Auteursarchief: admin

Klankschalen concert op 4 maart

 

JP v.d. Meij en Maroucha Zandstra, foto’s: Judith Teeling

Op zondag 4 maart is er een klankschalenconcert in het Badgastenkerkje.  Met Marouscha Zandstra: klankschalen, ting-sha en zang, Jan-Paul van der Meij: klankschalen, gong, piano.

Marouscha verzorgt op diverse locaties in de regio Kennemerland graag bezochte
klankschalensessies, onder anderen bij Sauna Waterakkers in Heemskerk  Jan-Paul is muzikant die naast piano en gitaar  tegenwoordig ook ook graag  didgeridoo, melodica en klankschalen laat klinken.

Trilling

Stoelen zijn aanwezig. Liggend luisteren bevordert de beleving. Neem een matje en evt. kussentje mee als je  tijdens het concert wilt liggen.

De trillingen van de schalen verplaatsen zich door de lucht en ook door het water zoals te zien is in deze video Het idee is dat de golven zich voortzetten in het menselijk lichaam dat voor ongeveer 70% bestaat uit water. Tijdens het concert kun je de weldadige en helende eigenschappen van deze klanken ervaren.  Marouscha: “Bij het begin van de sessie wens ik de deelnemers een goede reis.  Want het is een soort avontuur. Alles wat los mag komen stroomt vrij en laat gaan.”

Prachtige rimpelingen

Jan-Paul: “Een paar maanden geleden hoorde ik toevallig in een winkel iemand spelen op een klankschaal. Het geluid sprak mij meteen aan. Niet lang daarna ben ik op zoek gegaan naar  klankschalen. Ik heb inmiddels gespeeld voor vrienden, bekenden, voor dementerende bejaarden en voor huisdieren. Die komen graag vlakbij de schalen liggen. Ze vinden het heerlijk. Bij mensen zie je zomaar gebeuren dat hoofdpijn na een sessie is verdwenen. Als ik speel op een schaal waar water in zit dan zie je prachtige rimpelingen en spetterende figuren ontstaan.”

Klankbad in Badgastenkerkje

Vóór het concert wordt de mogelijkheid geboden om een klankbad te ervaren. Met je voeten in een grote klankschaal.

De kracht van zingende schalen

Veel Nederlanders hebben al de kracht van zingende schalen ervaren. De klank van klankschalen kan:

  • helpen verstillen, malende gedachten stoppen
  • harmoniseren
  • een ontspannen, weldadig slaapje oproepen
  • je in diepe ontspanning brengen
  • energie doen herleven
  • het vermogen om te focussen bevorderen
  • een inzicht oproepen, je dichterbij een oplossing brengen
  • hoe groter de weerstand die je overwint om mee te gaan met de klank, des te krachtiger de werking die je kunt verwachten

Programma zondag 4 maart

11:30 Korte wandeling in de duinen achter het kerkje
11:50 Inloop
12:00 Klankbad
12:15  Klankschalenconcert
13:00  (+/-) Koffie, thee, koek en ontmoeting
Na afloop wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage in de kosten

 

Even helemaal niets 18 maart

Op18 maart is er van 12 tot12.30 in het badgastenkerkje: Even helemaal niets.

Programma zondag  18 maart
11.:15 (optioneel) korte wandeling in de duinen achter het kerkje
11:45 Inloop zaal open
12;00 Niets
12:30 Koffie, thee ,ontmoeting

Niets

Niets kost moeite. Niets is zo gemakkelijk. Niets blijft hetzelfde. Geloof niets!

ledigheid, leegheid, leegte, leemte, vacuüm, vlakte, geen barst, geen moer,geen fuk,  geen spaan, geen reet, niemendal, nihil, niks, noppes, nul, nul komma nul, zero

 

De meeste mythologische scheppingsverhalen beginnen met “een absoluut niets”. In de Noordse mythologie heet dit bijvoorbeeld Ginnungagap of gapende leegte, en in de Griekse mythologiewordt het niets Chaos genoemd.

