behoeften. Jean Paul Sartre heeft eens gezegd dat elke belofte vals is. Je kunt niets beloven want je bent in jezelf verdeeld, geen geheel. Slechts een deel van jou belooft en als dat deel het heft niet meer in handen heeft en een ander deel van je heeft de leiding overgenomen, wat doe je dan?  Wie zal de belofte nakomen? Zo ontstaat huichelarij want als je blijft proberen de belofte na te komen en net doet alsof je die nakomt, wordt alles onecht.
   Je bent welkom.