Wijsheid heeft niets te maken met kennis. Wijsheid heeft te maken met onschuld. Kennis komt van buitenaf. Wijsheid welt op van binnenuit. Wijsheid komt alleen op wanneer het ego is vergeten. Dit wonder kan plaatsvinden bij mediteren. Mediteren is het begin van zelfkennis.  Zonder zelfkennis blijft een mens eindeloos steken in verwarring en ellende.
Denkbeeld “Beschaving” in denkbeeldentuin Wijk aan Zee
Deskundigen en wetenschappers zijn het voortdurend met elkaar oneens. Het is niet onze deskundigheid maar onze intentie die bepaalt of we juiste beslissingen nemen. Want wijsheid is geen feitenkennis en ook geen kwestie van meer ervaringen hebben en zelfs is het niet de vaardigheid om kennis en ervaring toe te kunnen passen. Wijsheid is een kenmerk van de psychologische of spirituele relatie tussen de mens en zijn ervaringen. Wanneer deze relatie wijs en harmonieus is, wordt de mens door zijn ervaringen bevrijd, maar wanneer zij niet wijs en niet harmonieus is, wordt de mens door zijn ervaringen gevangen.

Het is zo gemakkelijk om geen verschil te zien tussen angst voor het onbekende en respect voor het onbekende.

Spiritualiteit is een diep gevoel van innerlijke vrijheid dat is gebaseerd op het besef dat het zelf volledig verenigd en in harmonie is met het leven, met het Zelf van het universum, met God of hoe je dat principe ook wilt noemen. 

Feiten, kennis en feitenkennis staan niet los van jouzelf. Gewoonlijk openbaart jouw kennis alleen maar het gekende, de kenner blijft on-gemanifesteerd. Gewoonlijk is je kennis gericht op één punt en die pijl wijst niet naar jou. Kennis die alleen buiten jezelf staat is dus feitelijk halve kennis. Kennis zal je van alles openbaren over de wereld maar niet over jezelf tenzij er ook een pijl op jou gericht is. Alle meditatietechnieken zijn er op gericht die kenner te onthullen. 

Als je iets weet, wees je dan altijd bewust van degene die dat weet. Laat die niet verloren gaan in het object.Laat je kennis tweeledig zijn, laat het twee kanten opstromen. Word je bewust van het gekende en de kenner. Laat je uitgaande aandacht regelmatig terugkeren en rusten in de bron. Verlies geen van beide uit het oog. Met een beetje oefenen kun je je geleidelijk bewust worden van beide. En dan gebeurt er een wonder. Het is een van de oudste technieken.

Mediteren is toestaan dat dingen gebeuren. Het levert een enorme psychische verlichting op wanneer het bewuste ego afstand heeft gedaan van de onnodige en impertinente gedachte dat het verantwoordelijk is voor het aansturen van en zich bemoeien met alles wat er om zich heen gebeurt.

In stilte luisteren naar klankschalen en mediteren is met je aandacht naar binnen gaan. Het onbewuste is niet zoals sommige mensen denken een geestelijke vuilstortplaats. Het is eenvoudigweg de ongebonden natuur, demonisch en goddelijk, pijnlijk en plezierig, afstotelijk en vol schoonheid, wreed en medelevend, destructief en creatief. Het is de bron van heldhaftigheid, liefde en inspiratie en ook van angst, haat en misdaad. 
Het lijkt er waarachtig op dat we een exacte kopie van de wereld om ons heen in ons meedragen, want de wereld is een spiegel van onze ziel en de ziel is een spiegel van de wereld. Mediteren is het begin van zelfkennis. En zonder zelfkennis blijft een mens eindeloos steken in verwarring en ellende. Dus als je het onbewuste leert voelen, begin je niet alleen jezelf te begrijpen maar ook anderen. Je wereld staat niet los van jou, jij staat niet los van de wereld.

Disclaimer

MEDIsch-MEDItatie
Bij het beoefenen van mediteren, yoga of Tai Chi vinden er in het lichaam herstellende heilzame reacties plaats op het niveau van moleculen en cellen. Dit is onlangs aangetoond door onderzoekers van de Universiteit van Coventry (GB) en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Beschaving wordt bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf
De individuele mens is voortdurend in strijd met zichzelf, zich afvragend of hij wel attent genoeg is, de juiste beslissing heeft genomen en of hij zichzelf wel genoeg onder controle heeft. Hoe meer hij zijn innerlijke conflict weet te pushen ten gunste van zijn rationele ego, des te beschaafder hij zichzelf vindt. Beschaving wordt dus bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf.