Niets staat voor niets. Letterlijk betekent het niets en is het ook gekend als niks, nada, njet. Maar is niets echt niets? Want als het staat voor niets, dan staat het gelijk aan de afwezigheid van iets. Alles is iets, dus is niets logischer wijze het tegengestelde van alles, dus kortom niets, wat lijkt te kloppen. Maar als niets dan echt niets is, waarom kunnen we het dan hebben over niets? Als we spreken, dan spreken we over iets. Als we schrijven dan schrijven we toch over iets. Maar toch schrijf ik hier over niets, wat het tegengestelde blijkt te zijn van iets.

Betekent dit dan dat niets eigenlijk iets is? Hoe kunnen dingen die tegengesteld zijn, toch gelijk zijn?

Is zwart dan wit? Nee.

Is zwaar dan licht? Nee.
Waarom is niets dan wel iets?

Bestaat ‘niksen’ in andere talen? In het Duits is het bummeln, in het Frans is cochonner of ne rien faire en in het Engels doing nothing, wat toch heel anders klinkt. Net zo verschillend als ‘ik deed niks’ en ‘ik niks’ klinken. Of ‘ik zit te niksen’, want niksen doe je zelden staand.

In muziekstukken zijn er momenten van ‘rust’waarin geen geluiden zijn. Als die ruimte er niet zou zijn, zou het één grote herrie zijn. Muziek zonder rusten wordt chaotisch en beklemmend. Met vriend9en) zonder te spreken in stilte samenzijn is net zo kostbaar en belangrijk als de rusttekens die muziek nodig heeft. De stilte die je met je vrienden deelt kan zelfs meer zeggen dan een gesprek.

Tot ver na de middeleeuwen dacht men dat de natuur een afkeer had van een niets en dit “niets” altijd weer opvulde. Dit staat bekend als horror vacui.

Naarmate het inzicht vorderde leek het erop dat een vacuüm wel degelijk kan bestaan en dat de ruimte tussen de sterren vrijwel leeg was. Tussen de individuele atomen zou er niets zijn.

De komst van de kwantummechanica heeft dat beeld doorbroken. Een elementair begrip uit de kwantummechanica is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Dit stelt dat van een deeltje nooit de snelheid en positie tegelijk precies bekend kan zijn. Dit betekent dat de energie van het vacuüm niet nul kan zijn. Met andere woorden: er kan altijd een deeltje aanwezig zijn. Uit het niets ontstaan spontaan deeltjes en deze vernietigen elkaar weer, zie virtueel deeltje.

Met experimenten is het bestaan van deze vacuümenergie aangetoond. Het lijkt er op dat het absolute niets niet bestaat, in ieder geval niet in ons heelal. Of er “daarbuiten” een niets bestaat, is een vraag voor filosofen en metafysici. De wetenschap kan er (nog) geen uitspraak over doen.

Een voorbeeld van een dergelijke filosofische beschouwing is als volgt. Het feit dat hier en nu iets bestaat is een argument om de mogelijkheid van een absoluut niets uit te sluiten. Zelfs indien men een toestand veronderstelt van de meest absolute fysische leegheid, waarin geen tijd, geen energie en geen ruimte bestaan – dus minder nog dan de singulariteit die aan de oorsprong van de oerknal lag – dan nog zou men het bestaan van zuiver abstracte wetten en wiskundige principes moeten aanvaarden, zonder volgens dewelke nooit iets zou zijn kunnen ontstaan. In die optiek is bijvoorbeeld de wiskunde in haar abstractie onafhankelijk van het bestaan van wat dan ook.

Als iets uit het niets is ontstaan, wat is dan de definitie van niets, als het toch “niets” betekent? Niets is toch ook iets?

Als iemand een bepaalde inspiratie krijgt tot schilderen, of tekenen of schrijven ofzo, is dat ook niet zichtbaar, het is een bezieling van binnenuit, een soort trilling die die mens stuwt om dat te doen, ik vind dat niet niets, het is niet zichtbaar ok, maar daarom niet ‘niets’. De mens is geneigd om overal labeltjes/woorden aan te geven maar de staat van ‘zijn’ is ook niet ‘niets’ en niet zichtbaar, dus waarom zou niets niet iets zijn wat wij nog niet kunnen zien of beschrijven? Maar dat is zoals ik het voel (en voelen is dan ook weer niet zichtbaar, dus ook niets?? hahaha)

Onderzoekers zeggen dat ze “puur niets” gemanipuleerd hebben en dat ze hebben kunnen vaststellen dat die manipulatie een invloed had op de kwantumfluctuaties. Het niets is volgens de kwantumfysica immers niet leeg: een kwantumvacuüm zit vol met kwantumenergie en met deeltjes en antideeltjes die gedurende een zeer korte tijd verschijnen en dan weer verdwijnen. Die geven vreemde signalen af, en die signalen worden kwantumfluctuaties genoemd. Belangrijk hierbij is dat de onderzoekers zeggen dat ze een manier gevonden hebben om de kwantumwereld te observeren en te onderzoeken zonder hem te verstoren.

Nu even niet.
Even helemaal niets.

Wil je nu met spoed onthaasten? Dat kan! Op de volgende manier:

STOP met alles waarmee je bezig bent! Vooral wanneer je daarvoor geen tijd hebt.
Zet – wanneer deze aan staan – de TV uit, de radio uit en uw computer uit.
Schakel vervolgens je smartphone uit. Ja, écht helemaal uit!
Ga – liefst alleen – op een rustige plek zitten, in huis, in de tuin, of waar dan ook.
Adem drie maal diep in en uit.
Doe vervolgens een uur helemaal niets! Echt helemaal niets!
Of wandel een uurtje door een natuurgebied. Alleen maar wandelen, verder niets! En laat je smartphone daarbij helemaal uit (of – nog beter – thuis)!
Trakteer jezelf vervolgens op een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Grote kans dat je tijdens dit uur een creatief idee te binnen schiet om te voorkomen dat je het opnieuw véél te druk krijgt.

“De oerknal maakt van iedereen die zijn hersens kan gebruiken een fantast. Eerst was er helemaal niets, dan Boem!  Iets. Dat is vreemder dan vreemd. Vanuit totale leegte ontstaat manifestatie.” Ken Wilber

Gepieker, frustratie, angst en schuldgevoelens, we hebben er allemaal mee te maken. Maar hoe kom je er vanaf? Dat kan door spullen te kopen, veel te eten, bier te drinken, van alles na te jagen en door je zelfbeeld op te poetsen middels gemaakt gedrag.

Maar het kan ook anders! De film en het boek ‘Alles over niets’ laten zien dat je uit de mallemolen kunt stappen door een geheel andere zienswijze op het leven. Die zienswijze heet non-dualiteit en heeft zijn wortels in de Indiase filosofie. Door een paar simpele inzichten kan je leven weer een lust worden in plaats van een last.

In de film zien we veel herkenbare, dagelijkse situaties. Ook zien we hoe onze gedachten (het piekerverstand) zich overal mee blijven bemoeien terwijl dat in 99% van de gevallen helemaal niet nodig is. Aan bod komen vragen als: Wie of wat zijn we eigenlijk? Zijn we onze gedachten of ons lichaam? Hebben wij daadwerkelijk controle over ons leven? Kiezen we wat we voelen of denken? Wie maakt de keuzes? Of gaat alles zoals het gaat en is alles één bewustzijn?

‘Nothing’s gonna change my world’ – John Lennon in Across the universe

 

 

Dat het dan mogelijk is de genade van God, of Waarheid, te ontvangen, wil dus klaarblijkelijk zeggen dat dit ontvangen geen noodzakelijk gevolg is (van het “te zijn als niets” dus). Dat is inderdaad het kenmerk van “genade”: niet door je eigen keuzen, inspanningen, intenties of handelingen met zekerheid te verkrijgen.
Nu betogen mystici als Porete en Eckhart, dat het echter wel in de aard van God (of zeg Liefde of Waarheid) ligt, om zichzelf te schenken aan wie ‘is als niets’: de liefde kan zich, juist omdat ze liefdevol is, eenvoudig onmogelijk onthouden aan wie ‘is als niets’. Maar zelfs gesteld dat Krishnamurti dit ook zo ziet, dan blijft van zijn punt over dat het in elk geval niet zo werkt, dat je door je eigen inspanningen enzovoorts in die staat van “zijn als niets” kunt geraken (waarna de genade van God, Waarheid en/of Liefde zich mogelijk met zekerheid voordoet). En dat wil zeggen dat er ook dan een gebeuren van genade wordt verondersteld, namelijk dat waar “jij” was dit “zijn als niets” zogezegd gestalte aanneemt of hoe je het ook wilt formuleren.