Concentratie <–> meditatie
Zoals alle mensen en dieren gelukkig willen zijn en in vrede willen leven zo heb jij naar alle waarschijnlijkheid dezelfde wens en die is helemaal gerechtvaardigd. Als we vriendelijk naar onszelf kunnen kijken en met onszelf omgaan zou dit weleens veel dieper in positieve zin door kunnen werken naar onze omgeving.

Ode aan de moeder
Dit artikel is voor degene die belangstelling heeft voor de natuurlijke wereld en die zichzelf verder wil ontdekken. We proberen door de ogen van een Sjamaan te kijken naar de relatie tussen de mens en de aarde…

Wetenschap en spiritualiteit
Er wordt ons geleerd om wetenschap en spiritualiteit te zien als tegengestelde krachten, maar dat perspectief begint snel te veranderen. Goed zij dank.

Respect voor het onbekende
Mensen hechten alleen waarde aan dat wat bekend is. Zij weten niet hoe ze het onbekende kunnen gebruiken om tot kennis te komen.

Muziekmedicijn op celniveau
Het regelmatig ruimte geven aan diepe meditatieve rust kan helpen bij depressie, angst, pijn, fibromyalgie, slapeloosheid, het verwerken van trauma en verdriet. Het kan ook verschijnselen van Alzheimers, Parkinson en aderverkalking in niet geringe mate doen afnemen. Lees ook het artikel op deze site over het onderzoek van prof. Pierre Capel aan de universiteit van Utrecht of klik op de link hierboven voor de TedX lezing ‘Sound at a cellular level’ van dr. Lee Bartel, Professor Emeritus aan de universiteit van Toronto.

Zingen en leven alsof je het meent
Het klankschalenconcert vindt plaats in de geluidstudio in het Badgastenkerkje die op deze dag wordt ingericht als meditatie ruimte. Een bekend fenomeen in de geluidsstudio is dat de zanger(es) die voor de microfoon staat terwijl het rode opname lampje gaat branden spontaan moet zingen, enthousiast, met gevoel, met karakter, écht!…

Wijsheid heeft niets te maken met kennis
Geen enkele hoeveelheid intellectuele kennis kan het universum verklaren, want filosofie en wetenschap kunnen slechts haar mechanismes onthullen, maar nooit haar betekenis of, zoals de Chinezen het noemen haar Tao…

Wie was jij…?
Een Zen koan is een onoplosbaar raadsel, een levensvraag met een paradox die gebruikt wordt in het Boeddhisme om meer inzicht te verkrijgen. Er is een heel beroemde koan die zo gaat: “Wie was jij oorspronkelijk, nog voordat je vader en moeder jou hadden verwekt? Oftewel: wie was jij voordat je werd geboren?

Het probleem
Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren. Je hoeft niet altijd de baas te spelen…

“Ik” wil gelukkig zijn
‘Ik’ kan wel doen wat ‘ik’ wil maar ‘ik’ kan niet willen (of kiezen) wat ‘ik’ wil. De grootste stap die je kunt zetten naar meer gemoedsrust is het veranderen van je relatie tot je eigen zan’ik’ende innerlijke stem.

Herinner je de basis?
Naarmate wij oproeien leren we steeds meer verschillen aan te brengen. Namen te geven. Stickers te plakken. Dingen in vakjes onder te brengen. We leren onderscheid te maken tussen onszelf en al het andere. En daar is helemaal niets mis mee zolang wij de basis niet vergeten…

Mediteren is heel sterk biochemisch proces
Prof. emeritus universiteit Utrecht Pierre Capel: “Gevoelens hebben een onvoorstelbaar sterke werking op het ontstaan en verloop van allerlei ziekten en aandoeningen, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren, diabetes etc., maar ook bij symptomen als pijn en angst. Sport, yoga en meditatie kunnen hierbij een enorme positieve verandering teweeg brengen.”

Waarvan krijg jij er zin in?
Veel mensen vinden hun hart en verbinding tijdens een coachingstraject bij een burn-out of na een diagnose van de oncoloog.
Depressie, burn out of ook kanker als welvaartsziekte is de natuur die aangeeft dat het tijd voor je is om te veranderen. Zo komen mensen soms pas tot leven wanneer zij denken of weten binnenkort dood te gaan.