Alles in het universum verandert continu en de enige die daar problemen mee heeft is de mens. Of het nu om persoonlijke of zakelijke situaties gaat: we leggen ons vaak maar moeilijk neer bij zaken die anders gaan dan gepland. Hoe komt het dat we zoveel moeite hebben om met veranderingen om te gaan?

Veel mensen leven met het piekerverstand, met een soort ‘Muppets’ in je hoofd die constant bezig zijn met kwebbelen, oordelen, verzet, problemen. Zij reageren op iedere situatie vanuit angst, en voeden voortdurend onze twijfel over hoe het leven zou moeten zijn, met veel stress als gevolg.

Non-dualiteit laat zien dat wanneer ons piekerverstand en onze controlezucht verminderen, ons leven natuurlijker, spontaner, creatiever en moeitelozer wordt. Non-dualiteit is de filosofie waarmee Albert Einstein, Ramana Maharshi, William Shakespeare, maar ook comedian Bill Hicks zich bezig hielden; vandaag de dag zijn acteur Jim Carrey en auteur Eckhart Tolle bekende non-dualisten.

 

Non-dualiteit voor managers

Dit boek is een introductie voor ondernemers en leiders tot deze radicale en tevens bevrijdende filosofie. Vanuit non-dualistisch perspectief wordt gekeken naar authentiek leiderschap, ondernemerschap en verbinding. Het geeft niet alleen inzichten in hoe we zelf in het leven kunnen staan, maar ook handreikingen hoe we mensen kunnen stimuleren om te werken vanuit vertrouwen, passie en plezier.

 

 

Bijna alles is bijna niets

 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/22/bijna-alles-is-bijna-niets-3340519-a1512837

‘Bijna niets’ vind je juist bijna overal. Voorbij ons zonnestelsel bevat de uitgestrekte ‘lege’ ruimte tussen de sterren gemiddeld bijvoorbeeld maar één molecuul per kubieke centimeter. Onvoorstelbaar weinig: op aarde zitten er in een kubieke centimeter water ruim dertigduizend keer miljard keer miljard.

‘Dragersdeeltjes’

Ook de atomen in die moleculen zijn haast eindeloos leeg. Tussen minuscule atoomkernen en de nog minusculere elektronen die daar omheen bewegen, zit (relatief) een gigantische afstand. Een waterstofatoom bestaat daardoor voor 99,9999999999996 procent uit lege ruimte. Stoelen, tafels, borden, jurken en mensen – al het ‘iets’ bestaat zo voor het leeuwendeel uit niets.

Of het nu het Zelf, het Absolute, Eenheid, Alles en Niets, de Leegte enzovoort wordt genoemd, de God die in deze mystiek beschreven wordt verschilt er niet van. Het is de onkenbare, onbegrijpelijke oergrond waarvan wij een expressie zijn in een menselijke vorm.
Wie werkelijk God “schouwt” zoals Eckhart het beschrijft heeft daarmee z’n tijdelijke zelfbeeld verloren.
En keert daarna – zoals weer in zen beschreven wordt – terug naar de markt, dat wil zeggen de wereld van alledag, het leven in elk moment.

Duo De Knoest 8 april

v.l.n.r. Theo BOS , KNOEST, Jeroen STAM

Wijk aan Zeeër Theo Bos en Heemskerker Jeroen Stam , vrienden voor het leven, kennen elkaar vanuit de kroeg en de muziek. Met hun achternamen Bos en Stam en met een knipoog naar hun leeftijd, vormen zij nu Duo De Knoest.

Jarenlang maakten ze, samen met André Uitgeest, Marleen Plooij en Peter Janssen, furore met de groep Haddock.
Haddock, wereldberoemd in De IJmond, vulde menig podium in de omtrek met hun vertolking van the Irish Folkmusic. Maar ook bezochten zij tweemaal Amerika, deden zij Frankrijk, Denemarken, België en Duitsland aan en natuurlijk meermalen Ierland zelf.
De band heeft een kleine twintig jaar bestaan tot de leden als vrienden uit elkaar gingen.
Theo Bos heeft nog een tijd lang deel uitgemaakt van opvolger Dockside en Jeroen Stam was onderdeel van Bangers @ Mash.

Het knoestige tweetal heeft in al die Haddockjaren veel meegemaakt en daar zullen zij onder de naam Duo De Knoest over vertellen, in combinatie met informatie over Ierland, het land waar zij veel van houden. Je zou het optreden in de Badgastenkerk kunnen omschrijven als een vrijblijvende en muzikale reis door Ierland

contact

Programma zondag 8 april

11:15: (optioneel) korte wandeling in de duinen achter het kerkje.
11: 45 inloop
12:00 Duo de Knoest
12:45 Koffie, thee en ontmoeting
13:15 Duo de Knoest

 

Toegang: vrijwillige bijdrage
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Stafdsfoto februari 2018

Jan-Paul van der Meij maakte zijn voorlaatste foto als Stadsfotograaf, die hij vergezeld liet gaan door een korte overpeinzing.

Stadsfoto Beverwijk februari 2018

De ceremoniële eerstesteenlegging symboliseert het begin van de bouw en wordt vaak verricht door een belangrijk of bekend persoon. De laatstesteenlegging van de nieuwe Bree, die plaatsvond op een dag in december, symboliseert het einde van de verbouwing van de straat. De laatste steen als het laatste stukje van een puzzel werd gelegd door een anonieme stratenmaker. Hij heeft aan de straat gewerkt in de brandende zon, op waaierige en natte dagen en ten slotte ook nog in de sneeuw. Hij heeft vragen van talloze nieuwsgierigen beantwoord, hij heeft zich laten fotograferen, als een aap in Artis achter een hek. Hij is bijna altijd vriendelijk gebleven. Kun je je het gevoel van zo’n man voorstellen tijdens het leggen van die laatste steen?

Hier is jullie nieuwe Bree
Die geef ik nu een kus
Doe d’r iets moois mee
Ik ga op naar de volgende klus

Lied en video Troostend Licht

WaZ3 maakte het lied Troostend Licht  bij de fototentoonstelling Troostend Licht Maak jezelf lichter en verlicht de activiteiten in het Badgastenkerkje. Download Troostend Licht:
https://studiojp.bandcamp.com/track/troostend-licht

of doneer:

Tekst en muziek: WaZ3, video: WaZ3 en Ronald van Tunen
Special guest: David van Aalderen – viool
Opname: studio JP Wijk aan Zee

Troostend Licht

Je bent mijn allerbeste vriend
Dat is tenminste wat je zegt
Je kunt meestal zien
Of het me goed gaat of slecht

Soms schijnt de zon in mijn hart
En voel ik geen gewicht
Ben ik open als een boek
En naar buiten toe gericht

Maar dan weer is het donker
En voel ik elk gewicht
Ben ik gesloten als een oester
En zoek ik troostend licht

In het donker zie je dingen
Die het daglicht niet laat zien
Verandert lelijk in prachtig
Maakt de nacht een vriendin

In het licht kijk ik oneindig
Totdat het mij verbindt
Met weer even klein zijn
Mag ik spelen als een kind

Met m’n ogen dicht voel ik
Hoe de zon m’n huid verwarmt
De wind heel zachtjes fluistert
Dat de wereld mij omarmt

Maar dan weer is het donker
En voel ik elk gewicht
Ben ik gesloten als een oester
En zoek ik troostend licht

 

‘Troostend Licht’ 11 februari

Tentoonstelling en verkoop foto’s van Saskia Dommisse en Ronald van Tunen

Zondag 11 februari
Opening met akoestische muziek speciaal voor de expo gemaakt 11:30- 11:45
11:45 Tentoonstelling geopend

Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee

Troostend Licht

In een donkere periode zochten Ronald van Tunen (Heemskerk) en Saskia Dommisse ( Wijk aan Zee) naar licht. Zonder dit van elkaar te weten maakten allebei bijna elke dag een foto van licht en deelden die op social media met hun vrienden. Wederzijdse vriend Ab Winkel merkte op dat hun foto’s hetzelfde thema hebben: troostend licht. Het idee voor een expositie was geboren. Een selectie van de foto’s is op zondag 11 februari in het badgastenkerkje te zien en meteen ook te koop. De foto’s geven mysterieuze, magische impressies van zonlicht, maanlicht en kunstlicht in de winterse IJmond. De expo wordt live geopend met speciaal voor vandaag gemaakte muziek.

Ronald:
“De wereld is mooi als je het kan zien. Dat is mij gelukt, tussen alle moeilijke dingen door. Geniet van het troostende licht, ook al is het soms (letterlijk) bijna niet te zien. Achter de donkerste wolken schijnt steeds de zon!”