Rechters hebben boeven nodig
De moraliteit die ontstaat wanneer je dit ziet zit vooral in het vrijmoedig kunnen toegeven van hoe afhankelijk je bent van je vijanden, je ondergeschikten, je tegenstanders, je concurrenten. Hoe druk je het ook mag hebben met je conflicten, aanvaringen, concurrentie, competitie-spelletjes, wanneer je dit eenmaal ziet zal het je nooit meer lukken om de illusie staande te houden dat een ‘opdringerige ander’ een ‘invasieve exoot’, een ‘meedogenloze agressor’ het volledig fout doet en dat deze figuurlijk of letterlijk verslagen, weggevaagd of uitgeroeid zou moeten worden.

1 met de natuur
Mediteren is eigenlijk: toelaten dat er iets gebeurt. Dwing nooit iets af. Ga geen dingen doen terwijl je boos bent. Er valt niets te forceren. In feite lijd je omdat je iets probeert te forceren. Wees vrouwelijk. Laat toe dat de dingen gebeuren…

Verzachting van de verharding
Routineus, ‘onvermijdelijk’ alcoholgebruik, zucht naar sterk gekruide gerechten, hang naar de allerzoetste of -zoutste producten, gewend zijn aan hoge geluidsvolumes, afkeer van- of angst voor stilte, neiging tot dwingen, kunnen gezien worden als uitingen van toegenomen ongevoeligheid. De mens kan veel leren van kinderen…

Meditatie 1
Je hoort het terug in uitdrukkingen in het taalgebruik:
“Je zit te veel in je hoofd” , “ik word gek van mezelf” , “het blijft maar malen, ik wil slapen” ,” Ik wou dat ik mezelf eens even kon uitzetten !” , “mijn hoofd leegmaken” , “even helemaal niets.”

Belletje laten rinkelen
Over de functie van kerkklok, tempelbel en klankschaal. En wat is er gebeurd met de kerkklok van het Badgastenkerkje? Heb je een tip? Of ken je iemand die misschien meer weet? : Contact

Mediteren haalt je even uit de auto-pilot

Mediteren en mindfulness maken je even los van de instinctieve, aangeleerde en grotendeels onderbewuste programma’s die volgens de laatste stand van de wetenschap ongeveer 95% van ons gedrag bepalen…

Hoezo, aankomen in het nu?
Geen rust? Geen tijd? Tijdens het luisteren naar klankschalen kan er een ontspannen diepe stilte ontstaan. Zo kun je een groeikans geven aan wezenlijke dingen die niet te koop zijn en die je niet kunt afdwingen en die je ook niet kunt forceren met wilskracht. Zoals dankbaarheid, authenticiteit, gezonde slaap, vertrouwen, vrede. Mediteren is goed worden in dingen die je niet kunt vinden met ‘doen’…

Zachte realiteit
Op de schaal van atomen gedraagt materie zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd. Het is in kwantum-fysisch verband interessant om te zien dat meditatie is: op een niet specifieke plek in een niet specifieke tijd zijn. In het lab verandert ‘harde realiteit’ alleen door het doen van waarneming. Het Waarnemers-effect is de benaming van een bekend wetenschappelijk fenomeen. Het Zonder oordeel waarnemen is een oeroude meditatietechniek. :-)

Vrije Westen cultiveert wantrouwen en dwang
In veel culturen worden mensen opgevoed met wantrouwen naar anderen en naar zichzelf. Uiteindelijk worden ook in het “Vrije Westen” bedrijven, organisaties en landen bestuurd vanuit de vaste overtuiging dat de enige manier waarop mensen zich fatsoenlijk gedragen is door ze op allerlei manieren te controleren of te dwingen. Zou -net zoals wantrouwen onderwezen, gecultiveerd en geexploiteerd wordt- dat ook kunnen met vertrouwen?

Yoga- meditatie selfie maken?
Duizenden foto’s op het web van indrukwekkende, yoga- en meditatiestandjes vaak op exotische locaties. Mediteren? Presteren? Exposeren? Koketteren? Is mediteren niet met je aandacht naar binnen gaan? De zen-meester adviseert.
Hits: 157