Saskia:
“Om me heen kijken met aandacht bracht me rust. De schoonheid van de natuur, een ander perspectief, het felle licht en ook het donker. In het licht kijken verblindt je, terwijl je in het donker dingen ziet die het daglicht niet laat zien. Het kleine en het grote en alles ertussenin. Wetende dat alles met elkaar verbonden is. Vertrouwen in een nieuw begin.”

 

Toegevoegd 16-2:

 

 

 

Verslag bezoek Henk Westbroek en Martin Groenewold

Op 4 februari waren zanger/presentator/socioloog/kroeguitbater/schrijver/spreker Henk Westbroek en schrijver/zanger/journalist/ wielrenner Martin Groenewold te gast in het Badgastenkerkje. Zij werden aangekondigd op rijm door Charles Duijff. Ab Winkel interviewde Martin over de totstandkoming van de biografie HENK.  Er werden passages voorgelezen uit de biografie HENK, Henk beantwoordde vragen en vertelde verhalen over belevenissen in zijn leven. Klaas van Amersfoort Wijk aan Zees makelaar in ruste las een gedeelte uit het boek over het lied Een eigen huis (alles kan een mens gelukkig maken) Robin de Ruiter en Jan-paul van der Meij speelden het lied ‘Waar in ik woon’ van en met Martin Groenewold.

Het bizarre verhaal van schildpad Snoopy laat zien hoe de overheid werkt. Zegt zanger Henk Westbroek, die te gast was in de badgastenkerk in Wijk aan Zee…luister en huiver!

Geplaatst door De Vrijstaat Roetz op maandag 5 februari 2018

 

v.l.n.r. Robin de Ruiter en Jan-Paul van der Meij, Henk Westbroek, Martin Groenewold

Kaaskenner  Henk Westbroek en de aanwezigen bij de boekpresentatie genieten van een kaasproeverij aangeboden door kaasspecialist Bourgondisch lifestyle 

Zondagmiddag 4 februari 2018 bezochten zanger en songwriter Henk Westbroek  en de schrijver van zijn recent verschenen biografie Martin Groenewold het Badgastenkerkje in Wijk aan Zee. De bijeenkomst vond plaats in de intieme studioruimte van zanger en multi-instrumentalist Jan-Paul van der Meij.
Het gezelschap hing onmiddellijk aan de lippen van Westbroek, die zeer smakelijk kan vertellen over vele anekdotes en gebeurtenissen die hij meemaakte.  Ik leerde Henk vanmiddag kennen als een empathische persoonlijkheid met het hart op de tong. Hij besteedt oprecht aandacht aan de vragen die je hem stelt en weet snel en compact een antwoord te formuleren. Hij heeft eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Henk vertelde de aanwezigen ondermeer over zijn ervaringen met partijgenoten tijdens zijn politieke carrière bij de Utrechtse Politieke Partij Leefbaar Utrecht. Maar het zou te ver voeren al deze smakelijke verhalen in dit artikel te beschrijven. Ik beveel de biografie over Henk Westbroek van harte bij u aan. Het levensverhaal van Henk, gedetailleerd beschreven door Martin Groenewold, eindredacteur bij Dagblad van het Noorden. ( verder lezen..

 

 

Westbroek en Groenewold 4 februari

WIJK AAN ZEE – Op zondag 4 februari komen zowel de schrijver als de hoofdpersoon van de pas verschenen biografie HENK naar het Badgastenkerkje. Op deze middag kan geluisterd worden naar passages uit de biografie en vragen we Henk Westbroek en Martin Groenewold naar de ins en outs van dit boek en het bijzondere levensverhaal van Henk Westbroek. Meer dan waarschijnlijk zal er ook het een en ander gemusiceerd worden o.a. door WaZ4

Programma 4 februari

11: 30 Korte wandeling in de duinen achter het kerkje
11:50 Inloop
12:00 Aankondiging door Charles Duijff
12:05 Boekpresentatie HENK
13:00 Koffie, thee, koek en ontmoeting

Martin Groenewold

Martin Groenewold (Groningen, 21 juli 1972) is een Nederlandstalige zanger, schrijver en journalist. Groenewold begon zijn solocarrière in 2001 met de single Total Loss. Hij werkte daarop samen met zanger Peter Groot Kormelink van Splitsing en De Jazzpolitie. In november 2006 publiceerde Groenewold het boek Herman is alive! over de muzikant/schilder Herman Brood.

CD albums Martin Groenewold
Dingen te doen (2005), Zoiets moet het zijn (2008), Pantoffelheld op oorlogspad (2011), Luxeproblemen (2016). Begin 2017 maakte Henk Westbroek in een tweet wereldkundig dat Martin Groenewold zijn biografie gaat schrijven.

Henk Westbroek

Henk Westbroek (1952) studeerde af als socioloog, deed onderzoek naar de jeugdbeweging in Nederland en werkte bij het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek. Eind 1978 richt hij samen met Henk Temming Het Goede Doel op. Ondanks het feit dat Henk nog nooit een noot gezongen had, bleek het zingen hem goed af te gaan.

In 1982 volgt de doorbraak van Het Goede Doel met de hits ‘Gijzelaar’ en ‘Belgie‘. De twee Henken hebben als duo ook succes met het het nummer ‘Sinterklaas wie kent hem niet?’. In 1983 breidt het succes van de band zich verder uit, hits als ‘Vriendschap’ en ‘Hou van mij’ halen de hitlijsten. Henk Westbroek schreef ook René Froger’s hit ‘Alles kan een mens gelukkig maken’ (´Een eigen huis´) Westbroeks solo-singles ‘Waar ze loopt te wandelen’ en ‘Zelfs je naam is mooi bereikten de Top 40.

Henk was jarenlang uitbater van Stairway to Heaven, het rock-café in Utrecht.

In 1994 richtte hij samen met enkele vrienden een nieuwe lokale Utrechtse partij op ”Leefbaar Utrecht. Tot ieders verbazing behaalde Leefbaar Utrecht in 1998 met Henk Westbroek als lijsttrekker negen zetels, waarmee de partij in één klap de grootste was. Henk was intussen door de platenmaatschappij ontslagen wegens gebrek aan succes.

Zijn single Zelfs je naam is mooi werd toch een grote hit al bereikte het nummer pas na 5 maanden zijn hoogtepunt. Samen met Jan Nagel richtte Henk in 1999 de landelijke variant van zijn partij op: Leefbaar Nederland. In november 2000 wasLeefbaar Utrecht de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezing en mocht enkele wethouders leveren.

Op de vraag wat deze duizendpoot nu eigenlijk het liefste doet, zegt hij zeer beslist: “Muziek maken. Dan volgt radio, en ook televisie doe ik op z’n tijd met veel plezier. Een kroeg is aardig om te bedenken, maar als je er een moet runnen is de lol er gauw af. En schrijven vind ik erg aangenaam. Verhaaltjes, columns, boekjes, heel leuk. Trouwens, alles wat ik doe in mijn leven vind ik erg leuk.”

Anno 2012 is Henk Westbroek wekelijks te zien op RTV Utrecht met zijn programma “Westbroek!”. Tevens is hij ook nog veel te horen op de Radio in diverse programma’s en brengt hij regelmatig nieuwe muziek uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek rapt

Vanuit het diepst van zijn hart en vanuit zijn tenen rapt hij de woorden die hij deze week schreef in de microfoon. De drie raps die we zondag opnamen  draagt hij op aan zijn vriendin en hun eerste kindje dat komende week verwacht wordt. De uit Polen afkomstige rapper Radek woont in Wijk aan Zee en werkt in Amsterdam. Op een plek waar heel weinig landgenoten van hem werken en waar het toch gelukt is om een lief Pools meisje te ontmoeten. Radek ik wens jou en je gezinnetje veel geluk en succes.

JP

tłumaczenie google translate:

Radek rapuje

Z głębi serca i palców u nogi rapuje słowa, które napisał w tym tygodniu w mikrofonie. Poświęcamy trzy rapy, które zrobiliśmy w niedzielę jego dziewczynie i ich pierwszemu dziecku, które spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Polski raper Radek mieszka w Wijk aan Zee i pracuje w Amsterdamie. W miejscu, w którym bardzo niewielu rodaków pracuje od niego i gdzie udało mu się spotkać ze słodką Polką. Radek Życzę Tobie i Twojej rodzinie powodzenia i sukcesu.

JP